نرخ گذاری واستاندارسازی هتل ها

اصغر ژیـــان دربنـــــدی کارشناس و متخصص  هتلداری restaurant_down.jpg
درتمام کشور های جهان مردم را تشویق به سرمایه گذاری می کنند و از سرمایه گذاران بخصوص در امرساختمان  و اشتغال بشدت حمایت می کنند و تسهیلاتی برای آنها فراهم می کنند ، زیرا ساختمان همیشه ماندگار در آن شهر و کشور است ولی سرمایه میتواند از آن شهر و کشور خارج شود و بهمین علت سرمایه گذاری ملی می نامند سرمایه کذاری در صنعت هتلداری سرمایه عظیمی را میطلبدو باعث رونق اقتصادی آن شهر یا کشور می شود . 
آیا از این افراد سرمایه گذار که این سرمایه عظیم و ملی را بکار می اندازد چه در زمان ساخت و چه در زمان بهره برداری و اشتغال ایجاد میکند نباید حمایت کرد ؟
صنعت هتلداری یک شغل بین اللملی است و می بایست در عرصه بین المللی رقابت و فعالیت کند
تا بتواند سرمایه عظیم و ملی  را در جهت سودآوری مطلوب و رقابت های سالم به حرکت درآورد وسودو مخارج هتل را تامین کند
 پیداست که وادارکردن این افراد را به انجام نرخ خدماتی که ارائه می دهند باعث دلسردی سرمایه گذاران خواهد شد واین نرخ های که تغین می کنند برای هتل ها هیچ کدام از روی کارشناسی تعین نشده بعبارتی با بررسی کدام هزینه های ساختمان هتل و یا خدماتی که از سوی آنها ارائه می شود معیار اندازه گیری آنها چه بوده است  مثال دو هتل ۴ ستاره در یک شهر را درنظر بگیرد هر دو ۴ ستاره هستند ولی یک هتل رستوران در زیرزمین دارد قرار دارد که از نظرقیمت سر قفلی با هتلی که رستوران را در طبقه همکف و حاشیه خیابان قرار داده  و زیر زمین را برای خدمات هتل در نظر گرفته فرقی ندارد ؟ آیا این هتلدار نمی تواند رستوران را واگذار کند واین سرمایه هنگفت که از فروش  سرقفلی بدست می آورد  را در جای دیگر سرمایه گذاری کند  و رستوران را به زیر زمین انتقال دهد یا هتلی رستوران دربالای بام دارد ولی ۴ ستاره است آیا این هتل ها تعداد پرسنل .هزینه های برابر دار ند؟ یا هتل های که ساختمان آنها میراث فرهنگی بوده از قبیل کاروانسرا ها و..  و تبدیل به هتل شده است و نمی توان به ترکیب ساختمان دست زد زیرا از قدیمی بودن خارج می شود چگونه   استاندارد سازی یا نرخ گذاری می شود در نتیجه فرق است میان انواع هتل ها و سرمایه گذاری ها و ارائه خدمات و هزینه ها ،استاندارد سازی  هتل دراین مورد چه می گوید ؟ آنهائیکه نمی دانند در قبال میهمانان ، حفظ سرمایه ، رقابت در هتلداری ، تشویق به سرمایه گذاری ، ایجاد اشتغال چه وظایفی دارند و در پی استاندارد سازی هتل ها و تعین نرخ برای هتل ها گام بر می دارند حداقل می توانند از ارائه اظهارات غیرکارشناسی و غیر علمی در این خصوص اجتناب کنند
و اینگونه به این سرمایه گذاری های ملی صدمه نزنند،سرمایه گذار یا هتلدار خوب می داند اگر بخواهد دائم نرخ را افزایش بدهد باعث از دست دادن مشتریان خواهد بود  ورقبا با با نگه داشتن نرخ پائین و خدمات بیشتر و مطلوب تر مشتریان اور را خواهند ربود زیرا  همه افراد توان پرداخت نرخ بالا را ندارند،ولی اگر دولت احساس میکند که باید در این مورد تصمیم بگیرد فقط می تواند برای نرخ گذاری در هتل ها سقفی را تعین کند که هتلدار نتواند از قیمت تعین شده بیشر اقدام کند  همانطوریکه در تمام جهان مرسوم است هتل ها در زمان های خلوتی بدون اینکه کسی اجبار کند برای بقا ء و تامین مخارج سنگین هتل مجبور می شوند که نرخ های کمتری را مطالبه کنند طبیعی است در زمان شلوغی هم می توانند همان سقف از قبل تعین شده را مطالبه کنند  زیرا حرفه هتلداری تنها حرفه است که احتکار نمی توان کرد یعنی اگر امشب اتاقی را بفروش نرسانند نمی توانند فردا شب به دلیل تورم یا خالی بودن دیشب ، اتاق رادوبار برابر نرخ روز قبل دریافت کرد میهمانان با سلایق مختلف خوب درک میکنند که کدام هتل را و با چه قیمتی راانتخاب کنند و معیار اندازه گیری خوب ،بد، عالی ، ارزان ، گران ،افراد متفاوت است میهمانی که ثرومند است اگر هتلی ارزان قیمت را تعیین می کند شما نمی توانید به او  بگوئید هتل دیگری را انتخاب کند یا بر عکس ،همانطوریکه اگر توجه کنید مشاهده خواهید کرد  بسیاری از افراد ثروتمند که اتومبیل های گران قیمت دارند هتل های ارزان قیمت و شاید بی ستاره را انتخاب می کنند در حالیکه در همان شهر هتل های پرستاره بیشتراتاق هایشان خالی است
تصیمیم گیرنده مسافرین هستند که وسیله مسافرت  ومحل اقامت خود و هزینه های که  برای سفر در نظر می گیرند  را تعیین می کنندهتل گران باشد یا ارزان .
دیدوتفکرافرادباهم متفاوت است حتی دید یک خانواده که مایل هستند با هم سفرکنندعقاید معیارها وسلایق مختلف وکاملا متضاد برای تصمیم گیری دارندممکن است خانواده ای آنقدر ثروتمند نباشد ولی تصمیم می گیرند به سفر بروند ولی از آنجائیکه مایل هستند درهتل گران  قیمت و پرستاره اقامت کنند بجای ده شب دو شب اقامت می کنند .مردم هرگز هتل را برای اینکه استاندارد است یا  آیا درجه ها و ستاره ها را به درستی بر سر در هتل آویزان کرده اند یا خدمات و ساختمان هتل استاندارد است یا خیرتوجه نمی کنند ، و اگر هتل استاندارد و پر ستاره  را برای اقامت  انتخاب کرده باشند و با رقبا ،هتل های غیر استاندارد و بی ستاره از نظر قیمت و خدمات ،رفتار ،سرویس دهی مقایسه کنند  باید مطمئن بود که محل اقامت خود را تغییر خواند داد حتی اگریکشب ازسفر شان باقی مانده باشد گواه این مطلب مسافرینی که هتل را از قبل برای چند شب رزرو می کنند ولی پس از اقامت یکشب هتلی دیگر انتخاب می کنند،و به لوکس و لوکس بودن ، بهداشت ، سرویس دهی ، شهرت ، و یا درجه بندی هتل توجه نمی کنند ولی به نرخ اهمیت و توجه نشان می دهند  و بقیه مدت اقامت را در آن هتل می گذارنند که نیاز آنها را تامین کرده است  و محل اقامت خود را تغییر می دهند،مردم آنچه میبیند و لمس می گنند و میخواهند هزینه پرداخت کنند توجه میکنند همانطوریکه بسیاری از مردم نمی دانند غذاگذاشتن در رستوران از راست صحیح است یا از چپ و یا موقع خرید لباس به استاندارد بودن یا نبودن آن توجهی ندارد فقط کافی است نرخ و انداره ورنگ آنرا بپسندند .و انتخاب کنند،افراد غیر کارشناس در صنعت هتلداری  باید بدانند فشارو زور وادار کردن حرکاتی که مورد علاقه سرمایه گذاران و مسافران  نخواهد بود بخصصوص توسط افرادی که  تخصص و رشته تحصیلی آنها ارتباطی با هتلداری ندارد ابراز میشودمورد قبول سرمایه گذاران  هتلداری و مسافران قرار نخواهد و در تصمیم گیری آنها تاثیری ندارد  استاندارد سازی  و یا تغین  نرخ  نمی تواند کمکی به صنعت هتلداری کشور باشد بضرر صنعت هتلداری است پیداست که وادار کردن  به اینگونه برنامه های غیر کارشناسی باعث بی رقبتی  سرمایه گذاری در این رشته خواهد بود در صورت به اجرا گذاشتن  استفاده از استاندارد سازی  های تعین شده غیرکارشناسی و تغیین  نرخ برای هتل ها و سرمایه گذار بسود این صنعت ملی هتلداری کشور نخواهد بود بطور مثال  هتلی ۵ ستاره  دارای ۱۰۰ اتاق که روز اول  ۱۳۰ کارمند برای خدمات و سرویس دهی با کیفیت مطلوب در نظر گرفته بوده وقتی متوجه می شود با این نرخ واستاندارد سازی های تعین شده (غیر کارشناسی ) نمی تواند پاسخگو هزینه های سنگین هتل باشد ساده ترین کار اینست که تعداد پرسنل  هتل را به نصف تقلیل دهد معلوم است این هتل دیگر هتل ۵ ستاره نیست ممکن است از نظر ظاهر  ساختمان ،تشکیلات و تجهیزات ۵ ستاره باشد و لی  خدمات ۲ ستاره هم کمتر خواهد بود آیا این برنامه ریزی ها . اظهارات  غیر کارشناسی ضربه زدن به این صنعت نیست ؟ سرمایه دار یا هتلدار اولین کسی است که متوجه میشود اگر هتل را از استاندارد بالاتر ببرد سود بیشتری عاید میشود و یا چه زمانی   باید برای بقاء هتل رقابت کند چه از نظر پائین نگهداشتن  قیمت که با سود ناچیز قانع باشد و یا با لا بردن نرخ که مشتریان را از دست بدهد کدام را انتخاب کند  در اینجا دولت زیانی نخواهد دید که  آن هتل استاندارد باشد یا نباشد نرخ خود را از سقف تعین شده پائین بیاورد و یا اتاق را خالی نگهدارد سرمایه داراست که  زیان میبیند همانطوریکه اگر شما به هرکجای دنیا سفرکنید هتل ها با نرخ ها و خدمات و سرویس دهی  متفاوت را می توانیدانتخاب کنید این میهمان هتل است که باید تعیین کند این مبلغی که به این هتل خاص می پردازم آیا ارزس این خدمات و تجهیزات و رفتار را دارد یا باید جای دیگری و نرخ دیگر انتحاب کنم در این  میان استاندارد سازی و تعیین نرخ نمی تواند نقشی داشته باشد فقط رقابت در این میان نقش دارد و یا آموزش های نا درست در مورد استاندار سازی باعث دور شدن و بی رقبتی در مورد فعالیت های هتلداری و سرویس دهی خواهد شد،بجای آن آموزش رقابت ها ،جلب جذب میهمانان و اینکه در قبال میهمانان و وجهی که دریافت می کنند چه وظایفی دارند را به نمایش بگذارند،آیا موقع ترک میهمان از هتل میهمان با خود میگوید چه هتل گرانی بود یا اینکه میگوید چه هتل ارزانی بود  اگر میهمان احساس کند چه هتل ارزانی بوده از نظرآن میهمان همه چی در حد عالی بوده که چنین احساسی را داشته است حتی اگر هتل بی ستاره بوده معیار اندازه گیری وسلیقه و دید او همان بوده که ابراز داشته ، در اینجا استاندارد بودن و یا  تعیین نرخ هتل هیچ نقشی نداشته است   بگذارید سرمایه گذار برای سرمایه گذاری که کرده است خودتصمیم بگیرد که آیا میخواهد در آمد کسب کند و یا مایل است فقط ثروتمندان را جذب کند  یا مایل است به مستمندان سرویس  رایگان بدهد و اینکه تفکرات او برای این موارد کدام است و هیچ کس دلسوز تر از سرمایه گذار برای سرمایه او نخواهد بود اینکه چگونه می خواهد موفق شود بستگی به دانش و سیاست های اوبرای سرمایه گذاری که کرده است دارد و در زمان فعالیت و بهره بردار ی برای بقاء خود و حفظ سرمایه اش  مجبور است خود را با شرایط روزو رقبا  وفق دهد
نتیچه گیری : نباید برای هتل ها نرخ تعین کرد مسئولین می توانند سقفی برای نرخ هتل ها به اندازه ستاره هتل در نظر بگیرند و اینکه هتل های تازه تاسیس نرخ آزاد هستند و هتل های  قدیمی نرخ داشته باشند صحیح نیست ستاره ها سقف نرخ گذاری را تغین می کند و باید نرخ آزاد باشد و برنامه استاندارد سازی برای هتل هاغیر کارشناسی است و بسود صنعت هتلداری کشور نمی باشد   با توجه به اینکه اکنون بسیار از ادارات دولتی نیزدارای مهانسرا ، هتل ،متل ، زائر سرا ، مشغول بکارهستند که دراین مقاله اشاره ای به رقبای دولتی نشده است واغلب سخت گیری ها برای سرمایه گذاران خصوصی  میباشد نه هتل های دولتی   
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان  شماره ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴  می باشد هرگونه  انتشار مجدد،استفاده و کپی برداری درسایتهای اینترنتی ،نشریات ،آموزشگاه ها و غیرو بدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد 

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

One comment on “نرخ گذاری واستاندارسازی هتل ها

  1. مسعود عطر گفت:

    سلام و تبریک سال نو 

    بنده بعنوان یک سرمایه گذار در بخش صنعت گردشگری و… از شما تشکر میکنم که درست حرف دل ما را بزبان آورده و…در انتها میتوانم بگویم که بنده در شهر خرم آباد یک ساختمان تجاری با بنای بیش از ۱۵۰۰ متر و کاربری تجاری آنرا به هتلی خیلی شیک و.. … تبدیل کردم و بخاطر عشق و علاقه ام اینکار را انجام دادم ولی متاسفانه بخاطر اینکه در منطقه محروم اینکار را انجام دادم مجبورم با قیمت های خیلی پایین ادامه دهم و وقتی صحبت از حقوق و مالیاتهای بالا میشود بازهم بخاطر محروم بودن باید پرداخت کنم و تا به امروز با توجه به سرمایه گذاری بیش از ۱۰ میلیارد تومان تصمیم گرفتم که از مکانم بعنوان یک مصالح فروشی ساختمانی استفاده کنم . بخاطر اینکه اینقدر مشقت و … را نمیبتوانم تحمل کنم. با پوزش که وقتتان را گرفتم . هتل عطر ۰۹۱۲۱۱۰۰۳۴۳۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *