موفقيت چهار هتل بزرگ

ترجمه ندا ژيان دربندي
 در مقاله اي در مورد توسعه چهار هتل بسيار بزرگ بينش وسيعي رادرباره مراحل و پيشرفت اين چهار هتل مشهور در صنعت هتلداري فراهم مي كند .
اين چهار هتل زنجيره اي عبارتند از : هيلتون ، هاليدي اين ، ماريوت ، رامادا . هريك از اين هتل ها بيش از چهاركمپاني را به فعاليت وا داشته بود هيلتوني كه ما امروزه مي شناسيم محصول نهايي اتحاد بين هيلتون قديمي و زنجيره هاي استاتلرومجموعه هيلتون بين المللي مي باشد.كمپاني هاليدي اين نتيجه يكسري مالكيت ها وسلب مالكيت ها س .” ماريوت ” كمپاني متمايزي است كه خوراك ومسكن ، خطوط هوايي و پارك هاي سرگرم كننده ازآن منشعب شده اند ورامادا كه وضعيت اوليه اش بصورت يك گروه از هتلهاي كنار جاده اي بود به يك كمپاني دربرگيرنده گردانندگان ممتاز و متصديان تبديل شد .
اما اين توضيحات پايان داستان نيست . به منظور بررسي اين هتلهاي زنجيره اي اجازه دهيد به ترتيب حروف الفبا ابتدا از درآمد ساليانه   Cornard Hilton  هتل كوچكي در تكزاس در اوايل اين قرن آغاز كنيم .
هيلتون : دولوكس
كرنارد هيلتون در سال ۱۹۱۹ به منظور خريد يك بانك و دريافت سود توسعه نفت  به سيسكو تگزاس سفركرد ودر هنگام بهره برداري متصديان بانك طبق خواسته هاي هيلتون كارهاي زيادي انجام دادند ،اما سيسكو شهركوچكي با كارگران نفت بسيار زيادي بودو هيلتون علاقه زيادي به اقامت درخانه هاي محلي داشت .و هيلتون برنامه اش را تغييرداد و خانواده اش را براي خريد يك هتل ، هتل  Mobley، متقاعد كرد.
بر آورد هيلتون در مورد مسأله  مالي هتل صحيح بود و توانست اتاق هايي را به كارگران محلي در شيفت هاي  ۸ ساعته اجاره دهد . هيلتون در هتل Mobley بسياري از روشها را بنيان نهاد كه در سالهاي بعد موجب موفقيتش شد.
در بين اين روشها،كار برد ابتكاري از همه فضاهاي هتل به منظور درآمد بيشتر بود. به عنوان مثال هيلتون ،  اتاق ضيافت را به اتاق خواب تغيير داد ( بعدا” ، او رستورانها و فروشگاه هاي  اجا ره اي را درگوشه ها  و زواياي بي استفاده، مستقر ساخت ).بيشترين قدرت هيلتون توانايي مالي ، شناخت و درك موقعيت بود درآغازاو در باره تدارك غذا اطلاعات بسيار كمي داشت و به كيفيت سرويس دهي اهميتي نمي داد .هتل Mobley نسبت به ديگر هتلها عايدي خود را پس اندازكرد ، هيلتون تا ۱۹۳۰ مالكيت و اداره آنرا بر عهده داشت ، او بيشتر هتلها را در تكزاس خريداري كرده و به چندين روش ديگر، فروخت .
امابزرگترين طلبكاروي توانست ازتوانايي هيلتون درگرداندن هتل سود ببرد و او را براي مديريت هتلهاي محروم استخدام  كند . هيلتون از سال ۱۹۳۹ كنترل و مالكيت ۵ هتل از ۸ هتل را برعهده گرفت و خود را براي توسعه دوباره آماده كرد، بودجه لازم را تامين نمود و براي بزرگ كردن و مجلل كردن هتلهابا هزينه بسيار كم پيشنهادهايي را ارائه داد.
در سال ۱۹۳۷ هيلتون از فرانسيس در سان فرانسيسكو مبلغ چهار ميليون دلار سهام خريداري كرده  و ۲۷۵۰۰۰ دلار پول را از اولين رهن ۵/۱ ميليون دلاري كم واين مبلغ را اتخاذ كردبعد ها او Breakers  را در لانگ بيچ خريداري و باز سازي كرد، اينجا پنا هگاهي بود كه در وقوع يك حادثه زمين لرزه ويران شد . ساخت آن ۵/۱ ميليون دلار هزينه داشت . هيلتون ۰۰۰/۱۷۱  دلار براي آن پرداخت و تقر يبا  به همان اندازه براي تعمير، تسهيلات خرج كرد . همچنين پرداخت رهن براي استيو نس درشيكاگو وسپس بزرگترين هتل دنيا كه با۲۶۰۰ اتاق آغازكرده بوداو Sir Francis  Drake  را در سال ۱۹۴۰ با ۰۰۰/۰۰ ۵ دلار سود فروخت كه از اين سود براي خريدTown  House در لس آنجلس استفاده كرد.هيلتون براي استينو س چشم انتظار بود زيرا ارتش طي جنگ جهاني دوم آنرا تصرف كرده بود و رهن آن را در هر سهم پرداخت مي كرد. هيلتون در سال ۱۹۴۳ با سود چندين رهنش دو ملك نيويورك سيتي روزولت و بعدايك هتل شيك در مجاورت ايستگاه گراند سنترال وپلازا را هم خريد. اما او هنوز راضي نبود و مي خواست صاحب بزرگترين هتل آن زمان   Waldorf  – Astoriaشود .
درطي اوايل دهه ۱۹۴۰ هيلتون به تدريج مبلغ رهن والدرف را به ميزان كمي پرداخت كرد تجارت هتل در زمان جنگ مشگل بود.اگرچه اتاقهاي هتل پر بودند،رقابت مواد كمياب وكمبودكارگرهزينه ها را كاهش داده بود و قيمت منا فع محدود را كنترل مي كرد .اماهنوز هيلتون قانع نشده بود كه اقتصاد بعد ازجنگ ترقي نكرده است .
 هيلتون از Waldorf  انتظار داشت . جنگ پايان يافت و ارتش استيونس را آزاد كرد هيلتون براي خريد ملك تلاش مي كرد اما پيشنهاد هايي وي رد و توسط پيمانكار شيكاگو به وي پيشنهادهايي داده شد همانند يك شيوه مورد بحث ،او به مزايده پالمر هاس Palmer Houseو Waldorf  شيكاگو توجه كرد اين اقدام بسيار موفقيت آميز بود ، هيلتون مالكيت پالمر هاوس و استيونس ( كه بعدها كورنارد هيلتون ناميده شده را رهاكرد .
در سال ۱۹۴۴ هتل زنجيره اي هيلتون يك گروه تجاري منحصر بفرد بود كه مالكيت آن را شركاي مختلف بر عهده داشتند هيلتون تلاش مي كرد نام و شهرت اين هتلها ي درجه يك را توسعه دهد بنا بر اين بيشتر آنها را در يك شركت عمومي مجددا راه اندازي كرد . در سال ۱۹۴۷ انجمن هتلهاي هيلتون اولين كمپاني هتل در ليست بورس سهام نيويورك بود .
بطوركنايه آميز تقريبا روياي مالكيت  Astoria  – Waldorf  هيلتون به حفظ ارزش هاي كمپاني كمك كرد. در سال ۱۹۴۹ او تحولي ايجاد كرد Waldorf  بازنده ثابتي بود و هيات مديره خريد آن را به قيمتي كه او درنظر گرفته بود بسيار پر مخاطره مي دانست بنا براين هيلتون شركاي مجزابراي خريد منصفانه Waldorf به مبلغ ۵/۴ ميليون دلار ترتيب داد .از سال ۱۹۵۲  اين هتل در وضعيت نا مشخصي به سرمي برد وشركا پشتوانه هتل را به شركت فروختند Waldorf يكي از علل موفقيت هيلتون تا آن زمان شده بود . همانطوريكه اقتصاددر اوايل دهه ۱۹۵۰پيشرفت كرده بود، او هم دركارش موفق شد او هتل  New  Yorker  ) كه بعد ها سومين هتل بزرگ دنيا شد) را فروخت وHilton – Deshler در كلومبوس ، اوهايورا اجاره داد و او پلازا و تاون هاس را فروخت وهتل شامراك درهوستون را خريداري كردوبه طورغيرمنتظره اي،درملك خود به نفت دست يافت .
رقبا
هيلتون تنها كمپاني گردآورنده هتل زنجيره اي نبود بلكه در اوايل دهه ۱۹۴۰  با چندين رقيب روبه رو بود  Archeival  Sheraton  گرداننده ۱۶ هتل در امريكا و ۵ هتل در كانادا بود.( در سال ۱۹۸۲ شرايتون بيش از هيلتون اتاق داشت) وشركت هتلهاي  Pick مالك ۲۱ هتل در ۱۹ شهر بود وهتلهاي Knott در نيويورك سيتي حضور فعالي داشتند. وگرداننده ۱۱ هتل  درآنجاو ۱۰هتل در ديگر شهرها بودند( هتلهاي اين شركت از ۱۹۷۵ به تدريج به ۶ هتل كاهش يافت  زماني كه تو.سط Trust house  Forte خريداري شد). هتلهاي  Milner داراي بيش از ۲۰۰ هتل كوچك درسراسر كشور بود وامروزنيزده هتل از اين هتلهاي قديمي  مشغول فعاليت هستند، اما بزرگترين رقيب هيلتون شركت هتلهاي  Statler بودكه توسط نخستين گرداننده هتل كشور Ellsworth  احداث شده بود اسناد گوياي اين شرح است كه چگونه  Statler هتل زنجيره اي اش را ساخت و چگونه همسرش  Alice Statler حدودا بعد از ۳۰سال پس از مرگ شوهرش به اداره هتل ادامه داد
از سال ۱۹۵۴ Alice Statler براي ترك مديريت آخرين هتل زنجيره اي شوهرش آماده شده بود و او هيچ وارثي نداشت ،زماني كه هيلتون شايعه به حراج گذاشتن كمپاني را شنيد سعي كردآنرابخرد اما  William Zeckendorf  كه مستغلات زيادي داشت پيشقدم تر از همه بود و مبلغ ۱۱۱ ميليون دلار را براي خريدن آن پيشنهاد داد.كمپاني  Statler اعلان كرد كه پيشنهاد موقتي   Zeckendorfرا  مي پذيرد.
كلمه موقتي به اين مفهوم بود كه هنوز فرصت براي پيشنهادوجود داشت بنا براين هيلتون خودش را براي رقابت آماده كرد او براي ملاقات با Alice Statler به نيويورك رفت  از گرداندن هتل زنجيره اي آليس تعريف كرد و به او اين اطمينان را داد كه در صورتي كه صاحب اين هتل شود نام هتل و استانداردهاي آن را حفظ خواهد كرد و همان ۱۱۱ ميليون دلار   Zeckendorf را پيشنهاد داد. آليس نهايتا با اين شرط كه كنترل ۴۲ درصد سهام كمپاني را برعهده بگيرد با هيلتون موافقت كرد و  Zeckendorf بدون اينكه متوجه رقبا شود از ميدان رقابت خارج شد .
 استاتلر : اولين هتلدار آمريكاEllsworth M.Statler   از چند جهت با بقيه كسانيكه در حقيقت صاحب هتل زنجيره اي بودندمتفاوت بود .هيلتون بانكدار موفقي بودكه كاملا تصادفي در سن ۳۱ سالگي وارد حرفه هتلداري شد .Statlerدر سن ۱۳ سالگي درهتل Mc Lura در Wheeling  ، وير جيناي غربي ( West Verginia ) چمدان مسافران را حمل مي كرد،هيلتون براي خريد هتل زنجيره اي درتنگدستي مالي به سر مي برد،Statlerهتلش را با آخرين پس اندازها ساخت.هتلهاي هيلتون كيفيت و سبك درهم و برهمي داشتند هتلهاي Statler در اسم ، سبك ، وسعت كسل كننده بودند هيلتون سعي مي كرد كار روزانه اش را ساعت ۶ بعداز ظهر تمام كند و دوست داشت بعداز ظهرها به تفريح برود اما Statler به طور انكار ناپذيري معتاد به كار بود .
اولين هتل Statler بنايي موقتي و بزرگ بود كه براي نمايشگاه Pan American  درسال۱۹۰۱در Buffalo ، نيويورك ساخته شد. اين نمايشگاه بخاطر ترورپرزيدنت William  Mckinley   با ورشكستگي تجاري مواجه شد اما Statler قادر به برگرداندن سودكمي در معامله اش شد. او اين پول را براي ساخت هتل موقتي ديگري به كار برد .Statler اين هتل را بايك  سود ۳۶۱۰۰۰ دلاري ( كه درآن زمان مبلغ زيادي بود) نقد كرد . 
تسيهلات مدرن  لوح افتخاري كه به سبب موفقيت Statler به او اهدا شد به خاطر توجه او به مطلوبيت هاي معاصر بود. اولين هتل ثابت وي در سال ۱۹۰۸ در (بوفالوBuffalo   )احداث شد كه شامل يك حمام در هر اتاق ، آب سردكن ، تلفن ، كليد برق كنار در و نوآوري هاي ديگربود حمامهاي خصوصي تغييرات اساسي در اين صنعت ايجاد كرد.
يكي از ابتكارت مهمي كه به  Statler  نسبت داده شده ايجاد يك راهروي عمودي براي عبور و كار بردهاي ديگراست ، اين ابداع به Statler اجازه داد كه يك اتاق باحمام را به قيمت غير قابل رقابت (۵۰دلار ) ارائه دهد .تا سال ۱۹۲۷ ، Statler مالك چندين هتل درCleveland  , St.Louisو نيويورك سيتي بود او هتل ۲۲۰۰ اتاقي پنسيلوانيا  بزرگترين هتل زمان را در نيويورك سيتي ساخت. وي به طور غير منتظره اي در سال ۱۹۲۸فوت كرد، اما همسرش Alice  Seidler Statlerبه توسعه آن هتل زنجيره اي ادامه داد . به دنبال كنترل سخت قيمتها و حقظ بودجه مالي ، او توانست قروض كمپاني راپرداخت كند و حقيقتا اين تنها كمپاني بزرگ هتلي بود كه ورشكست نشد .Statler   Alice تا سال ۱۹۵۴ مسئوليت هتل را برعهده داشت درست تا زماني كه اين هتل زنجيره اي را به كرنارد هيلتون فروخت .( مالكيت هيلتون اززنجيره Statler  درآن زمان بزرگترين معامله مستغلات خصوصي در تاريخ بود )
Statler ۴۰۰/۱۰ اتاقي با هيلتون ۲۰۰/۱۶  اتاقي ادغام شد.در آمد گرداندن اين كمپاني از ۸/۴ ميليون دلار در سال ۱۹۵۴ به ۹/۶ ميليون دلار در سال ۱۹۵۶ افزايش يافت . اما اين تنها موقعيتي نبود كه هيلتون درآن موفق شده بود. او براي مدتي طولاني دريك هتل كوچك درChihuahua  مكزيكو (Palacio  Hiltan ) تحت عنوان مدير قرارداد بسته بود. بعد از جنگ ارزش دلار امريكا افزايش يافت ، مسافران امريكايي براي سفر به اقصي نقاط دنيا آماده شدند وسفر هوايي به شدت مرسوم شد .در همان زمان خيلي از هتلهاي اروپايي تعطيل شدندو اين موضوع باعث توسعه كمپاني هاي هتلهاي آمريكا شد .هرچند هيلتون تمايلي به مالكيت مستغلات كشورهاي بيگانه نداشت ،اما تصميم گرفت اسم و مديريت كمپاني اش را در سطح بين المللي توسعه دهدو در حقيقت سرمايه گذاري يك كمپاني را فراهم كند.  هيلتون بين المللي اولين هتلش را در San  Juan  ، Puer to Rico در سال ۱۹۴۹ افتتاح كرد افتتاح هتلهاي كه در مادريد ، استانبول ، مكزيكوسيتي بودنداز ديگر موفقيتهاي او بود . تا سال ۱۹۶۴ هيلتون بين المللي ۲۹ هتل در ۲۲ كشور افتتاح كرده بود .
هيلتون علي رغم تفكر اقتصاديش به خاطر استفاده از فرصتهاي قرن واز جمله تغييراتي كه در وضع سفرها ايجاد شده بود، دير به مقصودش رسيد .هيلتون بشدت درگير گرداندن هتلهاي ديگر كشورها و مالكيت زنجيره اي Statler  بود .به علت افزايش بزرگراه ها و سفر هاي هوايي در اوسط دهه ۱۹۵۰ تقريبا همه هتلهاي هيلتون در مركز شهر و اغلب نزديك ايستگاه راه آهن احداث شد. مردم بيشتر با هواپيما سفر مي كردند تا ترن در نتيجه سفرهاي بازرگاني اغلب در يك روز انجام مي شد هتلهاي نزديك ايستگاه راه آهن از نظر تجاري اصلا سودي به دست نمي آوردند زيرا مسافرين معدودي براي اقامت بيش از يك شب نزديك به ايستگاه راه آهن اتاق مي گرفتند.
 سرانجام هيلتون افتتاح هتلهاي كنار جاده اي و نزديك فرودگاه را آغاز كرد ، اما ترجيح داد هتلهاي مركز شهري را رها كند ،او محل تجاري وسيعي را براي جلسات و انجمن ها به عنوان مكاني براي مسافران بازرگاني در نظر گرفت .
نسل جديد
تا اواخردهه ۱۹۵۰ بارون هيلتون Barron  Hiltonپسر دوم كرنارد ،نايب رئيس هتلهاي هيلتون شد
 (گرچه پيشنهاد پدرش را براي استخدام نپذيرفت زيرا حقوقش بسيار كم بود ) Nick  Hilton
برادر بزرگتر بارون ، رئيس هيات مديره هيلتون بين المللي بود حضور اين دو برادر در يك كمپاني ، باعث اضطراب هيلتون شده بود كه احتمال مي داد كه آندو باهم متحد شده و جانشين پدرشان شوند، احتمالا اين مسئله يكي از عوامل تصميمات تجاري سئوال بر انگيز كرنارد هيلتون بوده است ،در حقيقت يكي از عواملي كه رقيب داخلي جديدي را ايجاد كرد و به مدت ۲۰سال فعاليت هيلتون درديگر هتلهاي كشورها ر را به تاخير انداخت همين موردبوده است.
هيلتون فرعي بين المللي در سال ۱۹۶۴ بخشي از سهام بود (و در حقيقت توسط Twa در سال ۱۹۶۷ به دست آمده بود )نيك هيلتون عضو ارشد هيات مديره هيلتون بين المللي شد در حالي كه Barron  Hilton عضوشركت داخلي باقي ماند، شركت داخلي هيلتون براي هميشه از كار برد هيلتون در ديگر كشور ها محروم شده بود هيلتون بين المللي براي انتخاب نامي جديد براي هر هتلي كه در آمريكا ساخته مي شد موافقت مي كرد اين كمپاني نام جديد خودش را تحت عنوان Vista  International  انتخاب كرد و چندين هتل در آمريكا اكنون تحت اين عنوان مشغول فعاليت مي باشند  .هتلهاي هيلتون توسعه خود را در آمريكا ادامه دادند و اخيرا درسطح دنيا تحت نام  International  Cornard   مشغول فعاليت مي باشند .
 وضعيت جديد
طبق درخواست بارون هيلتون اين كمپاني از مالكيت هتل به قراردادهاي مديريت و توافقنامه هاي فرانشيز تغيير كرد .اين كمپاني مكانهاي ارزشمندي كه اكنون ازهتلهاي بسيار گران قيمت شهر مي باشند نظيروالدورف و پالمرهاوس را حفظ كرد. تا سال ۱۹۷۰ هيلتون مالكيت يا اجاره بيش از ۲۵۰۰۰   اتاق وتقريبا حق انحصاري ۸۰۰۰  اتاق در آمريكا را عهده دار بود .
در سال ۱۹۷۰ Barron  Hilton معامله اي انجام دادكه اهميتش براي هتلهاي هيلتون همانند مالكيت پدرش از زنجيره  Statler بود. هيلتون يك بار در جلسه هيات مديره MGM شركت كرد اين كمپاني توسط Kirk  Kerkorian  اداره مي شد. اين شخص گرداننده فلامينگو بود،فلامينگو قديمي ترين كازينو لاس وگاس ، او هتل بين المللي جديدي را در لاس وگاس ساخت .زماني كه  Kerkorian  براي تامين بودجه تلاش مي كرد هيلتون ازعضويت هيات مديره استعفا داد. بنا براين او توانست قسمتي ازكازينو را بخرد.هتلهاي هيلتون بخش تجاري هتل را به مدت يكسال اداره كردندضمن اينكه از شركاي جديد خود تجارت سرگرم كننده اي را مي آموختند. مدت كوتاهي بعد ازآن هيلتون بقيه كازينو را هم خريد و اين يكي از سرمايه گذاري هاي خوب هيلتون بود و اين دو كازينو ۳۵%  از در آمد ساليانه هيلتون را تامين مي كرد.
هاليدي اين :  انتظارات واقعي
Kemmons  Wilsonيكي از موسسين شركتهاي بلند مدت سرمايه گذاري (در مورد هاليدي اين ) عقيده داشت كه اين بد ترين ماموريت در طول عمرش بوده عمدتا در اوايل دهه ۱۹۵۰صنعت مسكن رواج يافت ، مكانهاي كنار جاده اي از نظر كيفيت و قيمت غير قابل پيش بيني بودند . ويلسون عقيده داشت كه شانس به او رو ي آورده است در سال ۱۹۵۲ نزديك Tennessee , Memphis  , اولين هتل هاليدي اين را افتتاح كرد اين هتل شامل اتاقهاي بزرگ،اتاق دوتخته ، يك رستوران و استخر شنا بود. اين موفقيت لحظه اي بود و بيش از ۱۵ سال ۸۰% از اشتغال خود را به گرداندن آن اختصاص داد.
 تا سال ۱۹۵۴ويلسون ۳ هتل بزرگ هاليدي اين را درممفيس ساخت .اين هتلها به خاطر داشتن بيش از يك رستوران و اتاقهاي بزرگ نسبت به رقيبانشان برتري داشتند. ار آغاز آنها قصد جلب رضايت مسافراني را داشتند كه با اتومبيل سفر مي كردند.آنها بزرگتر از نمونه هاي مشابه بودن (كه معمولا كمتر از ۳۰  اتاق داشتند) و آنها از كيفيت جديدثابتي بر خوردار بودند. اگر چه متلهايي بودند كه در آن زمان تلويزيون رایگان ارائه مي دادند،  ويلسون تلويزيون رایگان ، يخ رایگان و يك تلفن در هر اتاق را براي مسافران قرار داده بود. در نتيجه مفهوم “هاليدي اين “بسرعت توسعه يافت و توانايي ويلسون براي افزايش سرمايه ، برتري يافت . هاليدي اين در سال ۱۹۵۵ فروش فرانشيز را آغازكرد و اين كمپاني  در سال ۱۹۵۷ عموميت يافت .
فرانشيزايده جديدي نبود واصالتا فئودال فرانشيز دهي ازكشتزار گرفته شده بود ،نفت ، نوشيدني صنايع حمل و نقل از توزيع فرانشيز طولاني مدت برخوردار بودند اما هاليدي اين يكي ازاولين كمپاني ها براي برخورداري ازفرانشيز بود و مسئله  فرانشيز در اين كمپاني شديدتر از آنچه در بين فرانشيز كمپاني هاي ديگر عموميت داشت پيشرفت كرد.
بزرگراه ها              
هاليدي اين ها باسيستم بزرگراه هاي بين شهري رابطه مستقيم داشت و مكانهاي جديدي را براي سكونت  ايجاد كرد از ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۴ شركت اسكان و سيستم بزرگراه به سرعت توسعه يافتند .هاليدي اين از روي احتياط فرانشيز را براي مكانهاي مخصوص به ويژه براي نواحي جغرافيائي فروخت .زمانيكه يك بزرگراه جديد ساخته شد يك منطقه انحصاري جديد ايجاد شدحتي در مناطقي كه قبلا اشباع شده به نظرمي رسيدند .
اين كمپاني حقوق انحصاريش را با هر چيزي به جز زمين محفوظ داشت . هاليدي اين  براي انتخاب در بين چندين طرح از فرانشيز ويژه اي برخوردار بود.پس او ساختمان هتل را احداث وآن را مبله كردوبا تجهيزات تحويل داد.زماني كه اين شعبه هاليدي اين افتتاح شد،هاليدي اين صابون ،حوله ،و محصولات كاغذي را ازشبكه مركزي خريد تامين مي كردند.همچنين اين كمپاني مراحل مختلف را براي تامين غذا ي رستوران طي كرد و قبض هاي فروش رابا موادي كه در سيستم هتل به كار رفته بودتطبيق مي داد.
 كمپاني هاليدكس Holidex   
اين كمپاني از ابتدا با استفاده از شبكه هاي رزرو سود زيادي بدست آورد. اين موضوع به رزرو هتلهاي جديد حتي قبل ازاينكه ساخته شوند كمك مي كرد ( كمپاني هاليدكس II ،سيستم رزرواسيون كمپاني،  ۳۰% از اتاقهاي فروخته شده در سال ۱۹۸۲را محاسبه كرد ه بود).
ايجاد تنوع
همانند تكميل سيستم بزرگراه بين شهري و همانند كاهش پيشرفت اقتصادي در دهه  ۱۹۷۰كمپاني خودش را در انتظار ساخته شدن چند متل يافته بود. كمپاني براي حفظ پيشرفت بيشتر هاليدي اين هابا خريد Continental  Trailwaysو Delta Steamships  دلتا سعي در متنوع كردن اين كمپاني داشت ،تا سال ۱۹۸۲ براي كمپاني سود آور شناخته شددرست تا زماني كه شرايط اقتصادي بين المللي و تغييرات در كمك هزينه هاي امريكا بازرگاني Steamships را تهديد مي كرد .هاليدي ،دلتا را به Crowley Maritime فروخت . اين كمپاني اميدواربود كه روساي  Trailways مشتريان اضافي را براي” ها ليدي اين “نگه مي دارند. اما بخاطر لغو مقررات و افزايش قيمتها ،  Trailways در سال ۱۹۷۹ فروخته شد .
در سال ۱۹۶۹ ويلسون نهايتا تصميم گرفت مسير كمپاني را تغيير دهد ، گر چه او احتمالا روشي را پيش بيني نكرده بود بنا براين اين كمپاني مي خواست مالكيت چندين هتل كه نامهاي مشتركي داشتند برعهده بگيرد .ويلسون ۶۰ سهم از هاليدي اين را خريد . در اين معاملات امتياز قرارداد هاي مديريت حفظ شد . در نتيجه اين معا ملات ، يكي از فرانشيزداران ،Roy Winegardner، دومين سهامدار بزرگ كمپاني بعد از خود ويلسون  شد .
كمي بعد از اين معامله در نتيجه افزايش قيمت بنزين ، مسافرتها كاهش يافت و همچنين خسارتهاي   Trailways باعث شد ۹۵% از ارزش سهام هاليدي اين كاهش يابد. ويلسون به اميدكاهش مسئوليتش به Roy Winegardner مراجعه كردوRoyهم براي جبران خسارت به سرمايه اش تمايل داشت مدير كل  شود. در اين زمان به خاطر احداث چندين هتل جديد و همچنين به علت قوانيني كه دادگاه تعيين كرده بود خريد حق  امتيازبراي تمامي شركاي كمپاني امكان پذير بود . بنا بر اين “هاليدي اين “، ترتيب توليد اثاثيه و تشكيلات غذا را فراهم كرد.بعدا فرانشيز فقط به طرح اختصاص يافت نه به ساختمان  . به جاي تنوع و تكميل كمپاني ساخت متل ، Winegardner  اين رويا را در سر داشت كه” هاليدي اين “يك كمپاني ميزبان باشدكه غذا ، نوشيدني و مسكن را تامين مي كند و خدمات ارتباطي و پذيرائي را ارائه مي دهد . اين كمپاني فروش چندين هتل ، نوسازي و قطع فرانشيز ي كه نتوانسته بود با استاندارهاي ترفيع يافته متناسب باشد را آغازكرد. افزايش هتلها تعادل تعدادهتلها را دركنارجاده ، فرودگاه و مركز شهر بوجود آورد.”هاليدي اين ” رستوران زنجيره اي Perkins را خريد و با Harrahگرداننده كازينو Nevada ادغام كرد اين معامله در سال ۱۹۷۹بود كه Kemmons  Wilson ازكمپاني كناره گيري كردوWinegardner را تنها گذاشت . امروزه ” ۱۵۰۰هاليدي اين “در آمريكا و۲۱۵ تا درخارج از آمريكا وجود دارد.ميزان سود شركت ۵۷% است وهنوزازسيستم مسكن سازي نشات گرفته امابهره حاصل در نوادا و نيو جرسي ۳۹% درآمداجرايي در سال ۱۹۸۲ را تامين مي كند .
ماريوت : تجربيات شخصي
در سال ۱۹۲۷ Willard  Marriott وارد  Washington  D.C.واشنگتن دي سي  شد براي اينكه يكي از اولين رستورانهاي A&W   را درشرق آمريكا افتتاح كند. تجارت در تابستان خوب بود اما هرچه روزها كوتاهتر مي شد ماريوت متوجه مي شد كه در هواي سرد احتمالا نبايد تجارت خوب باشد . براي جبران عيوب فصلي ، ماريوت تصميم به فروش غذا گرفت كه اين نقض توافق نامه فرانشيزA&W    بود .ابتدا وي بعنوان يك مورد خاص از A&W  براي فروش غذا براي گرفتن مجوز به توافق رسيد . سپس او فروش غذاهاي مكزيكي را انتخاب كرد – غذاهاي Tamalesو Chile Con Carneكه در غرب و جنوب غربي طرفداراني داشتند و اسمش را به Hot  Shoppe  تغيير داد . علي رقم محبوبيت غذاهاي مكزيكي در غرب اين غذاها در شرق خيلي شناخته شده نبودند ماريوت از كارمندان سفارتخانه مكزيك ليست غذاهاي مورد علاقه راتهيه و مواد لازم راشخصي در  San  Antonio ,Texas سفارش مي داد .
قطعات محدود
بازار سهام بعد از مدتي سقوط كرد ، اما ماريوت در جاي خوبي قرار داشت و او و همسرش Allie   ۱۶ ساعت در روز براي موفقيت Hot  Shoppe   كار مي كردند . همانطور كه New Deal آغاز بكار كرد ، واشنگتن نسبت به بقيه نقاط كشور موفق بود .خيلي زود ۶ شعبه Hot  Shoppe   در واشنگتن افتتاح شدند و ماريوت در Baltimoreو فيلادلفيا توسعه مي يافت . آنچه براي مشتريان جالب بودسرويس دهي داخل اتومبيل بود چون او جزو اولين كساني بود كه سرويس داخل اتومبيل را ارائه داد.( فروشگاه او از نظر مكاني با پمپ بنزين تفاوت داشت )اوبراي حفظ در آمد او كنترلهاي سخت مالي را اجرا كرد،محصولات غذايي را با منوهاي استاندارد متمركز كردو مشتريانش را كارمندان يك اداره مركزي تشكيل مي دادند . Hot  Shoppe در مجاورت هوور فيلد( كه اكنون با نام جديد فرودگاه National معروف است)براي توسعه تجارت ماريوت فرصتي را فراهم كرد. درسال ۱۹۳۷ متوجه شدكه بسياري ازمسافران قبل ازسوار شدن به هواپيما به فروشگاهش سر مي زنند. اوبه شركت هوايي  Easternپيشنهاد كرد كه Catering ) غذاي داخل هواپيما ) مسافران ر ا تهيه كند. در اين عمل ، او اساسا ابداع كننده تجارت Cateringخطوط هوايي بود .
در زمان جنگ جهاني دوم رشد كمپاني كند شد، ماريوت در دهه ۱۹۵۰ به توسعه خود ادامه داد ، بيش از ۹۰شعبه Hot  Shoppe را تا اواخر اين دهه راه اندازي كرد. در سال ۱۹۵۳ Hot  Shoppe” ” ها يك كمپاني شناخته شده بودند .
Hot  Shoppe در مجاورت فرودگاه شانس ديگري را براي تنوع ماريوت فراهم ساخت .درسال ۱۹۵۷ ، او ۳۶۰  اتاق را ضميمه رستورانش كرد .معروفيت رستوران  Twin  Bridges  Marriott كه بخاطر سرويس داخل ماشينها بود، زمان تحويل سرويس ، ماريوت نام مسافران را ثبت مي كرد و همان موقع همسرش Allieبراي بچه ها بستني قيفي سرو مي كرد.
همانطوريكه كافي شاپ به تدريج عموميتش راازدست مي داد،ماريوت قادربه توسعه تجارت مسكن سازي شد ،دقيقا در آن زمان Hot  Shoppe براي مفاهيم ديگري از جمله Fast  Foodو كافه ترياي Hot  Shoppe بكاررفت.اهميت رشد صنعت مسكن سازي ، متناسب با كاهش رشد Hot  Shoppeبود .
توسعه
در سال ۱۹۶۴ ماريوت ، وظيفه روزانه اش را دركمپاني با جانشيني پسرش بيل ماريوت ، به عنوان رئيس كمپاني ، كاهش داد. پدر از مقامش بعنوان رئيس هيت مديره استعفا داد فلسفه توسعه بيل ماريوت اين بود كه كمترازپدرش محافظه كارتربودوكمپاني توسعه سريعي را از تجارت رستورانش آغاز كرد ،در سال ۱۹۶۷ ماريوت مالك زنجيره Big Boy وبستني Farrell شد.اين كمپاني به زنجيره Fast Food Roy  Rogers  توسعه يافت و Hot  Shoppe را گسترش داد و با نامهاي مختلفي  چندين رستوران براي صرف شام ساخت.آخرين توسعه رستوران در سال ۱۹۸۲ بودزمانيكه ماريوت زنجيره  Fast Food جنيو Gino  را خريد ونام ونوع رستورانها را به نوع Roy  Rogers تغيير داد.
توسعه كمپاني در تجارت مسكن سازي رسما اعلام شد در سال ۱۹۷۰ ماريوت مسئوليت ۱۱ هتل با ۴۷۷۰   اتاق را به عهده داشت تا اواخراين دهه، كمپاني بيش از ۱۰۰هتل با ۴۵۰۰۰   اتاق را راه اندازي كرده بود .
بازرگانان و مسافران
توسعه ماريوت به تجارتهاي ديگري منتهي شد .كمپاني يكي از خطوط دريايي Sun Line  را خريد و دو پارك زيبا را افتتاح كرد . هزينه بالاي توسعه پارك( ۱۶۰ميليون دلار ) و رقابت شديد امكان افتتاح پارك هاي ديگر ماريوت را به تعويق انداخت و نهايتا كمپاني پاركهاي Great  America  را گسترش داد.ماريوت به كشتيهاي مسافري بعنوان هتل سيارمي نگريست و سان لاين را بعنوان يك هتل در نظر گرفت .
ايده آل ها
ماريوت يكي از چندين كمپاني مي باشد كه در لاس وگاس و آتلانتيك سيتي هتلهايي راه اندازي نكرده است فلسفه كمپاني ماريوت در روش بنيادينش منعكس شد .
كارهاي ماريوت درسال۱۹۸۲ عبارت بودند از ۲۰۰ رستوران Big Boy  و  ۳۶۵ واحد Roy  Rogers  ،  ۵۱ آشپزخانه پروازهاي داخلي و۲۲ پرواز بين المللي( اين كمپاني  ۱۶۰۰۰۰غذا در سال ۱۹۸۲ در خطوط هوايي سرو كرد ) قرار داد تداركات غذاي با ۱۴۰ شركت تامين غذايي۱۰۰  بيمارستان يا آسايشگاه سالمندان و ۲۰كالج .
فرد منحصر بفرد / فوق العاده
گرچه او در سرعت توسعه با  پدرش متفاوت بود . بيل ماريوت مسئوليت پدرش را از كنترل اعمال مركزي ممنوع نكرد در نتيجه هر عملي در مقررات وسيعي معين مي شد و تصميمات گرفته شده در سطح شركت يا منطقه متمركز مي شد .اين تبعيت از روند هاي استاندارد اجرايي ممكن است گاهي براي يك مدير واحد اجبارهايي را سبب شود ، اما اين موضوع به ثبات شهرت ماريوت كمك مي كرد . براي مثال اگر مديريت غذا و نوشيدني در خصوص هيلتون شخصي  مي خواست منو را تغيير دهد  ممكن بود فقط به تصويب مديركل براي انجام اينكار نياز داشته باشد در ماريوت انگيزه جهت يك تغيير از سطح منطقه اي ناشي مي شد مدير غذا و نوشابه منطقه اي براي طرح يك منو جديد با استفاده از دستور عمل هاي استاندارد شده از مركز نظارت ماريوت سئوال ميكرد .
ماريوت در سه روش ار ديگر زنجيره ها متمايز بود .هتلهايش عموما مشترك المنافع نبودند ، كمپاني با فرانشيز خيلي كمي معامله مي كرد و اين كمپاني معمولا طرح هتل و ساختمان را تكميل مي كرد (باندازه هاليدي اين و رامادا در زمان خودشان پيشرفت كرد) . ماريوت عمدتا در تجارت مستغلات پيشرفت كرده بود. متخصصينش در داخل كشور سفر مي كردندتا مركز تجاري و مكانهايي مناسب با ساخت  هتلهاي جديد را بررسي كنند و بيشتر  براي پيشنهادات فرانشيزمناسب  منتظر مي ماندند .
رامادا تاواحدهاي دور افتاده
 يك رستوران دار در شيكاگو كه در دهه  ۱۹۵۰ محل سرويس غذايي اش را فروخت شعبه اي از زنجيره  رامادا ودومين  حرفه ماريوت ايزبل  را تشكيل داد،ايزبل در چهل سالگي از آريزونا استعفا داداما او بيكار نماند . متلي دركنار جاده در حوالي Phoenix  , Flagstaff  ساخت و نام رامادا را روي آن گذاشت  كه در زبان اسپانيولي به معني استراحت  مي باشد.
 تا سال ۱۹۵۹ ايزبل و شركايش مالك ۱۴ متل بود ند و همزمان با توسعه” هاليدي اين “آن را به رسميت شناختند .در سال ۱۹۶۲شركا به هم پيوستند و ابتدا با “هاليدي اين “شروع به رقابت كردند، هردو زنجيره با سيستم بزرگراه بين شهري توسعه مي يافتند. رامادا مانند” هاليدي اين “بخشهاي طراحي ساختمان و خريد را تاسيس كرد ، به اين دليل كه اين كمپاني اصولا يك مركز خريد براي توسعه دهندگان و گردانندگان هتل بود. رامادا كه از فرانشيز هاي مخفي براي يافتن مكان كمك مي گرفت طرحهايي را براي ساختمان پيشنهاد كرد و هر چيزي كه براي راه اندازي لازم است از صابون تا شبكه رزرواسيون را فراهم كرد.
 رامادا به همان سرعتي كه سيستم بزرگراه توسعه يافت و مكانها قابل استفاده مي شدند مسافرخانه هايي را  براي خودش ساخت .هر چندتا سال ۱۹۶۹ كه سيستم بين شهري هنوزكامل نشده بود يافتن مكان هاي جديد سخت تر بود.
 در دهه ۱۹۷۰ رامادا در خريد هتل ها و منزلگا ه هاي موجود توسعه يافت براي اولين دفعه او از آمريكا به اروپا رفت جايي كه اكنون ۱۱ مسافر خانه را راه اندازي كرده،و همچنين در كاليفرنيا با هاروارد جانسون مشتركا سرمايه گذاري كرد و وارد حرفه مديريت بيمارستان شد .با اين معامله جانسون نايب رئيس گروه بيمارستان راماداشد .
در سال ۱۹۷۴ زماني كه قيمتها افزايش يافت ،صنعت توريسم راكد ماند پسربيل ايزبل ، ماريوت ايزبل، تنها مسئول گرداندن كمپاني بود.
 درآمد از ۳/۱۵ ميليون دلار در ۱۹۷۳ به يك ميليون دلار در سال ۱۹۷۵ كاهش يافت ايزبل جوان تلاشش رابراي توسعه و تنوع ادامه داد و موثر كردن كمپاني را آغاز كردو كارش را روي مسكن سازي وتجارت فرانشيز متمركزكرد. اين كمپاني مسافرخانه هايش را بازسازي كردو فرانشيزها به انجام اين اعمال كمك مي كرد. اين پيشرفت به موقع بود ،ضمن اينكه صنعت توريسم بهبود مي يافت فروش رامادا دراين صنعت پيشرفت كردوپس اندازها به حالت اول برگشتندودرسال ۱۹۸۰به  ۱۷/۵ ميليون دلار رسيد 
پيشرفت و تحول
بين سالهاي  ۱۹۷۶ و ۱۹۸۲ زنجيره مسكن سازي رامادا تا ۳۵% كاهش يافت .بعضي از فروش ها بخاطر نياز به نقد كردن براي ورود به بازي تجارت اختصاص داده شد. ديگر ممالك به خاطرتجارت به كار خود ادامه دادند. سرمايه گذاري در Atlantic  City  در سال ۱۹۸۲ آغازشد و همانند ‌Tropicana East در توسعه آنجا همكاري كرد. سود سهام و در آمد از نيو جرسي بيشتر از سهم كامل هتل در سال ۱۹۸۲ بود . رامادا تصميم داشت سيستم خودرا مطابق خواسته هاي آن زمان با فروش هتلهاي قديمي تر و ساختن هتلهايي با خصوصيات جديد تر تطبيق دهد .
قراردا دهاي مديريت
گرچه اين چهار هتل زنجيره اي در پي مالكيت  هتل تأسيس شده اند،بررسي اخير نشان داده كه هر چهار هتل از مالكيت خصوصي هتل به گرداندن هتل تغيير كرده اند. براي مثال ،تعداد ي از اتاقهاي هيلتون كه كمپاني مالك آنهابود از ۳۳% در سال ۱۹۷۴ به كمتراز ۲۰% در سال ۱۹۸۳ كاهش يافت. افت ماريوت در مالكيت حتي كمتراز آن هم بود اين كمپاني مالكيت بيش از ۵۰% اتاقهارابه همين نام در سال ۱۹۷۴ به عهده داشت اما تا سال ۱۹۸۳ ،   اين وضعيت نزديك به۱۵%  رسيد در طي همين دوره رامادا از ۲۰% مالكيت به ۱۰%و هاليدي اين از حدود ۲۲% به كمتراز۲۰% رسيد .
تا كنون”هاليدي اين “مالك بيشترين تعداداتاق درحدود ۳۱۰۰۰۰ اتاق درسال ۱۹۸۳بوده درحالي كه رامادا هيلتون و ماريوت هر كدام مالك كمتراز ۱۰۰۰۰۰اتاق مي باشند .
انتشار ،استفاده وکپی برداری از کلیه مقالاتسایت بدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

7 comments on “موفقيت چهار هتل بزرگ

 1. رها گفت:

  با سلام : تشکر ازخانم ندا برای زحمت  ترجمه  مطلب سلامتی  برایتان آرزومند م 

 2. نگار گفت:

  امیدوارم سایتهای متقلب وافرادی که مطلب تازه ندارند مطالب سایت شما را تکرار می کنند دست از کارزشتشان بردارند که از اطلاعات مفید و بدرد بخوری که درتنها منبع هتلداری درسایت می گذارید محروم نشویم با تشکر 

 3. فرید گفت:

  سایت خیلی حوبی دارید تمام مطالب مفید و خواندنی است  ممنون ازشما

 4. بهاره گفت:

  با سلام:من دارم درباره هتل هیلتون تحقیق میکنم میخواستم ازتون خواهش کنم اگر اطلاعات بیشتری دارید به من کمک کنید ممنون

 5. مریم گفت:

  سلام.من در حال نوشتن مقاله ای درمورد هتل داری ایران و چالش هاش هستم….نیاز به مقاله دارم.اگر ممکنه راهنایی کنید

 6. دربندی گفت:

  در سایت هتلداری جستجو کنید و اگر وقت بیشتری بگذارید در میان مقاله ها حتما پیدا خواهید کرد 

 7. رویا گفت:

  ازمطالب تون خیلی استفاده کردم متاسفانه مطالب سایت شما را کپی میکنند وبنام خودشان انتشارمیدهندالبته این افرادووبلاگ هاخودشان را گول میزنندهمه می دانندتمام مطالب ومقالات هتلداری ریشه اش از سایت شماست باسپاس فراوان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *