سئوال های کاربردی وآموزشی هتلداری

اصغرزیان دربندی کارشناس و متخصص امورهتلداری

سئوال های کاربردی وکلیدی آموزشی هتلداری که کلیه فعالان درصنعت هتلداری وکترینگ بایدبدانند

 1. اتاق انرژی چیست ؟
 2. چند نوع خردکن زباله در هتل داریم ودرکدام قسمت های هتل بکار میرود ؟
 3. پرس زبا له به چه منظوری است ؟
 4. تمبرچیست وبرای چه منظوری است ودرکجای هتل بایدپیش بینی شودوضرورت آن چیست؟
 5. ساختمان سردخانه هتل از چه بخش های تشکیل میشود ؟
 6. درب ورودی سردخانه بالای صفرازکجاست ؟ این سردخانه دراختیار چه کسی است؟
 7. درب ورودی سردخانه زیرصفر از کجاست ؟ این سردخانه دراختیار چه کسی است ؟
 8. تو ضیح دهید از نظرکنترلی چگونه باید با شد؟
 9. هر متر مکعب سردخانه چند تن است ؟
 10. چرا باید درآشپزخانه هتل یا رستوران مقداری آرد فریز شده باشد به چه منظوراست ؟
 11. محاسبه برای دریافت کرایه سالن هتل چگونه است ؟
 12. افرادی که بخواهندغذا ازروی میزبوفه صبحانه یاناهاریا شام به خارج ازسالن ببرنندچگونه محاسبه می شود؟
 13. نقطه سربه سر یا تساوی درامورمالی درهتلداری برای کدام بخشها ضروری است و کدام بخش هتل باید انجام دهدو چه چیزی را مشخص میکند؟
 14. قسمت پنهان هتل خدمات سرویس دهی چند درصدمتراژساختمان سالن رستوران یاجشنهابایدباشد؟
 15. ۳ نوع ازساده ترین انواع بودجه بندی برای هتل را نام ببرید ؟
 16. افرادی که برای بودجه بندی تصیمیم گیرنده هستند در هتل را نام ببرید ؟
 17. به چه دلیل نباید موتور خانه هتل بالای بام قرار گیرد ؟
 18. درمنو رستوران ها چگونه  غذاهایی که برای دیابتی ها مضراست مشخص میکنند ؟
 19. در رستوران ها چگونه برای افرادی که حساسیت به نوعی غذا دارند مثلا به بادام زمینی Peanuts محل نشستن آنها را مشخص میکنند ؟
 20. ازکجا بایدمتوجه شد که اعداد وارقام امور مالی هتل واقعی است ؟
 21. رنگ رومیزی رستوران ها چه معنایی دارد ؟
 22. دررستوران ها و کافی شاپ ها ساعتی که مشتری کمتری دارند چه کاری انجام میدهند که مشتری جلب و جدب کنند؟
 23. چنانچه مسافری هتل را ترک کرده وسایلی ازاوجامانده باشد چه باید کرد ؟
 24. در چه ماه های از سال ماهی استفاده نمی کنند ؟
 25. چرا نباید گربه داخل آشپزخانه هتل راه پیدا کند ؟ نام بیماری که برای سلامت انسان ایجاد می کند چیست ؟
 26. چرا بایدآب جمع شده از یخهای گوشت مرغ یخ زده رادور ریخت و نباید هنگام شستشو مرغ با لباس یا ظرفشویی تماسی پیدا کند ؟
 27. کنترل اضافه کاری کارکنان چگونه است و با کدام آمارمالی هتل  کنترل میشود؟
 28. Time Keeper ازنظرکم کردن هرینه و کنترل بهتر است درکدام قسمت هتل باشد ؟
 29. راه های درآمدی روابط عمومی هتل ۲ یا ۳ مورد را بنویسید ؟
 30. اندازه متراژزیربنای یک هتل۲۰۰ اتاقه  ۵ ستاره ۴ ستاره و ۳ ستاره را چگونه را چگونه محاسبه میکنند که متوجه شویم فضاهای ضروری و لازم را درمعماری را درنظرنگرفته اند یادرپلان  فضاهای پرت زیاد است ؟
 31. Condo درهتلداری بمعنای چیست و فرق آن با هتل آپارتمان چیست ؟
 32. چرا جعبه های آتش “FIRE BOXدر ساختمان هتل حتما لوله آب ورودی به شلینگ باید درقسمت بالا جعبه قرار گیرد ؟
 33. بعدازکارکردن روی تخته گوشت وشستن آن چه باید کرد ؟
 34. تخته گوشت چوبی یا پلاستیکی کدام مناسب است
 35. درجشنهاي عروسي که مراسم عقد در هتل انجام میشود چه نكاتي بايددرنظرگرفت ؟
 36. محاسبه برای گرفتن کرایه سالن چگونه است ؟
 37. درب توالت های عمومی باید به بیرون بازشود یا داخل چرا ؟
 38. درسونا وکناراستخر ازچه ظروفی باید استفاده کرد ؟
 39. مهم تریی کارخانم نظافتچی برای شروع نظافت دراتاق مسافرکه باید توجه کند چیست ” اولویت” چیست؟
 40. موقع تعمیرات ساختمان هتل برای اینکه داخل آسانسور ها صدمه نبیند چه میکنید ؟
 41. برای تعمیر لوله های ترکیده در حمام اتاق ها که نخواهید کل کاشیکاری را تعویض کنید از نظر صرفه جویی چه میکنید ؟
 42. چگونه میتوان ازکلیدکارت هتل درآمدایجادکرد و برای خرید کلیدکارت پولی پرداخت نکرد ؟
 43. دوربین های مدار بسته که میهمانان می توانندازبخشهای هتل ببینند کدام بخشها است ؟
 44. مدیرخوب چه کسی است ؟آیاهرمدیری که درآمد هتل را بالا ببرد مدیر خوبیست ؟
 45. کنترل اضافه کاری ها برای سود چگونه کنترل می شود؟
 46. نقطه سر به سریا تساوی سالن های مختلف برای ، تعداد نفر میهمانی با شام ، مهمانی بدون شام ، را چگونه بدست میآورند ؟
 47. نقطه سر به سر بوفه صبحانه ، ناهار ، شام را چگونه بدست میآورند؟
 48. نقطه سر به سر رستوران یا کافی شاپ را چگونه بدست میآورند؟
 49. چه نکاتی را باید به کارکنان جدیداموزش داد ؟
 50. چرالاشه گوشت گاويا گوسفندراآويزان ميكنند؟
 51. مرغ مرده و سر بریده را چگونه تشخیص میدهید ؟
 52. خانم نظافتچی وقتی اتاقی را نظافت میکند درب اتاق باید باز باشد یا بسته ؟
 53. چگونه ميتوان قبل از بازکردن ملافه متوجه شد ملافه دونفره ویايكنفره است ؟
 54. چگونه متوجه میشوند ملافه یا حوله که داخل شوت می اندازند مربوط به کدام طبقه است ؟
 55. نصب تلفن گویا درهتل صحیح است یا خیر؟ توضیح دهید
 56. بهترین نوع سیستم تلفن برای هتل چه سیستمی است ؟
 57. چگونه تشخیص می دهید مرغ هورمونی است یاخیر؟
 58. house Charge    در هتل به چه معنی است ؟
 59. چه نكاتي روي تعداد پرسنل تاثير دارد ؟
 60. چه نكاتي روي شيف بندي كاركنان تاثير دارد ؟
 61. کدام یک از این ۳ پست درهتل وجود ندارد و نیاز نیست ( درواقع حقوق بگیر اضافی )روابط عمومی – مدیرکیفیت – بازار یاب چرا ؟
 62. کنترل انبار دار چگونه انجام میشود؟
 63. کنترل کشیر مادر چگونه انجام میشود ؟
 64. محاسبه تصویه آب استخرچگونه است
 65. فرق TOWNHOUSE با Condo با GUEST HOUSE چیست ؟
 66. فرق SEMI-DETACHD    با   DETACH چیست ؟  چه ویژیگی دارند؟
 67. ارگونومي درصنعت هتلداری ERGONOMICS
 68. فنگ شویی چیست ؟ feng shui
 69. ویژیگی تشک هتلی چیست ؟
 70. کنترلVOUCHER تخفیف های که کشیریا رسپشن اعمال کرده چگونه است ؟
 71. کنترل دریافتی برای رزرو های کنسل شده چگونه است ؟
 72. وظایف حراست درهتلداری چیست ؟
 73. درسیستم وگردش کارهتل ۳ قسمت ازبخشهای هتل رانمی توان یک مسئول یا دوفامیل راتعیین کرد آن ۳ بخش را نام ببرید ؟
 74. در سیستم گردش کارهتل اختلاف مالی بین کشیررستوران باگارسن چگونه متوجه میشوندمقصر کیست ؟
 75. برای اینکه درب حمام ها اتاق ها زیبا باشدوهرگزبه رنگ نیازنباشدچه می کنید ؟
 76. گزارش اقلام راکد درانبار به چه منظوری است ؟
 77. مسول تحویل انواع گوشت به انبارهتل چه کسی است شف آشپز، مدیررستوران ، مدیر هتل ؟ نام ببرید
 78. رجیستر کارت جزو اوراق بهاداردر هتل است ؟
 79. چطورکشیررستوران یا کافی شاپ متوجه میشودکه گارسن وجه میز شماره X را پرداخت کرده ؟
 80. چند نوع مالکیت در هتلداری داریم نام ببرید ۴ نوع را نام ببرید ؟
 81. برای چه تعداد نفرات تورچند اتاق رایگان در اختیار قرارمیگیرد چگونه محاسبه میشود ؟
 82. کنترل اضافه کاری ها چگونه است ؟
 83. ارتفاع پریز برق در اتاق ها و راهرو ها چند سانت است ؟
 84. ارتفاع پریز برق در آشپزخانه ها چند سانت است ؟
 85. فضای PANTRY کم وکوچک است چطور فضا ایجاد میکنید
 86. Linen room در کدام قسمت هتل است و وظیفه آن ؟
 87. آب خاکستری چیست ودرکجا استفاده میشود؟
 88. چند درصد اشغالی اتاق را محاسبه میکنند که تخفیف بدهند ؟
 89. با چنددرصد اشغالی هتل ( یا با پر بودن چند اتاق )رسپشن مجازاست اتاق چند تختی را در اختیار مسافر بگذارد وکرایه یک تخت را بگیرند ؟
 90. با چند درصدد اشغالی رسپشن مجاز است چند درصد تخفیف دهد؟
 91. Grease Trapبه چه منظوریست وبرای کدام قسمت باید پیش بینی شود ؟
 92. کاست ” قیمت تمام شده ” بوفه صبحانه ، ناهار ،شام چگونه محاسبه میشود ؟
 93. اگردرمعماری ساختمان هتل آشپزخانه ورستوران همسطح نباشندچه زیان های واردمیشود؟ توضیح دهید
 94. مهم ترین ویژیگی هتل BUNGALOW که باید پیش بینی و رعایت شود چیست؟
 95. چنانچه ساختمان هتل را از نوع SEMI-DETACHD یا DETACH درنظرگرفته باشند خدمات پشتی و سیستم گردش کاروعمل سرویس دهی چگونه انجام میشودوچه نکاتی بایدپیش بینی شود؟
 96. کدام یک از انواع ساختمان هتل هزینه سربار بیشتری دارد؟
 97. چه نکاتی برای امنیت مسافرازنطرسرقت اموال توسط مسافردیگرباید به کارکنان آموزش داد؟
 98. از نکات مهم ERGONOMICS در هتل که باید هر سال رعایت شود چیست ؟
 99. برای سرعت بخشیدن به کار ظرفشویی هتل چه کمکی گارسن ها میتوانند انجام دهند؟
 100. کنترل زمان کاری بخش مهندسی هتل در طبقات چگونه است؟
 101. چه وسایلی برای رفاه مسافرین بایددر لابی قرار داد ۳ مورد را بنویسید؟
 102. مهم ترین مسئولیت بخش خدمات روم سرویس به غیرازسرویس دهی به اتاق درآشپزخانه چیست ؟ وچرا باید نزدیک آشپزخانه وازآشپزخانه جدا باشد؟
 103. چه تاثیری feng shui دربخشهای مختلف هتل دارد؟
 104. ازچوب سرو Cedar درکجا های هتل ها استفاده میکنند و بچه منطور؟
 105. چند نوع مالکیت در هتلداری داریم نام ببرید ۴ نوع را نام ببرید ؟
 106.  رای چه تعداد نفرات تورچند اتاق رایگان در اختیار قرارمیگیرد چگونه محاسبه میشود ؟
 107.  کنترل اضافه کاری ها چگونه است ؟
 108.  مدیرخوب چه کسی است ؟آیاهرمدیری که درآمد هتل را بالا ببرد مدیر خوبیست ؟
 109.  کنترل اضافه کاری ها برای سود چگونه کنترل می شود؟
 110.  سیستم و گردش کار هتل را تعریف کنید ؟
 111. در امور مالی هتل HC بمعنی چیست و برای محاسبه چیست؟
 112.  چهاراصل رضایت میهمان را نام ببرید؟
 113.  چهاراصل که ثروت بدنبال دارد نام ببرید ؟
 114.  نکات  تعیین کننده مراجعه  به یک هتل یا رستوران ؟
 115.  نصب تلفن گویا درهتل صحیح است یا خیر؟ توضیح دهید
 116.  بهترین نوع سیستم تلفن برای هتل چه سیستمی است ؟
 117.  درب توالت های عمومی باید به بیرون بازشود یا داخل چرا ؟
 118.  درجشنهاي عروسي که مراسم عقد در هتل انجام میشود چه نكاتي بايددرنظرگرفت ؟
 119. چند درصد اشغالی اتاق را محاسبه میکنند که تخفیف بدهند ؟
 120.  با چنددرصد اشغالی هتل ( یا با پر بودن چند اتاق )رسپشن مجازاست اتاق چند تختی رادر اختیار مسافر بگذارد وکرایه یک تخت را بگیرند ؟
 121.  با چند درصدد اشغالی رسپشن مجاز است چند درصد تخفیف دهد؟
 122. چرا گارسن ها مجاز به وارد شدن به آشپزخانه نیستند تا کدام قسمت مجاز هستندنام ببرید ؟
 123. پیش فضای آشپزخانه و رستوران به چه منطوری است ؟
 124. وظایف حراست هتل چیست ۵ مورد از مهم ترین رانام ببرید ؟
 125. میزان بودجه فروش می تواند تعیین کننده میزان چه بودجه باشد؟
 126. آیابرای سودبیشتر مدیران از Mark Up استفاده کنند یا راه های دیگر کدام بسود هتل است؟ توضیح دهید
 127. نرخ اتاق هتل را چگونه تعیین میکنند؟
 128. سیستم گردش کار در هتل به چه منظوری است ؟
 129. کیفیت خدمات دهی هتل به چه عواملی بستگی دارد۵ مورد را بگوئید ؟
 130. چه عواملی باعث کد بودن عمل سرویس دهی در رستوران هتل میشود؟ ۵ مورد را بنویسید؟
 131. برای ساختمان های بلند هتل هابرای قسمت اقامتی برای تمیزکردن شیشه چه بایدکردکه برای مسافری که درحریم خصوصی خوددراتاق درحال استراحت است مشگل ایجاد نشود(کلایمر) ؟ توضیح دهید
 132. برای اینکه گارسن بعد از سفارش غذاازمشتری نپرسد مثلا جوجه کباب مال کیست چه میکنید ؟
 133. برای اینکه بخواهید نرم افزار هتلداری یا رستوران خریداری کنیدیااگرخریداری کرده ایدچه گزارش های مهم و ضروری باید بگیریدکه متوجه شویدکلیه اعدادوارقام نرم افزارواقعی است؟ ۳ گزارش را نام ببرید
 134. آیا مدیریامشاورهتلداری بدون تجربه کاری درهتل قابل اعتماد است که این سرمایه عظیم و ملی را به او سپرد؟
 135. ۱- فرق ساختمان هتل  SEMI-DETACHD با  DETACHD یا  BUNGALOW  چیست ؟ ۲-برای خدمات سرویس دهی بخش آشکاروپنهان چنین ساختمان های چه پیشنهادی داریدچگونه بایدباشد؟ ۳- ازنظرسیستم گرمایش و سرمایشی چه سیستمی پیشنهاد میدهیدکه بصرفه باشد؟ توضیح دهید
 136. ازچه ظروفی کنار استخر هتل باید استفاده کرد ؟
 137. محل های که باید برق اضطراری پیش بینی کنند ۵ مورد را نام ببرید؟
 138. ستاره بندی هتل ها در جهان بر چه اساسی است ؟
 139. نکاتی که مسافررا ناراحت میکند؟ ۵ مورد را بنویسید.
 140. آیا برای گرم کردن یا کبابی کردن غذا میتوان ازفویل آلومنیوم استفاده کرد ؟
 141. چه عواملی باعث بوی نامطبوع درراهرو اقامتی یا دیگربخشها ی هتل هابوجود می آید؟۳مورد را توضیح دهید؟
 142. برای اینکه درب حمام اتاق ها نیاز به رنگ نداشته باشد چه پیشنهادی میدهید؟
 143. ازدرآمد های روابط عمومی ۵ مورد را توضیح دهید؟
 144. کدام یک از بخشهای هتل را می توان به پیمانکار سپرد؟ ۵ مورد را نام ببرید ؟
 145. fortune cookie درصنعت کتریگ بمعنی چیست ؟
 146. درصورتیکهPantry  هتل فضای کافی ندارد چه میکنید؟
 147. دررستوران یاکافی شاپ هتل ساعاتی که مشتری کمی دارند برای ایجاد درآمدچه میکنند؟
 148. Shuttle درهتل ها به چه منظوری است ؟
 149. ازنظراقتصادی هتل های یک شهرچه همکاری هایی میتوانندبا هم داشته باشندکه ازنظرصرفه جویی،فضای معماری،برق،نیرو انسانی،بیمه باشدوسودسرشاری ببرننددومورد را نام ببرید؟
 150. هتل ها چه وسایلی برای رفاه و رضایت مسافرین میتوانند رایگان دراختیاربگدارند؟ ۵ مورد را نام ببرید
 151. Entrance fee درکدام نوع رستوران ها استفاده میشودو چرا؟ توضیح دهید(البته درایران  Mini charging میگویند که صحیح نیست)
  سعی کردم سئوال های که درکارگاه های آموزشی که درشهرهای مختلف انجام داده بودم ونکاتی که هرگز نشنیده بودندعنوان کرده بودم وبرای بسیاری ازشرکت کنندگان جالب وکاربردی بودویاسئوال شده بودطرح و انتشار دهم،وازسوی دیگر،مدرسین یامشاورین یا مسئولین امورمالی ازبعضی سئوال های عنوان شده بالا که ازآنها شده بودیا تدریس کرده بودندبه اشتباه چیزهای دیگری را عنوان کرده بودندکه صحیح نبوده وکاملا متفاوت واشتباه بوده یانمی دانستندبطورمثال برای برای بودجه بندی،کنترلی،رفاهی،امنیتی ،سیستم گردش کار، امور مالی یاکاست رسیپی میگیرندکه نمی دانسته اندرسیپی دستورغذاست درامورمالی رسپی بکارنمی آیدبرای محاسبه بوفه ودیگربخشهای هتل نمی دانسته اندچگونه بایدکاست بگیرندیانقطه تساوی که بااستقبال مخاطبین واقع شده بودکه انتشاردادم برای پاسخ این سئوال هاوسئوال های دیگردرامورهتلداری که خودمی توانیداستخراج کنیددرکتاب دانش هتلداری وکارگاه آموزشی هتلداری تالیف اینجانب راباتوضیحات کامل می توانیدمطالعه کنیدوبیآموزید

وسوال دیگرکه در کارگاه ها آموزشی شده بودچگونه مدیرهتل یامشاورکه شناخته شده نیست انتخاب کنیم آیا داشتن مدرک بالایادکتر،کارشناس ارشد و.. بایدداشته باشدخیر؟تجربه کاری طولانی درهتل لازم است وحداقلی که یک مدیرهتل یامشاورباهرمدرکی بایدبداندلازم است ۸۰% سوال های که انتشارداده ام رابتواندپاسخ درستی بدهد.تا بتوانداین سرمایه ملی رااداره کند(پاسخ درست رامیتوانیددرکتاب دانش هتلداری یا تکنیک هتلداری یا گارگاه آموزشی هتلداری بیابید.

تو ضیح اینکه : اینجانب برای تشویق وارتقاء صنعت هتلداری وسعی درآموزش نکات کاربردی و کلیدی به کلیه مرکزآموزشی وافرادی که درصنعت هتلداری فعال هستندبرای پربارکردن ساعات آموزشی که بیهوده تلف نشود ازاساتیدومدرسین،مشاورین بخواهیدکه به سوال های عنوان شده پاسخ و توضیح کامل قابل درک و منطقی بدهندکه بتوانید۸۰% ازسئوال هاراپاسخ درست بفرستندکه هریک ازسئوال هاباعث آموزش نکات بسیارمهم کاربردی دیگربرای بخشهای هتل خواهدبود حتی اگرگروهی هم پاسخ درست بدهندبه تعداد تمام گروه به هر نفر یک کتاب تکنیک هتلداری  ۵۰۰ صفحه که قیمت هرجلدآن صدهزار تومان می باشدباارسال هزینه پست بعنوان جایزه ارسال میشود.

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *