نقد مقاله صنعت گردشگری

05.gifاصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص هتلداری
سئوال :

درماهنامه بین المللی مسافران شماره ۵۳ و۵۴ خرداد تیر۸۹ صفحه ۳۸ مقاله ای تحت عنوان “نقش تواتمند سازی منابع انسانی درموفقیت پایدارصنعت گردشگری نوشته دکترعلی دنیا دیده ” بچاپ  رسیده است که در قسمتی ازاین مقاله چنین آمده که عینا در زیرآمده
دربیشترهتل های زنجیره ای موفق دنیا هرعضوی ازخدمه هتل هر روزعصرازمسافران اتاق ها می پرسندآیا به کمک اضافی نیازندارندواینکه آیا تمام اموردرجهت تامین رضایت آنان بوده است درواقع این خدمه توانمند هتل شخصا می توانند دربرابرخواسته های ویژه میهمانان وشکایت آنان پاسخگو باشندتوانمندبودن مدیران وپرسنل اماکن گردشگری نیزباعث ارائه خدمات با کیفیت بالاوقیمت مناسب به گردشگران خواهد بودودنباله مقاله . 4_8_2v1.gif
آیا این نکات درصنعت هتلداری درست است؟آیاهرعضوی ازخدمه اجازه ورودبه طبقات رادارد؟
آیا خدمه هتل مسئول رسیدگی به شکایت مسافرین است ؟
پاسخ :
تمام مقاله را مطالعه کردم ای کاش فقط نام یکی ازاین هتل های زنجیره ای را می بردندنه بیشترکه با چنین هتل هایی که خدمه به شکایت مسافرین رسیدگی می کند آشنایی بیشتری پیدا میکردیم
هرعضوی ازخدمه یاکارکنان بخشهای دیگرهتل هرگزاجازه ورود به طبقات را ندارندحتی کارمندان بخش مهندسی هتل برای تعمیرات طی مجوزی میتواند فقط به همان طبقه یا اتاق برای تعمیرات وارد شونداگرغیرازاین باشد کنترلی درهتل نخواهد بود چگونه هر عضوی از خدمه هتل هر روز عصرازمسافران اتاق ها می پرسندآیا به کمک اضافی نیازندارند واینکه آیا تمام اموردر جهت تامین رضایت آنان بوده است
امروزه درهتل ها ی بزرگ آسانسورها بگونه ای طراحی شده که مسافربا کلید کارت اتاق خود میتواندآسانسور را به حرکت درآوردوکارکنان هربخش هتل با کارت مخصوص خود میتوانند درمحل های که مجازند(بخشی که کارمی کنند)ترددکننداین تکنولوژی ها برای کنترل بیشتراست آیا این خدمه هتل های زنجیره ای کارت مدیریت هتل را دارندکه میتواندهرروزعصربه اتاق ها مراجعه کنندوازمسافرین سئوال کنند ،ونکته دیگر هر عضوی ازخدمه اجازه صحبت با مسافران  را ندارندآنهم هر روز. 
این گونه مقاله ها بارعلمی ندارد وغیرکارشناسی نوشته شده حکایت ازنا آگاهی و بی اطلاعی کامل نویسنده درامورهتلداری وگردشگری است که باعث گمراه کردن مدیران تازه کاروبی تجربه در صنعت هتلداری خواهد شد
افرادی که تجربه ای درامورهتلداری ندارندودررشته ای که اصلا اطلاعات اندک وتخصصی ندارند اینگونه مقاله ای را می نویسندو برای اینکه بخواهند مهرتائیدی برنوشته خود بگذارند می گوینددرهتل های زنجیره ای درب اتاق مسافررا می زنندوسئوال میکنند ابداهرگزقوانین هتلداری نیزچنین اجازه ای را نمی دهد که هتل مزاحم مسافرین شودآنهم برای اظهارنظرخوداین عمل باعث نارضایتی و درگیر شدن مسافر با میهمان واحتمالا با اعتراض شدید مسافر روبرو خواهد شد درهتل ها فرم اظهار نظردراتاق ها برای این منظور موجود است تا چناچه مسافری تمایل داشت این فرم را پرمیکند وبه صندوق اظهار نظر می اندازد.وبنظرمدیریت هتل یا مدیران بخش یا مسئول بخش می رسدوبررسی وپاسخ داده میشود معمولا افرادی که جنین مقاله های را می نویسندبا مطالعه مقاله ای ودرک وبرداشت غلط مقاله ای برشته تحریردرمی آورند که مقایر با امورجاری هتل است بهتراست این افراد دررشته تخصصی خود مطالعه یا مقاله بنویسند که باعث گمراه شدن وبد آموزی و ضربه زدن به صنعت هتلداری کشور نشوند
این مقاله ها برای اداره کردن یک مسافرخانه هم ارزش واعتباری ندارد سایت علمی هتلداری ایران آمادگی دارد تا چنانچه هرگونه پاسخی ازنویسنده داشته باشد درسایت قراردهدودرصورت نیازبه تحلیل ونقد  بقیه مقاله وقضاوت مدیران با تجربه هتل قرار دهد
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴ می باشداستفاده مجدد فقط این مطلب درسایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها وغیرو باذكرمنبع مجاز مي باشد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

2 comments on “نقد مقاله صنعت گردشگری

  1. کارکنان هتل .... گفت:

    استادگرامی جناب آقای ژیان دربندی ماچند نفرازکارمندان بخش رسپشن هتل …هستیم و ازخوانندگان ماهنامه مسافران که تمام مقاله را خواندیم ،خیلی تعجب کردیم ماهنامه تحصصی این مقاله را بچاپ رسانیده است،  آنهایی که درهتلداری تجربه کاری ندارندهم متوجه میشوند که سراسراین مقاله قابل نقد است خوب بود تمام مقاله رانقدمیکردید با تشکرفراوان از شما    

  2. مژ کان -سارا گفت:

    مقاله آنقدردرهم وبرهم نوشته شده که هرپاراگراف آن یک سازی میزندکه ارتباطی با پاراگراف قبلی نداردخواننده چیزی دستگیرش نمی شودولی خوب متوجه می شودکه نویسنده هیجوقت   درهتلی اقامت نداشته است با سپاس فراوان ازوقتی که برای سایت میگذارید  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *