محل چمدانهاي مسافرين هتل LUGGAGE

اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص هتلداری
درهرهتلي،روزانه وشايددرآن واحد،عده اي واردوعده اي خارج شوند.مسافريني كه وارد مي شوند،منتظرگرفتن اتاق ، وعده اي كه اتاق ها را خالي كرده اند،منتظرحركت ومراجعت هستند مثلاً گروهي كه قبلا درهتل اقامت داشته اند،ساعت2بعدازظهر بايد اتاق ها را تخليه نمايندوگروه ديگري كه ساعت 8 صبح واردهتل شده‏اندانتظاردارندكه ساعت 2 بعدازظهر،اتاقي دراختيارآنان گذاشته شود. ازطرفي،گروه اول،ساعت 8 بعدازظهرپروازدارندوناچارندازساعت2 الي 8 بااينكه اتاقشان راتخليه كرده اند،تامقارن ساعت پرواز ،در هتل بسربرند،وضع هردوگروه ايجاب مي كند كه درفاصله ساعات انتظار،چمدانهاي آنها درمحلي نگهداري شودبه نحوي كه اشتباهي رخ ندهدومشكلي پيش نيايد.بخصوص درهتل هاي بزرگ اين مساله اهميت بيشتري به خودمي گيرد.براي انجام اين امرورعايت نظم وترتيب لازم وجلوگيري ازهرنوع اشتباه واختلال ،بايدمحلي را براي چمدانهاي مسافران درنزديكي فرانت آفيس اختصاص دهند ودر ساعاتي كه مسافرين تازه وارد، هنوزاتاق نگرفته اندوآنهايي كه پس از تخليه اتاق منتظرساعت پروازهستند، چمدانهايشان در آن محل نگهداري شود.
براي رعايت نظم اين كار ، كارت هاي مخصوصي به نام كارت چمدان دردو يا سه رنگ تهيه مي شود كه روي آنها ، نام مسافروشماره اتاق و نام و نشاني هتل را چاپ مي كنند و به چمدانها آويزان مي نمايند، البته در نحوه عمل بهتر است طريق خاصي را رعايت نمايند.
مثلاً روي چمدان مسافري كه وارد مي شود و منتظر تخليه اتاق است ،كارت چمدان آبي، و به چمدان مسافري كه اتاق را خالي كرده و مننتظر خروج است وتا موعد پرواز در هتل توقف دارد، كارت قرمز الصاق نمايند.اين كارت ها ضمن اينكه از عوض شدن چمدانها و بروز اشتباه جلوگيري مي كند ، با داشتن نام وآدرس هتل، نوعي جنبه تبليغاتي براي هتل دربرخواهد داشت.گاهي نيزممكن است يك چمدان ،داراي دوكارت (آبي وقرمز) باشد.يعني مسافرموقع ورود، منتظرخالي شدن اتاق بوده كه كارت آبي به چمدانش الصاق شده وهنگام مراجعت، براي اينكه مشمول پرداخت كرايه اضافي نشود، اتاق را درساعت مقرر (Check out) تخليه نموده، معذالك در زماني كه انتظار ساعت پروازرا داشته وتا پاسي ازشب درهتل توقف نموده است.كارت قرمزچسبانيده شده است.با اين ترتيب،چنانچه چمداني دوكارت(دو رنگ)داشت، نشان مي دهد كه مسافر،هم روزورودوهم روز خروج،چندساعتي درهتل توقف اضافي داشته است.
مطلب ديگري نيز در اين زمينه قابل ذكر است و آن اينكه بعضي از مسافرين پس از چند روز اقامت در هتل مي خواهند با يك تور كوتاه مدت ،شهر هاي ديگركشور را ببينندوممكن است اثاثي داشته باشند كه همراه بردن آنها ايجاد مزاحمت نمايد.ازطرفي به صرفه خود نمي بينند كه كرايه اتاق را براي  گذاشتن يك يا دو چمدان بپردازند بدون اينكه خود ساكن هتل باشند  ناگزير مي شوند اثاث خود را به هتل بسپارند و هتل نيز اين امكانات را براي مسافران خود فراهم مي نمايد و وسايل آنان را نگهداري مي كند  .
محافظت ازاين نوع امانات كه ممكن است حاوي مدارك و اسناد بسيارپرارزش مسافر باشد، مسئوليت مهم و سنگيني است كه هتل بدوش مي گيرد .بنابراين اهميت ،درطرح كلي ساختمان هتل، محل نگهداري چمدانها را درمتن نقشه فرانت آفيس، طوري قرارمي دهندكه محلي رادرجنب رسپشن يا متصل به قسمتي ازفرانت آفيس اشغال كندولي ظاهرا ازانظارمراجعان پنهان وبدورباشدوبه چشم مسافران ديده نشود.
براي نگهداري اينگونه امانات ، از همان كارت چمدان كه با رنگ ديگر مشخص شده استفاده مي كنند . كارت را كه مشخصات مسافر در آن قيد گرديده به چمدان چسبانيده يا به دسته آن مي آويزند .
درهتل هاي بزرگ ازكارت مخصوص ديگري استفاده مي كنند كه قسمتي از آن به عنوان رسيد به مسافر داده مي شودو قسمت ديگر آن را كه داراي همان شماره برگ رسيد است به چمدان الصاق مي كنند.البته به نگهداري اين نوع امانات درهتل ،هزينه اي تعلق نمي گيرد .
مقاله ای ازکتاب اصول هتلداری چاپ 1365
نظربه اینکه کتاب اصول هتلداری “ویرایش سوم ” چاپ  1365  تالیف اینجانب نایاب است و تنها منبع ،مرجع ،ریشه وپایه و اطلاعات صنعت هتلداری وکترینگ درکشوراست ومنابع دیگری وجود نداردومورد استفاده  مدرسین و دانش پژوهان  ، صاحبان و کارکنان هتلها  می باشد
بنا به درخواست افرادبسیارزیادی دربخش تازه های سایت دردسته بندی ها فهرستی دیگری بازشده بنام”ازکتاب اصول هتلداری” که هرچندوقت یک مطلب ازکتاب اصول هتلداری بدون هیچ تغییری عینادرسایت قرارخواهدگرفت امیداست رضایت آنها جلب وموردتوجه علاقمندان قرارگیرد
وازسوی دیگر ایمیل هاوجزوات فراوانی روزانه  بدست اینجانب میرسدکه حکایت ازآن داردکه با معرفی پایان نامه ها، جزوات افراد و سایت های اینترنتی زیادی را معرفی می کنندکه ازپارگراف هاویا ازمقالات کتاب های اصول هتلداری یا تکنیک هتلداری تالیف اینجانب ویاسایت علمی هتلداری ویا دیگر مقاله ها ی اینجانب با زیرکی استفاده کرده اندونامی ازمنبع یا نویسنده  نبرده اند ،مایل بوده اند که نام آنها را در سایت قراردهم ازآنجائیکه مقاله های اینجانب بدلیل نبود منبع دیگر برای کلیه آنهایی که در این صنعت فعالیت می کنند کاملا آشناست نیازی به معرفی نیست همانطوریکه ایمیل های که بدست اینجانب می رسد نشان ازاینست که همه این افرادوسایتهای متقلب وبی مایه را خوب می شناسندوازناآگاهی این افراداست که دست به سرقت ادبی میزنندوخودرا رسوامیکنند بخصوص با انتشارمجددمقالات کتاب درسایت افراددیگری هم رسواخواهندشدبا تشکرفراوان  ژیان دربندی
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ 23/06/1384 می باشدهرگونه انتشارنقل قول وکپی برداری ،ا ستفاده مجدددرسایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها وغیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *