لباس كاركنان هتل

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص هتلداری
وقتي دونفرباهم روبرو مي شوند دردرجه اول بي اختياروبدون قصد وغرضي قيافه وشكل وظاهراندام يكديگر را ازنظرمي گذرانند و به اصطلاح وراندازمي كنندوممكن است سرتاپاي وجوديكي مورددقت ديگري قرارگيردوبالعكس ازكلاه تا كفش نفرديگرتوجه طرف مقابل را بخودجلب كند.
اين نكته ميرساندكه طرزلباس پوشيدن ونوع آن وبطوركلي سرووضع وظاهروجود اشخاص،وقتيكه مقابل هم قرارمي گيرندطبعا نمي تواند ازنظرپنهان بماند.
بارها براي همه اتفاق افتاده است كه وقتي كسي با دوست ياآشنايي روبرو و هم‏صحبت مي شود،  اگر يكي روي لباس ديگري مويي يا ريزه برگي يا اثر گرد و خاكي ملاحظه كند دستي به آن ميكشد تا اثر آن چيز را از لباس طرف صحبت از بين ببرد و آن را پاك كند. بدون اينكه كلمه اي بر زبان بياورد يا اگر نخهاي دگمه اي سست شده و در شرف افتادن باشد به ملايمت اشاره و طرف رامطلع مي كند.
منظور از ذكر اين نكته هاي كوچك و به ظاهر بي اهميت اين است كه مردم به وضع ظاهر يكديگر بي توجه نيستند. البته غرض اين نيست كه انساني تمام وقت خود را صرف آرايش و پيرايش و صرف هزينه گزاف براي خوب جلوه دادن وجود خود بنمايد، بلكه مراد اين است كه مرتب بودن و تميز بودن و آراستگي ظاهر ولو با كفش ولباس ارزان قيمت برازنده يك انسان مفيد و در خور شأ ن اوست.
ارزش وحيثيت يك هتل نيزهمانگونه كه وضع ظاهر و نماي ساختمان آن و طرز برخورد اوليه كاركنان با مسافربستگي دارد، به همان نسبت با نوع لباس پوشيدن و وضع ظاهري كاركنان ارتباط دارد.
بنابراين بايد سعي شود كه كاركنان هتل لباس مرتب و ظاهري آراسته و خوشايند داشته باشند. زيرا در انظار مسافران و ميهمانان، وضع ظاهر و طرز لباس پوشيدن و تميز و مرتب بودن پرسنل، بيشتر جلب توجه مي كند و حتي در روحيه خود كاركنان هتل نيز مؤثر است و سعي مي كنند همواره خود را فعال و جدي و كوشا و آماده خدمت نشان دهند. در اينجا مسئلة نوع و فرم و رنگ لباس پرسنل هتل مطرح مي شود تا به آن طريق وجه تمايزي بين مسافران و پرسنل وجود داشته باشد يعني مأمورين و خدمة هتل با داشتن لباس اونيفرم مخصوص، مشخص و شناخته شوند.
در هرهتل به نسبت درجه و كوچك و بزرگي وبنا به سليقه مدير هتل يا رئيس خانه داري و يا بنا به رسم و سليقه شهر و كشور، اونيفرم مخصوصي براي كاركنان هتل تهيه ميشود.البته هيچگاه لباس كاركنان هتلها شبيه بهم نيست، حتي هتلهاي طراز اول يك كشور هم لباس كاركنا ن خود را نظير هم و متحدالشكل تهيه نمي كنندودوهتل لوكس را دريك شهر سراغ نداريم كه لباس كاركنان آن يكي باشد و فقط لباس مقسم يا كاركنان آشپزخانه و يا دربان هتل شبيه بهم است. البته به نسبت سليقه مسئولان هتل لباس همانها هم اندكي باهم فرق دارد. مثلاممكن است دربان يك هتل رنگ لباسش سرمه اي و رنگ لباس دربان هتل ديگر آبي باشدومدل كت آنها نيز با هم فرق كند.
ممكن است كلاه مقسم يا كاركنان آشپزخانه يك هتل خيلي بلند و پرچين باشد و كلاه كاركنان آشپزخانه و مقسم هتل ديگر كوتاه و ساده تر. البته معمولا از كلاه بلند و سفيد استفاده مي كنند.
براي انتخاب لباس وكلاه كاركنان هتل بديهي است كه مسئولان هتلها مي توانند به سليقه خود تغييراتي درآن بدهند ويا مدل و رنگ آن را به ميل خود  انتخاب نمايند توضيح اين نكته بي مورد نيست كه معمولا براي لباس كاركنان آشپزخانه و مقسم از رنگ سفيد استفاده مي شود.
با تمام نكاتي كه ذكرآن گذشت، علاوه برذوق وسليقه مديران ومسئولان هتل ورنگ و فرمهاي رايج و مرسوم ومتداول ، لباس كاركنان هتل بايدمشخصات كلي زير را داشته باشد:
1–شيك باشد.
2-تميز باشد.
3–راحت باشد.
4–مرتب باشد.
5-پارچه آن از جنسي انتخاب شود كه با دوام باشد.
6–جنس لباس طوري باشد كه شستشوي آن به آساني انجام شود.
7–به مناسبت فصل، نوع پارچه نازك يا ضخيم باشد.
8–رنگ پارچه لباسها شاد و روشن باشد.
9–براي هر يك از كاركنان هتل بايد چند دست اونيفرم تهيه شود تا موقع شستشو بدون اونيفرم نباشند.
10–كفشهاي كاركنان از نوع بي صدا انتخاب شود تا در موقع راه رفتن ايجاد سرو صدا نكند.
لازم به توضيح است كه كت و شلوار گارسنها بايد بدون جيب باشد تا چيزهاي زياد پر نكنند. البته از نظر ظاهر جيب دار ديده ميشود ولي سر جيبها دوخته شده است و نماي جيب معلوم مي شود. فقط پشت شلوار گارسنها يك جيب و يك جيب كوچك ساعتي هم براي گذاشتن بطري بازكن و در بغل كت هم يك جيب كوچك به اندازه قرار گرفتن يك خودكار دوخته مي شود.
مقاله ای ازکتاب اصول هتلداری چاپ 1365
نظربه اینکه کتاب اصول هتلداری “ویرایش سوم ” چاپ  1365  تالیف اینجانب نایاب است و تنها منبع ، مرجع ، ریشه وپایه واطلاعات صنعت  هتلداری وکترینگ درکشوراست ومنابع دیگری وجود نداردومورد استفاده  مدرسین و دانش پژوهان  ، صاحبان و کارکنان هتلها  می باشد
بنا به درخواست افرادبسیارزیادی دربخش تازه هادردسته بندی ها فهرستی دیگری بازشده بنام”از کتاب اصول هتلداری” که هرچندوقت یک مطلب ازکتاب اصول هتلداری بدون هیچ تغییری عینادرسایت قرارخواهدگرفت امیداست رضایت آنها جلب وموردتوجه علاقمندان قرارگیرد
واز سوی دیگر ایمیل هاوجزوات فراوانی روزانه  بدست اینجانب میرسدکه حکایت ازآن داردکه با معرفی پایان نامه های افراد وسایت ها ی اینترنتی زیادی را معرفی می کنند که از پارگراف ها ویا ازمقالات کتاب ها ی اصول هتلداری یا تکنیک هتلداری تالیف اینجانب و یاسایت علمی هتلداری ویا دیگر مقاله ها اینجانب با زیرکی استفاده کرده اند ونامی از منبع یا نویسنده  نبرده اند ،مایل بوده اند که نام آنها را در سایت قراردهم ازآنجائیکه مقاله های اینجانب بدلیل نبود منبع دیگر برای کلیه آنهایی که در این صنعت فعالیت می کنند کاملا آشناست نیازی به معرفی نیست همانطوریکه ایمیل های که بدست اینجانب می رسد نشان ازاینست که همه این افراد، سایتهای متقلب وبی مایه را خوب می شناسندوازناآگاهی این افراداست که دست به سرقت ادبی میزنندوخودرا رسوا میکنند بخصوص با انتشارمجددمقالات کتاب درسایت افراددیگری هم رسواخواهند شد با تشکر فراوان   ژیان دربندی
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ 23/06/1384 می باشد هرگونه انتشارنقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد درسایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها و غیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

One comment on “لباس كاركنان هتل

  1. نوید گفت:

    سایت بسیار خوبی است تمام مطالب و مقالات ارزشمند و اموزش است با تشکر از زحماتی که میکشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *