انتخاب نرم افزار هتلداری وکاست کنترل

 

اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری

تمام هتل های ایران پرستاره یابی ستاره،آموزشگاه ها،مدرسین،نرم افزارهای هتلداری سیستم کاست کنترل COST CONTROL دستی یاکامپیوتری را نمی دانندوندارند وطرزمحاسبه کاست کنترل رانمی دانندبرای اطمینان بیشترکافیست یک هتل گزارشی ازنقطه سربه سرازهربخشی از هتل لاندری ،روم سرویس ، رستوران ،کافی شاپ،خانه دارذی ، اتاق و..که مایل است دریک روزخاص ارائه دهندهنوز برای کاست رسیپی می گیرندنمی دانندرسیپی برای دستوروپخت غذا است به همین دلیل اعداد و ارقام حسابداری آنها واقعی نیست. کاست هرروز باروز قبل فرق میکند، house Charge و غذای کارکنان هر روز با روز قبل فرق میکند گوشتی که خریداری میشود ضایعات یا چربی و استخوان هر بار با دفعه قبل فرق میکند همیشه ضایعات و قیمت یکسان نیست هرروز ممکن است اتفاقی بیفتد که روز قبل نبوده مثلا یک شانه تخم مرغ بشکندیادو شیشه آبلیو بشکند یا کاست بوفه صبحانه ،ناهار،شام و یاجشنها را چگونه محاسبه می کنند و.. درکجای محاسبه این نرم افزار ها این اتفاقات “هزینه ها “ثبت شده و محاسبه شده درحالیکه سالها درهتل ها قیمت تمام شده همانی است که چندسال قبل یاچند ماه قبل یا چند روز قبل بوده همه اشتباه محاسبه میکنند،نرم افزارهای هتلی و آموزشگاه هاومراکزآموزشی،مدرسین هتلداری که درمورد کاست میدهند اشتباه است و درست انجام نمی دهندونمایشی است،چگونه هتل ها بودجه بندی می کنند؟انبارداری آنها چکونه انجام می شود. باکدام اعداد و ارقام تصمیم گیری میکنندکاست ازهزینه های ثابت و متغییرخرید،انبار،تولید،هزینه ها درآمدها و… بدست می اید که اصلا در هتل ها در امور مالی به این نکات اشاره ای نشده

بایستی ارکلیه  بخشهای هتل گز ارش  سربه سریانقطه تساوی راگرفت نه تنها ازپرس غذا بلکه باید نقطه سربه سراتاق ها  فروش رستوران کافی شاپ لاندری،سونا،مهنذسی و…یا فروش ودرآمد هتل با هزینه ازکلیه بخشها هانیزلازم است داشته باشیم تا بتوانیم با مقایسه بافروش های قبل وسال قبل و بودجه بندی که هنوزهیچ هتلی ندارد را تهیه وتنظیم نمائیممهم ترین نکته موقع خريدنرم افزارمی بایست نام تحليل گرسيستم نرم افزارهتلداري به وضوح درسیستم نرم افزارمشخص باشدکه کدام کارشناس یامتخصص هتلداری بوده یا تاییدکرده است چنانچه نام تحلیل گردرنرم افزارمشخص یا شناخته شده نیست نرم افزار بدون نام نشان رابا قیمت بالاترازنرم افزاربا نام نشان خريداري كرده ایدونکته مهم تربدلیل اطمینان نداشتن فروشنده”برنامه نویس “به نرم افزارخودمبلغی نیز بایت پشتیبانی ماهیانه یاسالانه بایدهتل بپردازید(آیا نرم افزارویندوزکه خریداری ونصب میکنیدیانرم افزارهای روی گوشی شما پشتیبانی پرداخت میکنید؟)

سوال اینست که نرم افزار هتلداری را اجاره میدهندیا میفروشند؟ یا میفروشندوتا عمرهتل اجاره هم میگیرندوبه کلیه اطلاعات خصوصی هتل نیزدسترسی دارندو میتوانندهرگونه تعییری هم ایجاد کنند و این اطلاعات را در اختیارهر فردی قرار دهندوکدام عقل سیلیم قبول میکند و چه تضمینی وجود دارد که این کار را نکنند.

افرادی هستندکه ازکلیه امکانات وبرنامه های ویندوزیاگوشی استفاده می کنند و افرادی ازچندبرنامه خاص ویندوز یاگوشی استفاده میکنند بستگی به اشخاص یا (هتل های) مختلف داردوقتی برنامه ای نرم افزاری خریداری میکنید کل برنامه با تمام قابلیت ها لازم هتلداری بطورکامل بایدنصب شود شما بایت کل برنامه پول پرداخت کرده اید یه فروشنده ازتباطی ندارد که شما ازکدام برنامه اش استفاده میکنید.پرداخت هرمبلغی جهت پشتیبانی نرم افزار هتلداری نشان از داشتن اشگالات وناسالمی و بی اعتباری نرم افزار است که نیاز به پشتیبانی دارد.این گونه نرم افزار ها وابسته به فرد است که اگربرای این فرد “برنامه نویس” اتفاقی افتاد باید نرم افزار عوض شود وکل اطلاعات هتل از بین برود ؟ یا به چه اطمینانی یا دلیلی وتضمینی فردی که کارمند هتل نیست به کلیه اسرار هتل دسترسی داشته باشدویا بتواند هرساعت یا هرلحظه بعنوان پشتیبانی که هیچ کنترلی هتل روی این فرد ندارد در برنامه حسابداری هتل ویادیگربرنامه ها تغییراتی ایجاد کند این تغییرات ایجاد شده در سیستم چه کسی مسئول است ؟ لازم است درنرم افزارهای هتلی بتوان بعضی تغییرات را خود “خریدار نرم افزار”درسیستم لحاظ کند یا برنامه ای را ایجاد کندمثلا رستوران بالای بام یا رستوران فضای بازکنار استخرو…یکی ازدلایل که تمام نرم افزارهای هتلداری اعداد و ارقام آنها واقعی نیست نداشتن نقطه سربه سرازکلیه بخشهای هتل است که ازضروریات است هنوزهیچ نرم افزارهتلداری نمی تواند گزارش نقطه سربه سر بگیرید بهمین علت هتل ها نمی دانندکجاها سودمیکنندکجاها ضررمیدهند که تصمیم بگیرند و برنامه ریزی کنند زیرا آماری ندارند اظهارنظر بدون آمار، اعداد و ارقام میکنند که اعتباری ندارد اگر نرم افزاری نتواند این ویژیگی ها را گزارش کند تمام اعداد و ارقام واقعی نیست ونمایشی است

همینطورآموزشگاهای هتلداری نیزهنوز نمی توانند این مهم را آموزش دهند نداشتن و نداستن  برنامه کاست کنترل  و یا همان نقطه تساوی بصرفه صلاح هتلها یا آموزشگاه ها نیست  نشان از بی اعتباری آنهاست ارزش و اعتبارچنين نرم افزاري هايي یا آموزش ها درست مثل اينست كه تعميركاراتومبيل آموزش هتلداری بدهد یاكتاب پزشکی نوشته باشد برنامه نویس کامپیوتر متخصص هتلداری نیست

نکته بسیارمهم:نرم افزارکه خریداری میکنید بایدوضروریست بتوان ازکلیه داده ها(کلیه برنامه ها) خروجی  EXCEL   گرفت که میتوان هرگونه نموداری را استخراج کرد

بزرگترین ضربه را مرکزآموزشی هتلداری که اصلا واحد درسی بنام کاست کنترل ندارند که اگر دارند اشتباه آموزش می دهندومدرک هتلداری هم میدهند این مدرک چه ارزش واعتباری داردیکی ازواحد های لازم و ضروری کاست کنترل است جالب است که آموزشگاه هایی یا افرادی برای تبلیغ میگویندآموزش کاست کنترل در یک هفته که خود نشان از ناآگاهی این افراد است

مطلب بالاکه درتالیفات اینجانب بطور کامل آموزش وانتشار داده شده به درخواست بسیاری از هتل  ها و مدیران هتل و دانشجویان  هتلداری بطورخلاصه درسایت انتشارداده شدبرای آموزش یااطلاعات بیشتربه کتاب گارگاه آموزشی هتلداری یاکتاب دانش هتلداری یا دیگر تالیفات اینجانب مراجعه کنید

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *