کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی آماده توزیع می ...

کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی با1650 صفحه قطع A4آماده توزیع وثبت نام می باشدتنهاکتاب منبع و مرجع تخصصی ومنحصربفرددرجهان بعلت گ...

انتخاب نرم افزار هتلداری وکاست کنترل...

  اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری تمام هتل های ایران پرستاره یابی ستاره،آموزشگاه ها،مدرسین ،نرم افزارهای هتلداری  سیستم ک...

رستوران‌هاوهتل‌های آلمانی،تشنه نیروی کارمهاجر...

آمارها نشان می‌دهد مهاجران در آلمان بیش از پیش جذب بازار کار می‌شوند اما صاحبان صنایع همچنان از دولت می‌خواهند نیروی کار بیشتری فراهم کند. آژانس کا...

مقالات اصغر ژیان دربندی

انتخاب نرم افزار هتلداری وکاست کنترل

  اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری تمام هتل های ایران پرستاره یابی ستاره،آموزشگاه ها،مدرسین ،نرم افزارهای هتلدار...

از کتاب اصول وتکنیک هتلداری

فرم صبحانه دراتاق هتل

فرم صبحانه در اتاق هتل اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص امورهتلداری براي سهولت کار، در امر آن دسته ...

مقالات اعضاءو ترجمه ها

رستوران‌هاوهتل‌های آلمانی،تشنه نیروی کارمهاجر

آمارها نشان می‌دهد مهاجران در آلمان بیش از پیش جذب بازار کار می‌شوند اما صاحبان صنایع همچنان از دولت می‌خواهند نیروی کار بیشتری فراهم کند. ...

پرسش و پاسخ

مسئول چیدمان تجهیزات آشپزخانه یا لاندری هتل کیست ؟

سئوال : درحال ساخت هتل 4 ستاره هستم برای چیدمان آشپزخانه فروشنده تجهیزات آشپزخانه ومهندس ساختمان می گویندباید منو غذا را که میخواهید در ه...

متفرقه

رستوران‌هاوهتل‌های آلمانی،تشنه نیروی کارمهاجر

آمارها نشان می‌دهد مهاجران در آلمان بیش از پیش جذب بازار کار می‌شوند اما صاحبان صنایع همچنان از دولت می‌خواهند نیروی کار بیشتری فراهم کند. ...

کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی آماده توزیع می باشد

هنر و مهارت آشپزی

انتخاب نرم افزار هتلداری وکاست کنترل

رستوران‌هاوهتل‌های آلمانی،تشنه نیروی کارمهاجر

مشکلات هتلداری ایران از زبان اصغر ژیان دربندی

مصاحبه با روزنامه قدس

کتاب کارگاه آموزشی هتلداری

مصاحبه بانشریه جامعه فردا

کارگاه آموزشی مدیریت هتلداری اردبیل بر گزار شد

مجلس مجازات سرقت علمی را تعیین کرد

اقامتگاه‌های غیرمجاز؛رقبای هتلداری یاضرورت گردشگری

بزرگترین هتل جهان

آشپزی وزندگی در موناکو

صنعت گردشگری درکوبا

شهری باتنوع گوناگون

آشپزی در مقدونیه