رستوران وچایخانه های غیرسنتی وبهداشتی درهتل های پرستاره

اصغرژیان دربندی کارشناس ومتنخصص امور هتلداری

کجای این کاریا رسم که دربسیاری ازرستوران ها وباغات یا هتل های پرستاره باب شده تعدادی تخت بگذارند وروی آن فرش یاگلیم وچند(پشتی)روی آن بیاندازندوغذا سروکنندبنام رستوران یاچایخانه سنتی مجوز بگیرند 
درفرهنگ ایرانی لمیدن یا درازکردن پا جلوی افراد یا حتی بدون جوراب بودن نشان از بی فرهنگی و بی ادبی است جالب است که در چنین محل هایی  هیج میزو صندلی مشاهده نمی کنید این مدیران بی اطلاع از صنعت هتلداری وکترینگ هنوز نمی دانند تخت برای خوابیدن است نه غذا خوردن  ودر زمان های قدیم  که کولری در کار نبود برای اینکه شب ها روی این تخت ها در فضای باز وباغات و منازل می خوابیدند پایه های این تخت خواب ها را درظرف آب قرار میدادنند تا جانوری روی تخت نرود و به وسیله یک پشه بند شب را به صبح می رساندند ویا اینکه در منازل یا باغات وروستا ها این تخت ها را روی حوض آب می گذاشتن که از خطر سقوط کودکان به داخل حوض جلوگیری شود 
گذاشتن چندین تخت فرش شده وپشتی با عنوان رستوران یا چایخانه سنتی انسان را یاد قهوه خانه های قدیمی و غیربهداشتی میان راه می اندازندکه باید نام این محل ها را بجای سنتی کافه مکسی نام برد که در هتل های پرستاره هم مشاهده میشود
درصنعت هتلداری یا کترینگ هرمبلمان یا تجیهزاتی را نمی توان انتخاب کرد تمام تجهیزات این صنعت ویژیگی خاصی دارد مثلا برای  بخش های عمومی مثل لابی هتل سعی می کنند نوعی مبل یا صندلی ای را سفارش وانتخاب کنندکه مسافر نتواند پا را دراز کند یا لم بدهد ،همانطوریکه در فست فوت ها نور را زیاد میکنند که از نظر روانی به این معناست که غذایت را بخوروبرو.
جای تعجب است که درهتل های پرستاره یا رستوران ها یاباغات به وفورازاین نوع تخت ها دیده می شود ومیان مردم بعنوان سنتی رایج شده که نه تنها سنتی نیست بلکه یکی ازغیربهداشتی  ترین محل هاست که با فرهنگ ایرانی مغایراست
وجوداین تخت ها ازنظرروانی به مسافرین میگوید کفش هایت را هم در آور و هر کاری دلت میخواهدبکن اگر هم مایل هستی چرتی هم بزن که در صورتیکه به چنین محل های مراجعه کنید با این صحنه ها ی زشت و ضدآداب وفرهنگ ایرانی  برخورد خواهید کرد و مدیرت این اماکن که خود بوجود آورنده این بی فرهنگی است هم نمی تواند اعتراضی بکند یا تذکری بدهد که چرا لمیده ای یا پاهایت را دراز کرده ای یا چرا با کفش روی فرش رفته ای کشور ایران یکی ازکشور های است که ازفرهنگ وآداب رسوم غنی بر خور دار است .
 در این رستوران یا چایخانه های منوغذایی که نشانی از سنتی بودن مشاهده نمی شود را روی همین تخت ها انداخته اند که روی همین  تخت و فرش ها غذا سرو میکنند نه تنها سنتی نیست و یک کار کاملا غیر بهداشتی وضد فرهنگ وآداب ایرانی است چطور میتوان نام سنتی گذاشت که هرگز سنتی نیست .
این کافه مگسی ها که با هزینه بسیارکم  اداره میشود هرآنچه مایل هستنددرمنوغذا می نویسند بنام سنتی بفروش می رسانند، شیرینی خامعه ای بجای شیرینی شکلاتی ، بستنی میوه ای بجای بستنی سنتی آنچه سفارش دهید کاملا مغایرباآنچه سرومی کنند می باشد. حتی ظروف سرویس دهی نیز سنتی انتخاب نشده
عقل سلیم هرگزاین تخت های فرش شده با قالیچه یا گلیم رابرای محل های عمومی حتی خصوصی و رستوران  و چایخانه  مناسب سرو غذا نمی داند وقتی روی همین تخت ها  با کفش میروند یا پوشک کودک را تعویض میکنند  و برای نظافت یا باقیمانده غذا وپاک کردن چربی خوراکی هاکه روی فرش های این تخت ها ریخته شده ازجارودستی که با همان سرویس های بهداشتی را تمیز کرده انداستفاده میشودوبرای نشستن باید دست ها را روی این  فرش های غیر بهداشتی  بگذارید تا روی تخت بنشیند نیاز است دوباره دست ها را بشوئید وشاید لازم باشد ضد عفونی کنیدغذا سرو می کنندآداب و فرهنگ ایرانی یا سنتی است ؟ سنتی یعنی غیر بهداشتی یا لمیدن و خوابیدن پا درازکردن جلوی افراد دیگرسنتی است ؟در فرهنگ ایرانی پا درازکردن حتی جلوی افراد خانواده بسیار بی ادبی می باشدآیا جلوی هر فردی میتوان پا را درازکرد ؟دایرکردن این مکان های باصطلاح سنتی حکایت ازعدم مدیریت وبهداشت است
بااین گونه سرویس دهی می خواهندمشتریان  توقعی ازسرویس دهی وازبهداشت نداشته باشند توقع مشتریان راکم کنندبدون دادن سرویس مطلوب سود سرشاری از غذاهای های ارزان وغیرسنتی و سرویس دهی نا مناسب که بسیاری ازآنها سنتی نیست ببرنند این مکان ها با عنوان سنتی بی فرهنگی و بی ادبی و غیر بهداشتی بودن را رواج میدهند
اگرمیزوچهار پایه بگذارندکه از ابداعات ایرانیان است می توان نام سنتی را گذاشت زیرا میزوصندلی که صندلی بصورت چهار پایه باشد ازابداعات ایرانیان و نشان از فرهنگ ایرانی  است بعد ها تکیه به صندلی اضافه شده است ،  
درکجای  فرهنگ ایرانی بی ادبی یا پا دراز کردن و لمیدن خوابیدن یا غیربهداشتی را رواج داد ن سنتی است اگر بناست سنتی باشند باید بجای تختخواب میز وچهار پایه قرار دهند ، غذاها ،دسر ها وآنچه مواد خوراکی سرو میشود سنتی باشد بجای نوشابه ها شربت های سنتی سروشود  سرویس دهی سنتی باشد در این محل ها چیزی که دیده نمی شودسنتی است نه محل نشستن نه بهداشت نه غذا ودسر، نه نوشیدنی نه ظروف سرویس دهی نه یونیفرم کارکنان که باید سنتی باشد هیچ نشانی ازسنتی بودن در این مکان مشاهده نمیشود   
کدام مرجعی باید رسیدگی کند (درفرم استاندارد سازی  وارزیابی سفره خانه های سنتی در امور خدمات و تجهیزات  آمده )
“وضعیت مدیریت وکارکنان سفره خانه به منظور ارزش گذاری به فرهنگ اصیل ایرانی در حین سرویس دهی و سنتها و آداب و رسوم ایرانی و ارائه خدمات و مفروش بودن تختها با گلیم یا قالیچه و پشتی  باید متناسب باشد”
و درائین نامه اداره بهداشت نوشته شده دیواررستوران  تا یکمترباید سنگ شود وکف رستوران نباید موکت فرش شود درحالیکه در بیشتررستوران های هتل های پرستاره جهان کف رستوران و حتی فروشگاه های زنجیره ای بزرگ  از نوعی موکتی فرش میشود که ضدالکتریسیته ،ضدآتش ،ضد لک وآنتی باکتری  است ودیوار این مکان ها هم سنگ نیست که هیچ تاثیری به بهداشت رستوران ندارد و ایرادی هم ندارد روی موکت کف این رستوران ها که ضد باکتری است غذا سرو نمی کنند فقط راه میروند ولی در آئین نامه اداره بهداشت  که اجازه نصب موکت در رستوران ها نمی دهند چطور از این تخت ها که  روی آن فرش یا گلیم انداخته اند و با کفشی  یا پا برهنه که مردم روی این تخت ها ی فرش شده  میروند پوشک بچه را عوض میکنند لم میدهند و موقع سرو غذا روغن غذا روی فرش ها و پشتی ها ریخته میشود وبا جاروی که سرویس های عمومی را تمیزکرده اند این فرش ها را تمیز میکنند غذا سرو می کنند مانعی ندارد آیا در فرهنگ و آداب ایرانی این مکان ها سنتی یا بهداشتی  است ؟ آیااین مکان ها در هتل های 5 ستاره استاندارد است. اگر دقت کرده باشید در اطراف این تخت ها پریز برقی مشاهده نمی کنید اگر هم با جاروبرقی محلی که غذا روی آن خورده میشود تمیز می کنندبازهم غیربهداشتی است وقتی  مدیران این چنین مکان هایی بهداشت را رعایت نمی کنند ونمی دانندقطعا محل های دور ازدید مثل آماده سازی غذا و یا آشپزخانه کاملا غیر بهداشتی  اداره می شود
چطورمسئولین اجازه تخت گذاشتن در این محل ها را میدهند ، اصولا چرا در فرم استاندارد سازی که کاملا غیرکارشناسی نوشته شده باید چنین مکانی را  بنویسند.آنهم با توضیحاتی کاملا غیر بهداشتی امید است ادارات مسئول بجای سلیقه ای عمل کردن  تخصصی عمل کنند
استفاده مجدد تنها این مطلب در سایتهای  اینترنتی ، نشریات ، آموزشگاه ها ،وغیرو با ذکر نام نویسنده و منبع مجاز می باشد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

One comment on “رستوران وچایخانه های غیرسنتی وبهداشتی درهتل های پرستاره

  1. رویا- مهسا-فریبرز گفت:

    استاد بزرگ جناب اقای ژیان دربندی به نکاتی بسیار بسیار جالب ،آموزنده و ارزشمند اشاره کرده اید و واقعیت ها را نوشته اید با تشکرفراوان از شما  

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *