کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی آماده توزیع می ...

کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی با1650 صفحه قطع A4آماده توزیع وثبت نام می باشدتنهاکتاب منبع و مرجع تخصصی ومنحصربفرددرجهان بعلت گ...

نبودابتکاروخلاقیت درصنعت هتلداری...

نبودابتکاروخلاقیت درصنعت هتلداری   اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری نویسنده اولین کتاب های هتلداری در ایران نظربه اینکه برای اولین باردر...

هتل بوتیک چه تعریفی دارد ؟

سئوال : هتل بوتیک چه تعریفی دارد ؟ اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری بوتیک  Boutique یک لغت فرانسوی است وبمعنی دکان، لوکس فروشی، مغا...

بخشی ازنکاتی که برای شروع کارامورهتلداری لازم است بدانی...

بخشی ازنکاتی که برای شروع کارامورهتلداری لازم است بدانید  اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امور هتلداری مهم ترین کار برای شروع کاردر صنعت هتلداری ...

مقالات اصغر ژیان دربندی

نبودابتکاروخلاقیت درصنعت هتلداری

نبودابتکاروخلاقیت درصنعت هتلداری   اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری نویسنده اولین کتاب های هتلداری در ایران نظربه اینکه برای ا...

از کتاب اصول وتکنیک هتلداری

کاست کنترل COST CONTROL

اصغر ژیان دربندی کارشناس امور هتلداری کارشنا س و متخصص امور هتلداری مسئولین امورمالی وبرنامه ن...

مقالات اعضاءو ترجمه ها

رستوران‌هاوهتل‌های آلمانی،تشنه نیروی کارمهاجر

آمارها نشان می‌دهد مهاجران در آلمان بیش از پیش جذب بازار کار می‌شوند اما صاحبان صنایع همچنان از دولت می‌خواهند نیروی کار بیشتری فراهم کند. ...

پرسش و پاسخ

هتل بوتیک چه تعریفی دارد ؟

سئوال : هتل بوتیک چه تعریفی دارد ؟ اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری بوتیک  Boutique یک لغت فرانسوی است وبمعنی دکان، لوکس ...

متفرقه

اهدا جایزه  برای ایده و خلاقیت در هتلداری

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری سایت هتلداری ایران برای اولین باردرجهان به افرادی که بتوانندنوعی خلاقیت وابتکارنوآوری پی...

کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی آماده توزیع می باشد

نبودابتکاروخلاقیت درصنعت هتلداری

هتل بوتیک چه تعریفی دارد ؟

بخشی ازنکاتی که برای شروع کارامورهتلداری لازم است بدانید

آموزش مقدماتی کلیه کارکنان هتل قبل ازافتتاح

اهدا جایزه  برای ایده و خلاقیت در هتلداری

کاست کنترل COST CONTROL

مدیرکیفیت،مدیر فروش،بازاریاب درصنعت هتلداری نداریم

هنر و مهارت آشپزی

انتخاب نرم افزار هتلداری وکاست کنترل

رستوران‌هاوهتل‌های آلمانی،تشنه نیروی کارمهاجر

مشکلات هتلداری ایران از زبان اصغر ژیان دربندی

مصاحبه با روزنامه قدس

کتاب کارگاه آموزشی هتلداری

مصاحبه بانشریه جامعه فردا

کارگاه آموزشی مدیریت هتلداری اردبیل بر گزار شد