بازسازی اساسی یک هتل 5 ستاره

هتل 5 ستاره درحال بازسازی کامل با مشاوره وسرپرستی وبرنامه ریزی اصفرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری ازنظرمعماری،دسترسی ها،تاسیسات، نیازها، سیستم گردش کارواضافه کردن تعدادی اتاق وسا لن واجرای برنامه های شبگه Lan وBMS –EMS-HMS که قبلابخشهای ازتکنولوژی های که درجهان برای اولین ازابداعات اصغرژیان دربندی بوده درچند هتل تحلیل واجرا شده بود،اکنون تکنولوژهای کاربردی کاملا متفاوت وجدید تربرای اولین بارزیرنظراصغرژیان دربندی درهتلی که درحال بازسازی می باشدوچندهتل جدیدکه درحال ساخت است برنامه ریزی تحلیل ودرحال اجرامی باشدعکس هادرحال تغییرات اساسی معماری ودسترسی هاجهت آشنایی بسیاری ازهتل های که بدون نظرکارشناسی یک مشاورامورهتلداری باتجربه وورزیده بازسازی می کنندوهزینه های هنگفت رامتقبل میشوندکه فرق چندانی با قبل ازبازسازی نمی کندوبازسازی مدت زیادی بطول می انجامدکه زیان هنگفتی به سرمایه گذارمیزنند یا با تعویض موکت یا مبلمان ونقاشی وتعمیر تشک ها می گویندهتل باسازی شد،هدف ازبازسازی را نمی دانندکه باهزینه های که انجام میدهندمی بایست باایجاد فضاهای مفیدوتعدادکمترپرسنل برای اداره کردن وتجهیزات کمترو سرعت در سرویس دهی وآماده کردن بستراستفاده ازتکنولوژی برای کنترل های لازم دربخشهای مختلف هنل وایجاد درآمدهای بیشتروکنترل های ضروری مدیریت وچیدمان صحیح اتاق ها رستوران لاندری آشپزخانه و…را نیزبایددرنظرداشت چند تصویرازهتل درحال بازسازی وتفییرات کلی را مشاهده می کنید که یک مشاورامور هتلداری با تجربه بایدبرتمام این امور نظارت وبرنامه ریزی کند این لینک را مطالعه کنید  http://hoteldari.net/blog/?p=4713

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

One comment on “بازسازی اساسی یک هتل 5 ستاره

  1. arova گفت:

    با سلام

    بسیار از وبسیات شما متشکرم. خیلی مقید است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *