معرفی سایت بی اعتبار

معرفی یکی از سایت های بی اعتبار وبی ارزش که از خودش هیج حرفی برای گفتن نداردکه باکپی برداری بامطالب سایت های اینترنتی ویامقالات دیگران رابدون اجازه یا  ذکرمنبع انتشارمیدهندکه برای خوداعتباروکسب درامدکندنمی دانندکپی برداری بد نامی بدنبال دارداینگونه افرادیاسایت هاکپی برداری راترویچ میدهندکه باعث عدم خلاقیت ونوآوری،ابتکار،  کیفیت و خدمات و سرویس دهی درهتلداری میشوند.

که شرکت هتلداری بانیان، یک از آنها می باشد این لینک ازسایت هتلداری ایران برداشت شده و هیچ نامی از منبع و صاحب اثربرده نشده این سایت بی ارزش و اعتبارفقط تیترمطلب که “نکاتی که نباید هرگر درهتل دیده شود” رازحمت بخود داده وتیترراتغییرداده وحتی ردیف مطالب عیناانتشارداده شده که میخواهندجای کسی باشندکه نیستداین سایت هایاافرادی که خودرامنخصص یا کارشناس میخوانند چطور متخصص یاکارشناسی  هستندکه نمی توانندهیچ مطلبی،حرف تازه ای ازخود انتشاردهندوازمقاله های دیگران برای مطرح کردن خودکپی برداری میکننداین افراد اگر اطلاعاتی اندکی ازامورهتلداری داشتن باید می آموختندامانت داری وصداقت جشم پاکی اولین درس مهم هتلداری است که هنوزنیاموخته اندونداشتن امانت داری ، صداقت وریاکاری درصنعت هتلداری حایگاهی ندارداین مقاله حدود 39سال پیش درتالیفات ژیان دربندی بچاپ رسیده ودرچند نشریه انتشارداده بودم همانطوریکه در سایت انتشار داده ام کپی برداران را معرفی خواهم کرد جهت اطلاع معرفی شد.این افرادنا آگاه بایدبدانندکپی برداری جرم است و پیگرد قانونی دارد

نكات منفی كه در صنعت هتلداری نبايد مشاهده شود

 

 

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *