دقت درانتخاب وخريد وسايل و تجهيزات

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص هتلداری  
هنگام خريداري و تهيه وسايل مورد نيازيك هتل درمرحله نخست مي‏بايد كه اولويّتها را درنظرگرفت وموقع خريدهرنوع كالايي نهايت دقت ودورانديشي را به عمل آورد. آنچه را به عنوان وسايل ولوازم هتل تهيه مي‏گردد وبدان احتياج خواهد بود مي‏بايد كه ازمواداوليه مرغوب و بي‏نقص تهيه، ساخته شده باشد ودرميزان كارآيي و استحكام و درستي و دوام آن ترديد نباشد. خريد هرگونه جنس يا كالايي بدون مطالعه واز روي شتابزدگي اقدامي مردود است وعقل سليم آن را تأييد نمي‏نمايد. توسل بدين دلايل كه:«چون ضرورت ايجاب كرده چنين كالايي خريده شده است»و يا:«چون ازاين نوع يا بهترازآن ناياب بوده آن راخريده‏ايم عذري نامقبول است وازشتابزدگي و نداشتن طرح و برنامه صحيح حكايت مي ‏كند.اين گونه خريدها وجمع‏آوري كالاهايي ازاين دست، سرانجام بدان منتهي خواهدشدكه انبارمخصوصي نيزبراي روي هم گذاشتن وبي ‏مصرف نهادن آنها اختصاص يابد.چرا كه پس ازمدت كوتاهي وبارفع نيازهاي زودگذرمتوجه خواهيم شدكه فراوان اجناس وكالاهاي دست دوم در پيرامون خود انباشته‏ايم و استفاده‏اي هم از آنها نمي‏بريم. همين گونه انبارها را كه به سهم خود، بخشي از فضاي هتل را اشغال مي‏كنندمي‏بايد به جمع‏آوري ونگهداري اسباب و لوازم ضروري اختصاص دهيم نه آن كه لوازم بي‏مصرف وغيرلازم را درآن انبار نماييم.
يكي از نكات عمده‏اي كه موقع تهيه وخريد لوازم هتل درنظرگرفته مي‏شود قيمت وارزش وسايل است واين خود پذيرفتني است وتا حدودي مورد تأييد مي‏باشد.ولي نكات ومواردي نيز درهمين باره وجود دارند كه توجه به آنها مي‏تواند بسيار مفيد باشد. فرض كنيم درصدد تهيه يك دستگاه جاروبرقي هستيم كه با آن بتوانيم راهروها يا اتاقها را پاكيزه نماييم. چنانچه نوعي جاروبرقي انتخاب كنيم كه پرحجم وبزرگ اندازه باشد وكارش باايجاد سروصداي ناهنجاروبي‏آرام همراه باشد، قدرت مكندگي آن كم و مصرف انرژي الكتريكي آن هزاروات ساعت و بهاي آن نيز مناسب باشد به خصوص كه ظاهري فريبنده هم داشته باشد كمترخريداري ممكن است به آساني از كنارش بگذرد وبخود نگويد كه اين كالا ازهر جهت مناسب است ودرخريداري آن نبايد ترديد نمود. اما بهتر است اندكي بيشترانديشه نماييم وكمي هم صبر پيشه كنيم. دستگاه ديگري از همين نوع ولي با قدرت يك هزاروپانصد وات ساعت درفروشگاه ديگري وجودخواهدداشت كه حجم آن كمتر،اندازه‎‏اش كوچكتر وكارش با صداي آرام و ملايم همراه خواهد بود، بعلاوه پاكت تخليه خاشاك آن به تعويض نيازنخواهد داشت اگربراين نكته واقف باشيم وازخود بپرسيم كداميك مناسب‏تر است؟ آنگاه وجود آرامش را لازمه آسايش مسافران خسته وميهمانان به خواب رفته بدانيم و صداي ناهنجارجاروبرقي‏ها را مزاحم آسايش آنها بشماريم عاقلانه آن خواهد بود كه جاروي نوع دوم راانتخاب وخريداري كنيم.درمورد اين خريد، بهاي بيشتري پرداخت كرد‏ه‏ايم ولي برتريهاي ويژه كالا افزوني قيمت آن را قابل قبول مي‎سازد، بخصوص كه دوام آن نيز بيشتر خواهد بود. همين مثال و نمونه‏هاي ديگري از آن را مي‏توان در مورد تزئين و تكميل ساختمان و بخشهاي داخلي هتل در نظر گرفت. فرض كنيم كه ساختمان هتل ناتمام است و در اين انديشه هستيم كه آيا قسمت لابي هتل را با موكت مفروش كنيم يا از پاركت استفاده نماييم و آيا بهتر نيست كه اين بخش به طور شايسته‏اي سنگ فرش باشد. ترديدي نيست كه حجم رفت وآمدها دراين بخش ازهتل بسيارزياد خواهد بود وهمين امر باعث فرونشستن گرد و خاك بركف وموكت آن خواهد گرديد وازآنجا كه پاكيزه داشتن كامل آن درهرساعت از شبانه روز مستلزم زحمت فراوان خواهد بود، به علاوه نوع موكت نيزدر برابرانواع اصطكاكها و فشارها مقاومت چنداني نخواهد داشت، همان بهتركه از اين انديشه درگذريم. استفاده از پاركت نيزمشكلاتي به دنبال خواهد آورد.اين احتمال كه پاركت آن هر روز چندين بارمتوالي مرطوب گردد ومايعات بر آن ريخته شود بسياراست كه لازمه پاكيزه داشتن آن خواهد بود كه هر چند گاه ازواكس مخصوص استفاده شود. با توجه به ميزان رفت وآمدها درهتل و دربخش لابي مي‏توان گفت كه هيچ نوع پاركت نخواهد توانست بيش ازشش ماه دوام بياورد. اين فكر را نيزبايدبه كنار نهادوانديشه سنگ فرش كردن اين بخش را دنبال نمود. سنگ فرش دراين قسمت وهم دربخشهاي مشابه خواهد توانست نيازهاي هتل را در طولاني‏ترين زمان برآورده سازد. شستشوي آسان است و هزينه چنداني ندارد. بسيار بادوام است و زيبايي آن نيز كم از موكت يا پاركت نخواهد بود.درصورتي كه همان هزينه نظافت موكت يا پاركت به مراتب بيش ازخرج شستشوي سنگ فرش خواهد گرديد. نتيجه آن كه براي هرقسمت وناحيه‏اي ازهتل مي‏بايدتمامي جوانب كار را درنظر گرفت، آينده را نيز با چشم بصيرت مشاهده نمود وآنگاه به تهيه وخريد لوازم اقدام كرد.اولويتها،كارآيي، دوام، استحكام،قيمت ومخارج نگهداري وتعمیرات شيوه پاكيزه داري وهزينه وزمان به كار رفته براي نظافت آن را نيز بايد در نظر گرفت و خريد خود را هرچه بي‎‏نقص‏تر و كاملتر به انجام رسانيد.اين مثال ساده را هم يادآورشويم كه براي تهيه و خريد تريليهاي حمل غذا بايد دقت نمود. براي هركارحمل ونقل ساده نيزنمي‏توان هرنوع ازاين تريليها را به خدمت گرفت.باید مشخص شودتریلی حمل غذااست یا جمع آوری ظروف کثیف یاحمل نقل ظروف تمیزیا ارائه دسرشیرینی یا کارکردن مقسم دررستوران یا حمل نقل وسایل پارچه ای و…. سپس اقدام به خریدکرد 
دربازديدهاي پياپي كه ازهتلها به عمل آورده‏ام،مشاهده گرديده كه بسياري ازهتلداران پيش ازافتتاح هتل وبدون مشاوره با متخصصين هتلداري اقدام به تهيه وخريدوسايلي نموده‏اند كه دراساس،بي‏مصرف مانده وفقط خرج تراشيده است وآنها پس ازچندي ناچارشده‏اند كه براي رفع نيازمندي خودبه خريدهاي ديگري اقدام كنندوخريدهاي قبلي خودراهم نتوانسته‏اند به نيمه‏بهاي آن به فروش برسانند. تحمل هزينه‏هايي از اين گونه شرط خردمندي نيست و دلايل و علتهاي ديگري را هم مي‏توان در زمينه بروز چنين اشتباهها بيان نمود كه ازگنجايش اين مقاله بيرون است.
گستردگي هتل وتشكيلات وتأسيسات آن هراندازه هم كه باشد شايسته تهيه وتدارك وسايلي ازقبيل:مبلمان،چيني‏آلات، ظروف بلورين يا شيشه‏اي، كارد وچنگال وقاشق وديگر ملزومات خواهد بود كه هريك به جاي خود مبلغي گزاف را هزينه مي‏طلبد و تهيه آنها خرجهاي شايان توجهي براي صاحبان هتلها دربرخواهد داشت. هريك از اقلام و تجهيزات موجود در هتلها در واقع بخشي از يك سرمايه هنگفت است و خود به عنوان عاملي در جهت پيشبرد هدفهاي اقتصادي و اجتماعي هتلدار شمرده مي‏شود. با نگاهي گذرا برآنچه بيان گرديد توصيه مي‏كنيم كه پيش از اقدام به تهيه و خريد لوازم، وسايل و تجهيزات هتل به طورحتم با يكي ازمتخصصهاي امور هتلداري مشاوره و تبادل نظر شود تا از كيفيت و كميتهاي اجناس و كالاهاي مورد لزوم در هتلها اطلاع حاصل گردد و پس از آن به خريد و تهيه آنها تصميم گرفته شود. بخاطر داشته باشيم كه هر فروشنده‏اي درصدد است تا كالاي خود را هر چه با منفعت تر به فروش رساند و ديگر به آن مقيد نيست كه آيا كالايش خريدار را بي‏نياز خواهد كرد يا خير! گفتني است كه مشاهده شده است بسياري ازآنها كه اقدام به ساختمان بناي هتل كرده‏اند و كارهاي آناهارا بدون تمهيدهاي لازم وعدم مشاوره با متخصصين وكارشناسان هتلداري به انجام رسيده ودرمورد تهيه لوازم ووسايل ضروري هتل برآوردهاي قبلي صورت نگرفته، به پيش‏بيني و تعيين بودجه مالي خود نپرداخته و اقدام به تأسيس هتل يا رستوران نموده‏اند و آنگاه پس از رسيدن به نيمه راه و انجام نيمه تمام كارها پي برده‎‏اند كه از عهده مخارج آن بر نخواهند آمد. در چنين وضعي به ناچاردست به تهيه اجناس ولوازم نامرغوب ونامناسب برده و نجات خود از ورطه مشكلات را شتاب‏زده ازاين طريق خواستار گرديده‏اند. شايد بتوان گفت كه اين يكي از بزرگترين اشتباه‎‏هايي است كه يك هتلدار مي‏تواند مرتكب گردد. چنين اقدام‏ها كه چندان هم اشتباه‏آميز به نظر نمي‏رسد، مستلزم تحميل هزينه‏هاي گزاف و ريخت و پاش است كه آينده‏اي مبهم را ترسيم خواهد كرد. به ويژه توصيه مي‏كنيم كه در كار تهيه و خريد لوازم و وسايل آشپزخانه که با جان انسان ها وروی عمل سرویس دهی و پخت پز تاثیر فراوان داردنهايت دقت ومراقبت به كار رود چرا كه تهيه آنها با هزينه سنگين همراه است و دقيق‎‏ترين بررسيها و پيش‎‏بينيها را مي‏طلبد.درسالهاي اخير،كوشش هتلداران برآن است كه تا آنجا كه امكان دارد ازخريد وسايل و لوازم گرانبها خودداري گردد و به جاي آنها ازانواع لوازم استاندارد شده وساده‏تراستفاده شود. هر روز بيش از گذشته از تعداد مبلمانهاي قلمكار و منبت‎‏كاري هتلها و اماكني از اين قبيل كاسته مي‏شود و به جاي آن از مبلهاي ساده و«پراتيك» استفاده مي‏كنند.منسوخ شدن استفاده ازمبلمانهاي سنگين وگرانبها اين مزیت را دارد كه هم دربودجه هتلداران تا حدود بسياري صرفه‏جويي مي‏شود وهم دركوتاه زمان و به آساني مي‏توان آنها را پاكيزه وتميز نگاه داشت.به عبارت دیگرمي‏توان گفت كه پيروي از اصل موسوم به «اكونومي» موجب گرديده است كه در امور اقتصادي تا آنجا كه ممكن است صرفه‏جويي در كار باشد و همين اصل است كه هتلداران را برآن داشته تا درنوع وسيستم دكوراسيون وتزئينات هتلها تجديدنظرنمايند وبه جاي آن به لوازمي روي آورند كه داراي دوام و زيبايي بيشترولي قيمتي نازل باشند وپاكيزه كردن آنها نيزوقت كمتري بخواهد. ناگفته پيداست كه استفاده از وسايل و تجهيزات چشم‏گير،زيبا وبرازنده مورد تأييداست، ولي بايد دانست كه خريد لوازم وتهيه تزيينات نامأنوس وشگفت‏انگيز به هيچ روي توصيه نمي‏گردد. سادگي و زيبايي محيط كه لازمه وجود آرامش و فراهم ساختن آسايش است وهماهنگ ساختن آنها برموارد ديگر برتري دارد.
این مقاله ویا هرمقاله ای را که درسایت علمی هتلداری ایران تنها منبع هتلداری درایران برای ارتقاء دانش صنعت هتلداری به رایگان دراختیارعموم قرارمی دهم بنا به در خواست مخاطبین سایت می باشد، که قطعا با مجوزکتبی اینجانب درنشریات تخصصی کشوربچاپ رسیده یا ازکتاب های تالیف اینجانب(4 جلد چاپ سال های 1350و 1365 و1369) که نایاب است استخراح می شود،افراد ناآگاه وبی مایه و سایت های اینترنتی  بی اعتبار،تنگ نظر،بی فرهنگ وبدون تخصص وبی ارزش غیرقابل اعتمادی که حرفی برای گفتن نداردبرای با ارزش جلوه دادن سایت ویا برای مطرح کردن خود دست به سرقت ادبی میزنند، هنوز نمی دانند مقالات اینجانب برای تمام افرادی که درصنعت هتلداری فعالیت می کنند کاملا شناخته شده است زیرا تنها منبع ،مرجع ،ریشه وپایه واطلاعات صنعت هتلداری وکترینگ درکشوراست ومنابع دیگری وجودنداردکه مورداستفاده مدرسین ودانش پژوهان، صاحبان وکارکنان هتلها قرار گیرد،آنهایی که دست به سرقت ادبی میزنندباید بدانندهرگونه سرقتی ازمقالات اینجانب سودی بجز رسوایی برای آنها ندارد.این مقاله را درهرکجا که مشاهده کردید نشان ازصادق نبودن افراد وسایت های اینترنتی بی ارزش وازدشمنان صنعت هتلداری ایران و ترویج دهندگان سرقت ادبی هستند
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره ثبت ۱۶۵۷ مورخ 23/06/1384 می باشدهرگونه انتشارنقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد در سایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها وغیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *