خصوصيات گارسن هتل

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص هتلداری

يك گارسن درهتل وظائف سنگين و مهمي دارد ،اگر به آنها به خوبي عمل نكند ناراحتي هاي بسيار ايجاد خواهد كرد و چنانچه به خوبي انجام وظيفه كند ، در جلب رضايت مسافرين تأثير فراوان خواهد داشت .
يك گارسن همانطور كه ميتواند مسافر را راضي نگهدارد ، همانطور هم مي تواند مسافر را ناراحت و رنجيده خاطر سازد .
هرچند اطاق ،عالي و به نحو احسن نظافت شود ، ساختمان زيبا و راحت و وسايل از هر حيث كامل باشد ، اما اگر از ميهمان به خوبي پذيرائي نشودتمام زحمات ازبين خواهد رفت . پس گارسن بايد با رفتار و انجام وظيفه ،مكمل ساير تلاش ها بشود كه در ساير قسمت هاي هتل انجام شده .
قبل از اينكه مشخصات و خصوصيات يك گارسن خوب را شرح دهيم ، يادآوري اين نكته ضروري است كه ادب و سرعت براي يك گارسن، فوق العاده ضروريست. گارسن بايد تميز و مرتب باشد . با مسافر بحث نكند و غذائي را كه مسافر سفارش مي دهد در حد اقل مدت ممكن حاضر كند. چرا كه مسافر تا گرسنه نباشد سفارش غذا نخواهد داد . بنابراين وقتي سفارش غذا داد ، هر آن منتظر است كه غذاي او سرو شود و در صورت تأخير  ناراحت خواهد شد .
گارسن بايد اطلاعات كافي راجع به جاهاي ديدني شهر و يا حركت قطار ها و هواپيما داشته باشد ، زيرا نداشتن اين اطلاعات باعث اتلاف وقت مي شود . يك گارسن همچنين بايد قيافه شناس و روان شناس باشد تا به محض برخورد با مسافر، تا حدودي اورا بشناسد وچنانچه اورا مشكوك تشخيص داد فورا به مسئولان هتل خبر دهد .
موقع وارد شدن به اطاق، حتماً درب بزند. وقتي وارد اطاق مي شود درب را ببندد . هنگام صحبت كردن با مسافر ،لاي درب نايستد و موقع خارج شدن از اطاق مجدداً درب را ببندد . اينك جزئيات مشخصات يك گارسن خوب را ذيلا شرح مي دهيم :
۱.در حين انجام وظيفه نبايد آدامس بجود يا سيگار بكشد .
۲.انگشتانش با غذا تماس پيدا نكند .
۳.در موقع بردن غذا به غذا ناخنك نزند (البته براي جلوگيري از اين كار بهتر است كاركنان رستوران،  قبل ازاينكه رستوران باز شود غذا خورده باشند ).
۴.در موقع نشستن مسافر روي صندلي ، به او كمك  كند ، كمك به بانوان و افراد مسن مقدم بر سايرين است .
۵.دستمال سرويس را روي ساعد دست چپ بيندازد و با اين دستمال عرق سر و صورتش را خشك نكند .
۶.چنانچه مسافر پالتواش را در آورد آن را بگيرد و به محل مخصوص لباس ببرد و آويزان كند .
۷.در موقع سفارش گرفتن از مشتري ، دست ها را روي ميز مشتري نگذارد .
۸.براي قبول سفارش ، چند نفر دور يك ميز قرار نگيرند و مشتري را احاطه نكنند .
۹.در موقع سرو كردن غذا ، گارسن با سر و يا شانه مشتري برخورد ننمايد .
۱۰.موقع سرو كردن سوپ ، ته ملاقه را به لبه سوپخوري بكشد تا از چكيدن روي ميز جلوگيري شود
۱۱.هنگام گذاشتن غذا روي ميز ، سر و صدا ايجاد نشود .
۱۲.از طرف چپ مشتري ظرف غذا يا لوازمي را در قسمت راست مشتري قرار ندهد، يا چيزي را بر ندارد .
۱۳.تقدم سرو، اول با بانوان و افراد مسن است، در صورتي كه مسافر ميهمان داشت ، اول سرو ميهمان را شروع كند.
۱۴.براي سرو قهوه و يا چاي ، فنجان را روي نعلبكي و داخل يك پيشدستي قرار دهد و بين نعلبكي و بشقاب يك دستمال كاغذي بگذارد تا از لغزيدن آن و چكه كردن ، موقع خوردن جلوگيري شود .
۱۵.هنگام بردن قوري شير يا چاي نيز بايد آن را به همين ترتيب در يك بشقاب بگذارد .
۱۶.چنانچه قاشق يا چنگال روي زمين افتاد ، آن را بردارد و عوض كند .
۱۷.هنگام باز كردن درب بطري نوشابه ، دقت كند صدا ندهد .
۱۸.ليوان ها را داخل هم نكند و انگشتان خود را درون ليوان ننمايد .
۱۹.گارسن بايد دقت كند نمكدان يا فلفل داني كه روي ميز گذاشته مي شود، گير نداشته باشد و نمك و فلفل به سهولت از آن خارج گردد .
۲۰.تا موقعي كه مشتري  شخصاً صورت حساب نخواسته، برده نشود.
۲۱.صورت حساب را بايد در بشقاب (پيشدستي) قرار داد و نزد مشتري برد و بقيه پول را نيز در همان بشقاب برگشت داد .
۲۲.ميز ها را بايد قبل از آوردن دسر جمع آوري و تميز كرد و ظرف هاي كثيف را برداشت .
۲۳.در موقع سرو غذاهايي كه با دست خورده مي شود، يك ظرف كوچك آب بايد روي ميزقرارداد تا مشتري پس از صرف غذا ، انگشتان خود را بشويد . مي توان براي اين منظور از دستمال هايي كه در بسته بندي هاي كوچك قرار دارد استفاده كرد .اين دستمال ها موقع باز كردن ، خودبخود مرطوب است ، بوهاي معطر و مختلفي دارد .
۲۴.موقعي كه مشتري قصد سيگار كشيدن دارد ، بايد گارسن كبريت بزند و موقع كبريت زدن بايد از  ميز فاصله داشته باشد تا چنانچه جرقه اي پريد ، بطرف مشتري نرود .
۲۵.زير سيگاري را بايد به موقع خالي كند و زير سيگاري تميز جلوي مشتري قرار دهد .
۲۶.روي ميز مشتري نبايد روميزي چروك انداخت . روميزي بايد كاملا اطو شده باشد (طرز اطو زدن روميزي در انتخاب جنس پارچهه هاي شرح داده خواهد شد) .
۲۷.گارسن نبايد ميزهاي خود را درموقع كار ترك كند تا چنانچه مشتري به چيزي احتياج داشت فوراً انجام دهد.
۲۸.چنانچه يك مشتري عصباني وبداخلاق است ، با او نبايد بحث كرد بلكه بايد دستور هاي او را فورا انجام داد و به بهترين نحوي غذاي او را سرو كرد تا راضي شود.چنانچه از گارسن مربوط ناراحت بود ، بايد بلافاصله يكي از همكاران خود را مأمور سرو او نمايد و نهايت احترام و ادب را در مورد او رعايت كرد تا از كرده خودش پشيمان شود .
۲۹.گارسن ها نبايد در گوشه اي جمع شوند و با هم بحث يا صحبت كنند.
۳۰.گارسن ها نبايد روي يك پا بايستند و يا به ديوار رستوران تكيه نمايند .
۳۱.گارسن نبايد انگشت در بيني كند .
۳۲.گارسن بايد تميز و مرتب باشد و سرش شانه زده باشد .
۳۳.گارسن نبايد كنجكاو باشد ومثلا چنانچه مسافري درحال تماشاي عكسي است،سرك بكشد تا عكس را ببيند . و يا نبايد حرفي بزند كه مشتريان فكر كنند به صحبت هاي آنها گوش مي داده  .
۳۴.گارسن نبايد در رستوران بدود . تكمه كتش بايد هميشه بسته باشد و تكمه كسري نبايد داشته باشد .
۳۵.كاركنان رستوران بايد هر روز دوش بگيرند .
۳۶.زير ناخنهايشان را تميز كنند .
۳۷.كفشهايشان هميشه براق و تميز باشد .
۳۸.عطر هاي تند و زننده نزنند .
۳۹.غذاهاي بو دار نخورند .
۴۰.چنانچه گارسن ، غذا را درحضورمشتري سرو كند ، بايد از طرف چپ او روي ميز قرار دهد واگرقبلا دربشقاب ريخته شده ،، از طرف راست روي ميزبگذارد .
۴۱.بعد از اينكه غذاي اول تمام شد ، بايد كارد و چنگال را براي غذاي بعدي او عوض كند .
۴۲.ميزها هميشه بايد تزئين شده باشد و براي اين كار گل را نبايد فراموش كرد . البته گل هايي انتخاب شود كه بدون بو يا كم بو باشند .
۴۳.گارسون ها هميشه در آشپزخانه و راهروها و رستوران ، از سمت راست خود حركت نمايند و درصورت داشتن سيني ، آن را به دست چپ بگيرند .
گارسن ها و كمك ها
مشخصاتي كه گارسن هاي هتل و كمك هاي آنان بايد داشته باشند از اين قرار است :
۱.مهازت و ورزيدگي در كار پذيرائي .
۲.ادب و متانت .
۳.اعصاب آرام .
۴.اخلاق و برخورد نرم و خوش .
۵.حافظه قوي
۶.انضباط كامل
و همه اينها با هم شخصيتي محبوب و گيرا براي آنها مي سازدكه در پيشرفت كار خود آنها و تأمين رضايت مشتريان تأثير فراوان خواهد داشت.
مقاله ای ازکتاب اصول هتلداری چاپ ۱۳۶۵
نظربه اینکه کتاب اصول هتلداری “ویرایش سوم ” چاپ  ۱۳۶۵  تالیف اینجانب نایاب است و تنها منبع ، مرجع ، ریشه وپایه واطلاعات صنعت  هتلداری وکترینگ درکشوراست ومنابع دیگری وجود نداردومورد استفاده  مدرسین و دانش پژوهان  ، صاحبان و کارکنان هتلها  می باشد
بنا به درخواست افرادبسیارزیادی دربخش تازه هادردسته بندی ها فهرستی دیگری بازشده بنام”از کتاب اصول هتلداری” که هرچندوقت یک مطلب ازکتاب اصول هتلداری بدون هیچ تغییری عینادرسایت قرارخواهدگرفت امیداست رضایت آنها جلب وموردتوجه علاقمندان قرارگیرد
واز سوی دیگر ایمیل هاوجزوات فراوانی روزانه  بدست اینجانب میرسدکه حکایت ازآن داردکه با معرفی پایان نامه های افراد وسایت ها ی اینترنتی زیادی را معرفی می کنند که از پارگراف ها ویا ازمقالات کتاب ها ی اصول هتلداری یا تکنیک هتلداری تالیف اینجانب و یاسایت علمی هتلداری ویا دیگر مقاله ها اینجانب با زیرکی استفاده کرده اند ونامی از منبع یا نویسنده  نبرده اند ،مایل بوده اند که نام آنها را در سایت قراردهم ازآنجائیکه مقاله های اینجانب بدلیل نبود منبع دیگر برای کلیه آنهایی که در این صنعت فعالیت می کنند کاملا آشناست نیازی به معرفی نیست همانطوریکه ایمیل های که بدست اینجانب می رسد نشان ازاینست که همه این افراد، سایتهای متقلب وبی مایه را خوب می شناسندوازناآگاهی این افراداست که دست به سرقت ادبی میزنندوخودرا رسوا میکنند بخصوص با انتشارمجددمقالات کتاب درسایت افراددیگری هم رسواخواهند شد با تشکر فراوان   ژیان دربندی
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴ می باشد هرگونه انتشارنقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد درسایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها و غیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

2 comments on “خصوصيات گارسن هتل

  1. Ali گفت:

    متاسفانه همچین گارسو نیا در ایران کم پیدا میشه

  2. مجتبی گفت:

    استاد ژیان دربندی انقدر مدرسین هتلداری بی تجربه و نا آگاه هستند که از مطالب سایت و کتاب های شما استفاده میکنند و نامی از منبع نمی برند و متوجه نیستند که سایت شما را همه دست اندر کاران بخوبی میشناسند و با نوشته های شما کاملا آشنا هستند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *