برند سازی درهتل

برند سازی درهتلداری   اصغر ژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری 

نام یک برندباعث بهترشدن وسطح کیفی،خدمات بالاتریاکیفیت بهترنیست سیاست ومدیریت های هتل هایکنواخت نیست وهربرندی باعث پیشرفت صنعت هتلداری موفقیت یک هتل یاجلب توریست نیست،رفتار،بهداشت، تجهیزات، خدمات، سرویس دهی،کیفیت ،اعتباراطمینان ،رادرصنعت هتلداری نمی توان اندازه گیری کردکه استفاده ازنام برندی بتواند بگویدبهترین است هتل های گمنام زیادی درجهان هستندکه مدیریت وسرویس دهی آنهارا نمی توان با هیچ برندی مشهوری مقایسه کرد امروزه هرگزهتل های زنجیره ای ازهتل های مستقل سرویس دهی ویاخدمات بهتری ندارندبسیاری ازهتل های مستقل درجهان چنان خلاقیت ها وخدماتی را با نرخ های غیرقابل رقابت ارائه میدهندکه هتل های زنجیره ای  توان رقابت با آنها را ندارند برند سازی در صنعت هتلداری این نیست که از نامهای مشهوراستفاده کنندولی بسیاری از امکانات و خدماتی که باید هتل داشته باشدودراختیار توریست قرارگیرد را نداشته باشد ،صنعت هتلداری یک صنعت بین المللی وپیچیده ای است استفاده از یک برند اگربین المللی است باید همه چی آن برند بین المللی باشدتمام توریستها ازطبقه ثروتمند نیستند بیشترین تعداد توریست ازطبقه متوسط یا پائین تر هستندآنها به دنبال ارزان ترین محل با کیفیت مطلوب هستندکه برای اقامت انتخاب کنند ،برندباید اعتمادمخاطبین را جلب کنداینکه هتل حتما باید برندی داشته باشدچنین چیزی نیست برند اعتبار نمی دهدرضایت مشتری، نام نیکوخوشنامی واعتماد است که ارزش واعتبارمی دهدوهتل شهرت پیدا می کند  برند مشتری را آماده می کندکه قیمت بیشتری بپردازد.  قطعا برای شما اتقاق افتاده که لباسی که از نام های مشهور نبوده ولی با دوام تروباکیقیت بهتروارزانتر بوده رضایت شما رابیشترازنام یک برندمشهورفراهم کرده که نزدهمه آشنایان عنوان کرده اید وتا زمانیکه با همان کیفیت که رضایت شماحاصل شده است تولیدکندقطعا شما بدنبال مارک دیگری نخواهید بود فقط همین مارک گمنام را انتخاب خواهیدکرد نباید به دنبال  پوشیدن لباسی  یا داشتن برند باشیم بلکه آنچه که در آن وبا آن احساس آرامش میکنیم خریداری کنیم اکثریت مردم در صنعت هتلداری  به دنبال رفاه ،آرمش ،امنیت ،بهداشت ،رفتاروقیمت مناسب هستند نه به دنبال برند ،برند برای یک کارخانه دارای ارزش واعتباراست که ازنام های چون سونی توشیبا مرسدس بنز فولکس واگن  یا مواد بهداشتی وغذایی که با فرمول خاصی ساخته می شوداستفاده کنندکه تحت نظرکارخانه  با قظعات آنها مونتاژ ویا با فرمول آنها ساخته می شودولی برای صنعت هتلداری وخدمات سرویس دهی مونتاژیا فرمول و استانداری خاصی نداریم وکاری صورت نمی دهد در صنعت هتلداری هرروز شاهد نوآوری ها و خلاقیت ها بسیارزیادی هستیم ، برند برای تولیدوسایل با قطعات بخصوص ویا مواد بهداشتی آریشی وخوراکی که باید با فرمول خاصی  تولید شودبامعتاست ولی برای  حرفه هایی که برای تولید ازقطعات یا فرمول خاصی استفاده نمی کنند به برندهم نیازی ندارد ،آنهایی که به دنبال برنددرصنعت هتلداری هستند نمی دانندچگونه می توانندبه شهرت برسندو،توانایی ابتکاروخلاقیت نوآوری نداردونمی تواند درک کندکه مشتری طالب چیست وبه چه نیازداردوچه میخواهد برندمعنی نداردهرچند ازنام هاولوگو های مشهوراستفاده کنند شرکت های مستقل وگمنام با استفاده ازنام ها ولوگو های مشهورمیخواهند باشرکت های مستقل یاگمنام دیگررقابت کنند ،پیشرفت صنعت هتلداری  بدون تسهیلات ازطرف دولت میسرنیست،صنعت هتلداری و جلب و جدب توریست نیازبه امنیت، جاذبه ها، توانایی ها،امکانات هتل ،خدمات وهنرسرویس دهی، دارد بایددرک شودکه سلایق توریست برای حضوردرکشورچیست وچه انتظاراتی را داردکه انتظارت اورا برآوردکنند توریست ها باملیت ها وسن ها و بودجه های متفاوت وسلایق وعلایق شخصی کشوری را برای سفرانتخاب می کنند ومایل هستند با فرهنگ هاآشنا شوند وبتواند برای سفربرنامه ریزی کند،بطورمثال برای یک روز بازدیدازاصفهان یا یک روز بازدیدازشیراز برای تهیه بلیط مشکلی نداشته باشندکه بتوانندازتمام لحظات وتعطیلاتی که دارند سفررا بدون نگرانی استفاده کنندولذت ببرند ،ودرمقابل مایل هستنددرمقابل وجهی که پرداخت می کنندخدمات بالا ومطلوب دریافت کنند توریست بودجه ای را برای خودتعیین کرده واین بودجه رابرای خرج کردن درنظرگرفته بایدآنچنان خدمات وامکاناتی دراختیاراوقراردادکه بیشتربودجه ای که درنظرگرفته رادرکشور خرج کند ،سازمان یا اداره ای نمی تواندمتولی برند سازی باشد ولی میتواند تسهیلاتی را برای سرمایه گذاران  فراهم کندزیرا برنددر واقع نوعی سرمایه گذاری است که درکشوردیگری ازطرف هتل های مشهورمثل هتل‌هاي زنجيره‌اي هيلتون ،ماریوت ، هایت ، هالی دی این، شرایتون ،اینترکنتینتال و… طی قراردادی با یک کشوریا با مشارکت یک یاچندسرمایه گذاردریک کشوربخصوص سرمایه گذاری میکند البته نبایدفراموش کرد هتل های مشهورترومستقلی درکشورهای جهان هستندکه اغلب سران کشورها نیزدرچنین هتل های اقامت میکننداز  جمله هتلRoyal York Hotel   یکی از قدیمی ترین هتل های کانادا درشهرتورنتوکه درنزدیکی برج معروف  CN TOWER درمرکزشهرتورنتوواقع شده که ازهتل های مستقل است وازنظرکیفی درسطح بسیاربالا تری قراردارداین هتل دارای یک سوئیت بسیارمجلل اختصاصی  برای ملکه می باشدکه آسانسوراختصاصی آن ازطلا ساخته شده است برای اطلاعات بیشتراین هتل http://hoteldari.net/blog/?p=1468  که در تاریخ   1388 درسایت قرار داده ام مراجعه کنید ،همینطورکه هتل برج العرب دردبی وهتل های بسیارزیادی درلاس ویگاس وخاور دورکه ازهتل های  مشهورومستفل هستند 

کلیه مطالب ومقالاتی راکه درسایت علمی هتلداری ایران مشاهده می کنیدمطالب دست اول است ،هرگز مطلبی ازسایت های اینترنتی دیگری برداشت یا تکرار نمی کند مطالب ومقالات سایت علمی هتلداری ازکتاب های اصول ویا تکنیک هتلداری  تالیف اصغرژیان دربندی می باشد یا قبلا درنشریات کشوربچاپ رسیده ویادر مصاحبه ها عنوان شده ویا نوشته وترجمه اعضاء مدیریت هتلداری کیان میباشدکه درسایت قرارمی گیرد. اطمینان میدهم مطالب سایت علمی هتلداری ایران رادرهرکجا دیدیدکه نامی ازمنبع ونویسنده نبرده باشند سرقت ادبی انجام داده اند،

 

  چنانچه عکس هتل حرفه نیست ،توسط اینجانب از هتل گرفته شده است 

 

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

3 comments on “برند سازی درهتل

  1. جمشید گفت:

    مقاله های سایتون بسیارعالی است تشکر

  2. محمدعلی گفت:

    استاد بزرگ باسلام مقاله شما درخصوص برندبسیارعالی ودرخور تحسین بود با تشکر

  3. خلیل گفت:

    مطلب بسیار عالی بود واقعیت ها را نوشته اید خسته نباشید مطالب بسیار عالی با ارزش و مفید در سایتون نوشته اید با این نوشته ها بسیاری از نا آکاه هان را آکاه میکنید تشکر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *