طراحی هتل

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری

بزرگترین اشتباه مهندسین معمارکه در طراحی ساخت هتل دراغلب پلان هتل هامشاهده میشود که بسیار مهم وضروری است ومی بایست رعایت شودمثراژ زیربنابا امکانت هتل همخوانی ندارد ازبرداشتن قدم های اضافی برای نیروکارسرعت درسرویس دهی و کنترلی،چیدمان بخشهای مختلف هتل، معماری و دسترسی ها اندازه ها،تفکیک اصولی بخشها،کنترلی،فضاهای موردنیازکم کردن هزینه های ساخت ،نیرو انسانی و تجهیزات رابایدمدنظرداشت که که هیچ توجه نمیشود،ورستوران وآشپزخانه رادریک طبقه همسطح درنظرنمی گیرندهمسطح نبودن آشپزخانه ، رستوران وکافی شاپ ازهرنظریا نصب هرنوع بالابربرای هتل برای تمام عمر هتل به زیان سرمایه گذاریا بهره بردارخواهد بودهرگزنباد موردتائید قرارگیردکه بالاترین صدمه رابه سرمایه گذاریابهره بردارمیزندکه باعث تجهیزات بیشر،عدم سرویس دهی مطلوب و کندی  عمل سرویس دهی وتعداد بیشترپرسنل خواهد شد یا درنظر نگرفتن بخشی جداگانه درآشپزخانه برای خدمات روم سرویس که باعث عدم کنترل های مدیریتی خواهدبود

یا اینکه ارتفاع بخشها بدرستی انجام نمیشودآشپزخانه مرکزی هتل را۳ متردرنظرمیگیرند درصورتیکه ارتفاع آشپزخانه هتل نبایدکمتر از ۴/۵ متر باشد

نکته دیگرکه باید توجه شود نبایدکف حمام ها  را با کاشی بزرگتر از ۲۰X ۲۰ نصب کنند زیرا نمی توانند شیب مناسبی بدهند وشیب فاضل آب تاسیسات هتل که  بایدهرمتر یک سانیمتردرنظرگرفته شود پیش بینی نمیشود

برای ساخت سازهتل وفضاهای موردنیازاندازه هاو بدست آوردن متراژزیربنا به کتاب های  کارگاه آموزشی هتلداری یا کتاب دانش هتلداری مراجعه کنید

 

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *