ثبت کدينگ هتل جديد
فيلدهائي که در کنار آنهاعلامت (*) قرارداده شده بايد ثبت گردند :توجه
(*) : شهر (*) : استان
(*) :نام لاتين هتل (*) :نام فارسي هتل
(*) :تعداد اتاق (*) :درجه هتل (*) :نوع هتل
:
:سايت هتل :ايميل هتل (*) :تلفن هتل
:موبايل :تلفن :نام مدير
شامل : تعداد و اسامي رستورانها - سونا استخر فضاي بازي - اينترنت و هرنوع خدمات ديگر :
:امکانات هتل
(*) :آدرس پستي
:
:تاريخ بهره برداري هتل درآينده : آيا هتل شما هتل درحال ساخت است ؟
: