کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی آماده توزیع می ...

کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی با1650 صفحه قطع A4آماده توزیع وثبت نام می باشدتنهاکتاب منبع و مرجع تخصصی ومنحصربفرددرجهان بعلت گ...

کاست کنترل COST CONTROL

اصغر ژیان دربندی کارشناس امور هتلداری کارشنا س و متخصص امور هتلداری مسئولین امورمالی وبرنامه نویسان نرم افزارهتلداری ومدیران هتل بایدولازم است ب...

مدیرکیفیت،مدیر فروش،بازاریاب درصنعت هتلداری نداریم...

پستی بنام مدیرکیفیت،مدیرفروش،بازیاب درصنعت هتلداری نداریم  ...

مقالات اصغر ژیان دربندی

کاست کنترل COST CONTROL

اصغر ژیان دربندی کارشناس امور هتلداری کارشنا س و متخصص امور هتلداری مسئولین امورمالی وبرنامه نویسان نرم افزارهتلداری ومدیران هتل بایدو...

از کتاب اصول وتکنیک هتلداری

کاست کنترل COST CONTROL

اصغر ژیان دربندی کارشناس امور هتلداری کارشنا س و متخصص امور هتلداری مسئولین امورمالی وبرنامه ن...

مقالات اعضاءو ترجمه ها

رستوران‌هاوهتل‌های آلمانی،تشنه نیروی کارمهاجر

آمارها نشان می‌دهد مهاجران در آلمان بیش از پیش جذب بازار کار می‌شوند اما صاحبان صنایع همچنان از دولت می‌خواهند نیروی کار بیشتری فراهم کند. ...

پرسش و پاسخ

مدیرکیفیت،مدیر فروش،بازاریاب درصنعت هتلداری نداریم

پستی بنام مدیرکیفیت،مدیرفروش،بازیاب درصنعت هتلداری نداریم  ...

متفرقه

رستوران‌هاوهتل‌های آلمانی،تشنه نیروی کارمهاجر

آمارها نشان می‌دهد مهاجران در آلمان بیش از پیش جذب بازار کار می‌شوند اما صاحبان صنایع همچنان از دولت می‌خواهند نیروی کار بیشتری فراهم کند. ...

کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی آماده توزیع می باشد

کاست کنترل COST CONTROL

مدیرکیفیت،مدیر فروش،بازاریاب درصنعت هتلداری نداریم

هنر و مهارت آشپزی

انتخاب نرم افزار هتلداری وکاست کنترل

رستوران‌هاوهتل‌های آلمانی،تشنه نیروی کارمهاجر

مشکلات هتلداری ایران از زبان اصغر ژیان دربندی

مصاحبه با روزنامه قدس

کتاب کارگاه آموزشی هتلداری

مصاحبه بانشریه جامعه فردا

کارگاه آموزشی مدیریت هتلداری اردبیل بر گزار شد

مجلس مجازات سرقت علمی را تعیین کرد

اقامتگاه‌های غیرمجاز؛رقبای هتلداری یاضرورت گردشگری

بزرگترین هتل جهان

آشپزی وزندگی در موناکو

صنعت گردشگری درکوبا