رستوران‌هاوهتل‌های آلمانی،تشنه نیروی کارمهاجر

آمارها نشان می‌دهد مهاجران در آلمان بیش از پیش جذب بازار کار می‌شوند اما صاحبان صنایع همچنان از دولت می‌خواهند نیروی کار بیشتری فراهم کند.

آژانس کار آلمان اعلام کرد شمار پناهندگان استخدام شده در این کشور نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که نتایج جذب بیش از یک میلیون پناهنده در این کشور بهتر از آن بوده است که برخی انتظار داشتند.

از سوی دیگر شمار پناهندگان بیکار در این کشور از سال گذشته تا کنون حدود ۱۸۰ هزار تن باقی مانده است. این از آن روست که از یک سو میزان مهاجرت نسبت به سه سال گذشته به شکل چشمگیری افت کرده و از سوی دیگر بسیاری از مهاجران سرگرم گذراندن «دوره‌ جذب در اجتماع» هستند.

انزو وبر از موسسه پژوهش استخدام آلمان می‌گوید:‌ «ترس از آنکه با یک میلیون فرد بیکار روبرو شویم درست از آب درنیامد.» این موسسه همچین پیش‌بینی می‌کند که ورود مهاجران در سال ۲۰۱۸ نه تنها نیز هیچ تأثیری بر نرخ بیکاری ۵/۳ درصدی این کشور نخواهد داشت بلکه شمار افراد مشغول به کار در این سال یکصدهزار تن بیشتر خواهد شد.

دلیل این امر آن است که شرکت‌های آلمانی به شدت نیازمند کارگر اند. این افزایش تقاضا برای نیروی کار بیشتر از سوی بخش‌های خدماتی نظیر هتل‌ها و رستوران‌ها بوده است.

آکیم درکس،معاون اتاق بازرگانی آلمان اعلام کرد ازآنجا که ازهر ۵ مهاجر ۳ نفر زیر ۲۵ سال هستند شرکت‌های این کشور امیدوارند بتوانند این نیروهای جوان را برای گذراندن دوره کارآموزی استخدام کنند.

همچنین بسیاری از این شرکت‌ها از دولت خواسته‌اند برای گذراندن دوره کارآموزی تسهیلات و بودجه بیشتری در اختیار آنها بگذارد، به ويژه به این منظورکه کارآفرینان مطمئن شوندمهاجرانی که دوره‌های آموزشی و فنی را نزدآنان می‌گذرانند بعدا ناگزیر به ترک خاک آلمان نشوند.

منبع : 

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *