نقدوبررسی استاندارد سازی هتل های جزیره کیش

اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری

درخبرهاخواندیم پس از6سال سرانجام هتل‌هاي كيش توسط 3 نفرازکارشناسان داخلی با مدرک دکترای هتلداری استاندارد سازی شدای کاش این 3 نفررامعرفی می کردندو مدرک دکترای هتلداری آنها را نیز میگفتندازکدام دانشگاه بوده است یاچه تالیفاتی تا بحال درارتباط با هتلداری انجام داده اندکه مطالعه کنیم یا سوابق کاری آنها چه بوده یا مدیریت کدام هتل ها رادرداخل یا خارج ازکشورداشته اندواطلاعات آنها درچه حدوحدودی است که برنامه استاندارد سازی هتل ها راانجام می دهندتا بیشتر باآنها آشنا می شدیم .
رییس هيأت مديره‌ جامعه‌ هتل‌داران منطقه‌ آزادكيش بابيان اين‌كه درجريان استاندارد‌سازي ودرجه ‌بندي ،اصلا هیچ ريزش ستاره نداشتيم،گفت: براي نمونه،اگردربازبيني‌ها هتلي 400 امتيازكسب كرده بود،چهارستاره دريافت كرد.برخي هتل‌ها هم كه 380 امتيازبه‌دست آورده بودند،همان چهارستاره را گرفتنداما براي رفع نواقص،به اين هتل‌ها سه‌ماه فرصت داده شدكه درخدمات خودتجديدنظركنند،چون درغيراين صورت،ستاره‌ آن‌ها كم مي‌شود.  ورييس هيأت مديره‌ جامعه‌ هتل‌داران منطقه‌ آزادكيش اعلام نموده دراين طرح، تمام معيارهاي جهاني استاندارد  ‌سازي هتل‌ها با درنظرگرفتن شرايط بومي و منطقه اي اعمال شده است ودرسازه‌ هتل‌ نيزبه تمام داشته‌هاي اين اماكن توجه شده ونظرمشتري نيزدراين طرح كاملا اعمال شده است،این معیارهای جهانی چه بوده وبا کدام کشورمی توان مقایسه کرد؟ سازه های هتل که توجه شده چه نکاتی بوده ؟.نظرمشتری سلایق گوناگون در طرح کاملا رعایت شده؟)آیا می توان چک لیستی را که هتل های کیش براساس آن استانداردشدرامنتشر کنندواگرسلیقه ای یا دوستانه انجام شده که نمی توان استاندارد گفت،برای دستیابی به معیارهای جهانی استانداردسازی وسازه های هتل دراینترنت بزیان های مختلف جهان جستجو Search کردیم چیزی پیدا نکردیم،  این 42 هتل که استاندارد شدندچه تغییراتی باقبل کرده اندکه استانداردشدندتاهتل های سراسرکشور این تغییرات آشنا شود،اگرهم تغییراتی بوجود نیاورده اند که نیازی به استاندارد سازی نبوده چرا این تفا وت ها وتغییرات اعلام نمی شودکه استاندارد سازی براساس معماری ودسترسی ساختمان،تجهیزات،بهداشت،  یا خدمات یا امنیت یا رفتار یا خلاقیت درسیستم گردش کارویا مدیریت هتل ،تعداد پرسنل با امکانات هتل وتجهیزات هتل همخوانی دارد یا خیر،وهزارن نکات مهم دیگرکه تما م آنها روی رضایت مشتری وعمل سرویس دهی تاثیر گذاراست ویا براساس چه چیزهای استاندارد داده اند و نظر مشتریان چگونه اعمال شده که بقیه هتل ها هم مطلع شوند از اکنون بفکر رفع اشکا ل برآیند هیچ اطلاعاتی داده نمی شود وقتی 42 هتل درجزیره کیش همه استاندارد بوده اند و ریزش ستاره نداشته اند این همه هزینه ها برای چه منظوری است . جالب است 42 هتل همه 400 امتیازرا کسب کنندوبعضی 380 امتیاز که فرصت داده اندرفع نواقص را انجام  دهنداین 20امتیازکه بعضی ازهتل ها کم داشته اند وبرای رفع نواقص سه ماه فرصت داده شده چه نکاتی است که همه هتلداران آموزشگاه ها مدرسین ومدیران هتل وهتل های دردست ساخت بدانندکه چه مواردی امتیازاست وچه مواردی کسرامتیاز و تفاوت بین امتیازهای ازنظربهداشت خدمات سرویس دهی،ساختمان دسترسی،متراژبخشها،  تجهیزات،تعدادآسانسوربا امکانات هتل، موقعیت رستوران ها،نکات ایمنی و…چه جیزهای است 7_11_11.gif
آیا در نقشه ساختمانی آنها تعییراتی  را داده اند ؟
آیا دسترسی و معماری آنها تغییر کرده است ؟
آیا امکانات آنها اضافه شده است ؟
آیا تاسیسات هتل از نظرگرمایش و سرمایش تغییرکرده ؟
آیا از نطر ایمنی و آتش تغییراتی را داده اند ؟
آیا نوع وسایل و تجهیزات آنها فرق کرده وآیا همه وسایل و تجهیزات استاندارد است ؟ مثلا موکت اتاقهای هتل Anti-bacterial ،ضدآتش وضدالکتریسته است
آیا وسایل بازی کودکان از وسایل استاندارد استفاده میشود ؟
برای استاندارد شدن حمام اتاق های هتل کدام یک در نظر بوده دوش یا وان یا زیر دوشی وسشوار دستی  ،تلفن ، حوله های حمام و حوله دست ، زیر پائی .و….
اعلام شد تمام مديران وكاركنان هتل‌ها موظف شده‌اند،دوره‌هاي آموزشي را بگذرانند
اگر تمام کارکنان هتل و مدیر هتل آموزش دیده باشند ولی وقتی کارمندان هتل بصورت قراردادی و موقت به خدمت گرفته می شود آموزشی که دیده اند بی اثرنمی شود آموزش تنها کافی نیست ،کارمند ی که می داند کاراو موقتی است و امنیت شغلی ندارد تعهدی هم ندارد که وظیقه اش را درست انجام دهد و باز هم این هتل می تواند استاندارد باشد ؟
آیا چنانچه هتلی برای رستوران تعداد ظروف را کم تهیه کرده باشد،عمل سرویس دهی به کندی انجام خواهد شد زیرا می بایست ظروف استفاده شده را جمع کنند وشستشو دهند ودوباره استفاده کنند و این باعث کندی کار و ضعیف شدن عمل سرویس دهی و باعث نارضایتی مشتریان خواهد شد در صورتیکه این چنین باشد مجبور به استخدام نیرو بیشتر هم خواهند شد جگونه محاسبه و استاندارد میشوند .
آیا این هتل ها که استاندارد شده اند پارگینگ هتل به اندازه امکانات وتعداداتاق های هتل کافی است ؟ اگرهتلی امکانات برگذاری جشن وسمینار دارد پارگینگ را چگونه محاسبه کرده اند؟
آشپزخانه هتل ازچه بخشهای تشکیل شده بخش آماده سازی سرویس،سالاد زنی،قنادی،قصابی،ظرفشویی،تولیدو…استاندارد سازی این بخش چگونه انجام شده ؟ آیا در استاندارد سازی هتل ها به ایزو14000 اصلااشاره شده است ؟ یا درهتل های که استاندارد شده اند برای دفع ذباله وبازیافت هم کاری انجام شده کدام یک ازآنها برای ذباله های بازیافتی رعایت جدا سازی را می کنندکاغذ–شیشه –پلاستیک–ذباله ؟
هنوزوقتی برای هتل مرغ می آورند درگرمای بالای 30 درجه با اتومبیل وانت بدون سقف به می آورد و تا آماده سازی یکروزدرآشپزخانه گرم هتل ها باقی می ماند هیچ کنترلی نیست کجای این استاندارد است ؟
هنوز وقتی درآشپزخانه ها روغن که درآن چند بارسرخ شده استفاده می کنند استاندارد است ؟
هنوزوقتی شعله گازخوراک پزی درآشپزخانه ها استاندارد نیست وغذا درشعله های غیراستاندارد طبح می شود استاندارد است ؟
هنوزدرهتل ها درظروف لب پرغذا سرو می شود و حوله ملافه ضد عفونی نمی شود دستگاه های لاندری سنتی است آیا استاندارد است ؟
هنوز در رستوران هتل ها اگر ازرومیزی پارچه ای استفاده می شود روی رومیزی پارچه ای پلا ستیک کشیده اند ظروف رستوران  از چه نوع است  نقره ، نوربلین ، چینی ، بلور،کریستال ، پلاستیک کدام استاندارد است ؟
مثلا در قوانین اداره بهداشت که درآئین نامه آنها نوشته شده است کف رستوران ها نباید موکت باشد  ولی در هتل های پرستاره جهان ازجمله ایران کف رستوران موکت است آیاهتل پرستاره بدلیل موکت بودن کف رستوران استاندارد نیست یا هست ؟واگر نیست چرا  بیشترهتل های ستاره دار یا مطرح جهان  کف رستوران را موکت کرده اند وآیا در ایران موکت باید باشد یا نباشد
یاآئین نامه بهداشت ایران آمده است دیواررستوران باید تا یک مترسنگ یا سرامیک نصب شودازنظر جلوگیری سوسک ونظا فت آیا با نصب یکمترسنک دردیواره رستوران سوسک درهتل دیده نخواهدشد ؟ سنگ بودن دیواریا کچ بودن  سوسک فقط دررستوران است ؟  وهتل های پرستاره جهان که دیواررستوران آنها به ارتفاع یکمترازکف زمین سنگ نصب نشده وکف رستوران موکت است دارای سوسک است ، وبهداشت ونظافت درآن هتل ها رعایت نشده است؟(البته درجزیره کیش مارمولک بیشترازسوسک دیده می شودکه درهمه جا مشاهده میشودبخصوص درآشپزخانه هاکه بسیارخطرناک است آیا دراستانداردسازی نیم نگاهی به این موضوع شده است ؟)وآیا این هتل هایی که استاندارد گرفته اندباآئین نامه های اداره بهداشت ، اماکن عمومی ،آتش نشانی،هم دارد؟بعبارتی اگردیوار رستوران هتل پرستاره ای تا یکمترسنگ نبودکه با آئین نامه بهداشت سازگار نیست از نواقص هتل وکسرامتیاز است یا استاندارد است آیا 42 هتل کیش دیواررستوران آنها تا یکمترسنگ است ؟
استاندارد سازی هتل های جهان براساس زیست محیط ونکات دیگری انجام میشود ازجمله استفاده نکردن ازظروفی که غیرقابل تجزیه است مثل بطری وپاکت های پلاستیکی . و استفاده از زباله ها برای ایجاد گرمایش عایق بندی ساختمان ازنظرصوتی، حراراتی برای حدرنرفتن انرژی استفاده ازذخیره آب باران یا سپتک تانک ها برای آبیاری فضای سبزوتوالت ها و استفاده از چراغ های فضای سبزاز چراغ های شارژی خورشیدی که توسط نورآفتاب  شارژ می شود و صدها روش ديگرازاین نکات کدام را هتل های استاندارد شده دارند یا دربرنامه استاندارد سازی اشاره ای شده است،صنعت هتلداری یک صنعت خدماتی است وخدمات و سرویس دهی ازبالاتر بالاتروازعالی عالی تروجودداردرقابت حرف اول رامیزندکه برای رقابت وخلاقیت ونوآوری وعمل سرویس دهی وخدمات هیچ معیاراندازه گیری وجود نداردوتعریفی برای بهترین یاعالی ترین نمی توان کرد
چگونه این کارشناسان 42 هتل را استانداردکردندوچرا نباید نحوه دادن امتیازرااعلام کنند واین امتیازدادن براساس چه معیارهای داده میشود اندازه گیری این معیارهاچگونه است
فعالان صنعت هتلداری دردنیای رقابتی امروزچاره ای ندارندتابا کمترین هزینه برای مسافرین ازبهتربهترباشند،  وهرروز با سرویس دهی تازه ونو،خلاقیت هاوبالاترین خدمات وکیفیت درتمام زمینه ها گام برمی دارند تا مسافرین را مبهوت کنند
آیا از این 42 هتل که استاندارد شده اند هیچ هتلی نبوده که تعدادی از اتاق ها مثلا پنجره آنها به حیاط خلوت بازشود یا اندازه اتاق کوچکترازبقیه اتاق ها باشد یا رستوران با آشپزخانه همسطح نباشد یا ارتفاع سقف آشپزخانه زیر 5 مترباشد یا تعداد اتاق با تعداد و ظرفیت آسانسور همخوانی دارد استاندارد این هتل چگونه تعیین میشود و تعداد پرسنل را با امکانات هتل چگونه تعیین می کنندبطورمثال اگرهتلی با امکانات ودسترسی معماری وتکنولوژی بکارگرفته شده وتجهیزاتی که داردورتبه بندی که انجام شده باید100 پرسنل داشته باشد اگر با تعداد 40 پرسنل اداره شود قطعا خدمات وسرویس دهی مطلوبی  نمی تواند داشته باشد این هتل چگونه استاندارد سازی شده ؟ اگر2 هتل 3 ستاره است  آیا تمام اتاق های این هتل ها تیپ یا یکنواخت است یا تعدادی ازاتاقهای هتل استاندارداست وتعدادی غیراستاندارد چه گونه تعیین میشود اندازه اتاق این دوهتل یکی است حمام این دوهتل به یک اندازه است نوع تخت این دوهتل عین هم است تلویزیون این دوهتل یکی است آیا تلویزیون فقط بایدداشته باشد یا نوع بخصوص،ایا ازاین هتل های که استاندارد شده اند کدام یک از آنها مسافر می تواند ریز صورت حساب خود راهرلحظه دراتاق ببیند یا فیلم دلخواه وانتخابی را دراتاق ببیند،سیستم گردش کار هتل با تکنولوژی بکارگرفته شده این دوهتل یکی است رفتاروادب یا مدیریت این دوهتل یکی است  یا امکانات این دوهتل با تعداد پرسنل یکی است ، چه نکاتی وچه مشترک دارند وتا بحال در کجای جهان دوهتل عین هم مشاهده شده است یکی را نام ببرند کافی است .
یا بطورمثال دو هتل عینا از هرنظرعین هم هستند بدون ذره ای اختلاف فرقی میان این دو هتل درهیچ بخش یا قسمتی وجود ندارد آیا برای اداره کردن این دوهتل که حتی درصد اشغالی هم عین هم هستندیک تعدادکارمند دارد ؟ واگرهم تعداد کارمند ان هم عین هم باشد ودریک سن توانایی ها وسرعت تمام کارمندان یکی است ؟وقتی در تمام جهان هتل های هستند که ساختمان آن ها با قدمت بیش از 400 سال از جمله در ایران هتل مورجه خورت در40 کیلومتری اصفهان کاروانسرای مربوط با 450 سال پیش که به هتل تبدیل شده که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته که میتواند یک مرکز جلب و جذب توریست باشد وبدلیل اینکه ساختمان قدیمی و میرا ث فرهنگی است نمی توان بسیاری ازنکات را لحاظ کرد یا هتل های در ایران با ستاره 5 و 4 موجود است که  از ابتدا برای هتل ساخته شده ولی از نظر معماری و دسترسی ابدا برای هتل مناسب نیست یا هتل های هستند 3 ستاره به بالا استخر رو بازدارند با فضای سبزهتلی اصلا فضای سبز ندارد هتل های درجهان ساخته میشوند برای جلب توریست بشکل های مختلف وعجیب غریب همانطوریکه ساختمان های قدیمی را بصورت هتل درمی آورند که کار پسندیده وبسیارجالبی است کدام استاندارداست ؟ آیا این آقایان می دانندکه نقشه ساختمان هتل معماری ودسترسی ها متراژمورد نیاز برای بخشهای هتل با امکانات ساختمان هرکدام درچه اندازه ای باید باشدواگرحداقل اندازه ها را نداندودرساختمان لحاظ نشده باشدهتل باچه مشکلاتی روبرواست وچه تاثیری روی اداره کردن هتل وعمل سرویس دهی داردوآیااین آقایان ازارگونومي ERGONOMICS  درصنعت هتلداری اطلاعاتی دارندکه در ابتدای فصل گرمابایدهتل هاانجام دهندواگردارند تاکنون کدام یک ازهتل های ایران برای ارگونومي کاری انجام داده واگرانجام داده باچه دستگاهی بوده با اطمینان می گویم درتدوین استانداردسازی هتل ها اصلا اشاره ای به این موضوع نشده که لازم وضروری است وهیج هتلی در زمینه آرگونومی کاری انجام نداده است .آیا وجود تکنولوژی در هتل تاثیری برای استاندارد سازی دارد یا خیر؟اگرندارد بسیاری از خدمات وسرویس دهی ارتباط نزدیک با تکنولوژی دارد،همانطوریکه امروزه درحسابداری نمی توان ازچرتکه استفاده کردوبدون وجودکامپیوتر امکان پذیرنیست آشنائی این آقایان باتکنولوژی های جدیدولازم برای کلیه بخشهای صنعت هتلداری چقدراست وازتکنولوژی های سیستم گردش کارهتل وتکنولوژی های کنترلی، تکنولوژی های مدیریتی،تکنولوژی های تجهیزات ،چقدراطلاع دارند ونحوه بکارگیری واستفاده ازاین تکنولوژی ها اطلاعاتی دارند،آیا می دانند تکنولوژی جه تاثیری برای هتل دارد وکدام یک از این 42 هتل که مثلا استانداردشده است ازتکنولوژی های جدیدکه لازم وضروری است حتی یک موردرا دارا است اگرهتلی ازتکنولوژی های روزاستفاده نکرده باشد هرگزنمی توانداستاندارد باشدآیا اصولا تکنولوژی روی رتبه بندی واستانداردتاثیر داردیاخیر؟ یا همان هتلداری سنتی ومدیریت سنتی را موردنظراست ،آیا استاندارد سازی براساس قسمت آشکارهتل انجام می شود یا پنهان هتل ،هنوزهتل های استاندارد شده ازکارت مزاحم نشوید یا اتاق نظافت شوداستفاده میکنند یعنی همان هتلداری سنتی یا مسافری که عجله داردبایدخودرا به فرودگاه برساندتا ازپروازجانماندهنگام ترک هتل بایدساعت هامنظربماند  تا مواد مصرفی از مینی بار را به صندوق اطلاع دهند تا به حسابش منظورکنند این هتل ها استاندارد هستند ؟ هنوز بسیاری از هتل ها از سیستم تلفن گویا استفاده می کنند ودرک نکرده اندکه سیستم تلفن گویاکه باعث ناراحتی وعصبانیت مسافرمی شود این هتل ها استاندارد هستند؟ یاهتل هایی که برای ورود به لابی وملاقات با مسافر باید ورودیه پرداخت کرد ؟
امروزه دربسیاری ازکشورها برای رقابت هرروزتلاش می کنندبا نرخ های ارزانترسرویس دهی،امکانات بیشتر بالاترازاستاندارد برنامه ها وطرح های را”PROPOSAL ” را پیشنهاد کنند که بتوانند مشتری را ازرقبا به ربایند وحتی به دنبا ل نرخ یکنواختی برای اتاق هتل نیستند نرخ هرشب با شب دیگر متفاوت است معمولادرشبهای تعطیل گرانتراست که در سیستم گردش کار هتل ها لحاظ شده است اینکه نرخ در تمام مدت ماه وسال یکی باشد ویا قیمت فصل متفاوت این چنین چیزی نیست هتل ها بدنبال بالا بردن درصد اشغالی هتل درطول سال هستند که سود بیشتری را کسب کنند و برای این منظورهرروز به خدمات و سرویس دهی خود اضافه میکنند وبرای کم کردن هزینه ها وسرعت درکارکه بتوانندمسافرین را مبهوت کنندوخدمات بیشتری به مسافرین بدهند ازتکنو لوژی های جدید استفاده میکنند که برای هتل های ایران چه آنها که در حال ساخت هستند و جه آنها که برای رفع نواقص اقدام میکنند بیگانه و نا آشناست اصولا این استانداردسازی غیر کارشناسی را برای چه انجام می دهندبرای ساخت هتل (ساختمان است) یا طراحی داخلی ، یا تحهیزات ، یا تکنولوژی یا سیستم های  PLC و یا  ENERGY MENAGEMENT SYSTEM)  EMS )و یا
BUILDING MENAGEMENT SYSTEM) BMS )ویا ادب ورفتار، یا امنیت مسافر، یا ایمنی ساختمان، یا هزاران مسایل دیگرکه اصلا تا بحال نامی برده نشده برای کدام آنها استانداردی راتعریف کرده اندمگرمی توان برای تکنولوژی که هرروزتکنولوژی جدیدی برای رفاه مسافران وخدمات وسرویس دهی ابداع وبکارگرفته می شود استانداردی تعریف کرد ،
درنهایت درکدام قانون هتل سازی استانداردی را وضع کرده اندکه اکنون در حال استاندارد سازی هستند و اکر استاندارد سازی تعریف شده است که می بایست در زمان اجازه ساخت هتل انجام شود واگرتعیین شده در زمان گرفتن مجوزوبررسی نقشه های ساختمانی وتاسیسات چرا به تک تک اشکالات قبل از ساخت روی نقشه ایرادی نمی گیرندو اگر نقشه ها  مهرشده و مجوزصادر شده قطعا استانداردها رعایت شده و نیازی نیست که دوباره استانداردشوند واگر نقشه را در زمان دادن مجوز برای استاندارد سازی مطالبه نمی کنندچرا برای دادن مجوز نقشه را میخواهندواگرمجوز ساخت داده اند وهتل با مجوز ساخته شده اگر استاندارد ها رعایت نشده به سرمایه گذارارتباطی پیدا نمی کندواگرخسارتی به سرمایه کذار وارد میشود برای دوباره کاری باید بخش فنی اداره ای که به آنها که مجوز داده است و اشکالات را در نقشه  متوجه نشده است ویا آنها که به دنبال استاندارد سازی هستند این خسارت را بپردازند
درپایان مقالات متعددوبسیاری درباره برنامه غیرکارشناسی استاندارد سازی هتل ها نوشته ام وبارها اعلام کرده ام این برنامه های غیرکارشناسی نه تنها به جلب وجذب توریست کمکی نمی کندباعث دور شدن سرمایه کذار وصدمه زدن به صنعت هتلداری که یک سرمایه گذاری ملی است  می شود افرادی که بدنبال استاندارد سازی هتل هاهستندسخت در اشتباه هستند وبا صنعت هتلداری و کترینگ بیگانه و فاصله ای از زمین تا آسمان دارند
توریست به دنبال لوکس ولوکسی واستانداردی نیست بلکه به دنبا ل غیراستانداردها وآشنایی با فرهنگ ها وقیمت ارزانتررقابتی است که به مقاله ای مفصل نیاز است
اینطور بنظر میرسدکه آئین نامه یا ضوابط ساخت هتل را استاندارد سازی می گویند
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ 23/06/1384 می باشد  استفاده مجدد فقط این مطلب درسایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها و غیرو باذكر نام نویسنده ومنبع مجاز مي باشد نظرتان را به  لینک های زیر جلب میکنیم
http://hoteldari.net/blog/?p=1740
http://hoteldari.net/blog/?p=1449 

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

4 comments on “نقدوبررسی استاندارد سازی هتل های جزیره کیش

 1. الف - ت مدیر هتل .... گفت:

   استاد گرامی جناب آقای ژیان دربندی نقد بسیارعالی ،خواندنی وجالبی بود که درس بزرگی به آنها که دراین صنعت سالهاست فعالیت میکنند داده اید که هنوزچیزی از صنعت هتلداری نمیدانند ولی ادعای زیادی دارند بهتربودتیتراین مقاله رامی نوشتید نقد وآموزش مدیریت هتلداری آنچه عنوان کرده اید همه نووتازه بوداین مقاله را باید بارها مطالعه کنیم تا بیشتر به مسائل جدید ونودرهتلداری پی ببریم از وقتی که برای آگاه کردن مدیران واساتید هتلداری ونوشتن این مقاله ارزنده و با ارزش گذاشته ایدتشکروقدردانی می شود اراتمند شما الف – ت مدیر هتل …..   

 2. م - س گفت:

  درهرخط این نقد دنیای ازاطلاعات هتلداری است که با هر بارمطالعه نکات تازه ای را متوجه می شویم که تا کنون هیچ فردی اشاره ای نکرده است واقعا من با 25 سال تجربه مدیریت هتل4  ستاره بسیاری ازنکات عنوان شده رانمیدانستم مقاله بسیارجالب وارزشمند وآموزنده است  خسته نباشید تشکر از این اطلاعاتی که مجانا دراختیارعموم قرارمیدهید اراتمند شما م -س

 3. اردشیر گفت:

  استاد بزرگ جناب آقای دربندی مطلب بسیار آموزنده وبسیار جالب وخواندنی بود تشکر

 4. دربندی گفت:
  این در خواست توسط ایمیل بوده سلام ، وقت بخیر.از جنابعالی خواهشمندم راجع به متراژ قابل قبول برای اخذ گرید 5ستاره در ایران در اتاق های دو تخته ، سوییت ، رویال آپارتمان ، شرینگ روم را به اینجانب راهنمایی و ابلاغ فرمایید.متشکرم کورش دروش 
   
  پاسخ : کتاب دانش هتلداری را مطالتعه کنید 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *