نكاتی در مورد طراحی و ساخت وساز هتل

اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امور هتلداری

یكی از حرفه‌هایی كه نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی دارد، حرفه هتلداری است.از تهیه زمین مناسب تا گرفتن پروانه ساخت واحداث ساختمان و تزیین و تجهیز آن، هركدام مستلزم صرف هزینه‌های كلان است.
به دلیل اینكه كارساختمان و تجهیز هتل بسیار پیچیده است، بایدآنهائیکه وارد این صنعت می شوندیا دست اندركاران اطلاعات زیادی از تكنولوژی، BMSوEMS وHMS وفضاهای ضروری ومتراژآنها، ارتباطات و دسترسی های معماری، ویژگیهای فضاها وتجهیزات، سیستم برق، تأسیسات، نرم افزارهای گوناگون، سیستم گردش كاربعدازافتتاح هتل و…داشته باشند،تا این سرمایه عظیم درست هزینه شود. برای ساخت هر یك از انواع هتل‌ها همكاری تیمی كه شامل مهندسین ساختمان، تأسیسات، برق، مالك یا شركاء و …و درنهایت مشاورهتلداری می‌‌باشدلازم است.(برای ساخت بیمارستان یك پزشك به این تیم اضافه می‌‌شود)كه تا پایان ساختمان وافتتاح همكاری آنها ادامه داشته باشد،اولین ومهمترین انتخاب این تیم، مشاور هتلداری است كه تا افتتاح هتل نبایدهمكاری اوقطع شودزیرایكی از ضروری ترین افرادی است كه هتلی بدون نقص ساخته تاتجهیزوآماده پذیرش میهمان شود ,آنها که بدون مشاوربا تجربه و ورزیده شروع بکار میکنند بعد ازساخت متوجه می‌‌شوند چه نكات مهم، حساس و ضروری فراموش شده است كه بایددر نظرگرفته می‌‌شد. به عنوان مثال آیا محل ساخت هتل مناسب است؟آیا سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی دارد؟آیا نوع هتلی كه ساخته شده است بهترین است؟ تفاوتی كه انواع هتلها ازنظرساخت، معماری تجهیزات و نیازها با یكدیگر دارنددرنظرگرفته شده است؟ مشاورهتلداری مسئول نظارت براین سرمایه گذاری كلان می‌باشد تا هزینه‌ها درست انجام شود.اومی‌‌تواند به مقدار زیاددرطرح‌ریزی وهزینه‌های ساختمان، انواع ساختمان هتل ، ارتباطات، نیازها، تجهیزات و طراحی مؤثر باشد. اومی‌‌داند كه آیا ارتباطات معماری صحیح است؟آیا فضای درنظرگرفته شده برای حجم كارآینده كافی است؟ویا باچه سیستمی وچه تعداد ازپرسنل و هتل باید اداره شود؟چه تکنولوژی بایدبکاربردند، هزینه‌هایی كه برای گردش كاربایدبپردازد وتعداد پرسنل موردنیازكه بستگی به نوع معماری و دسترسی های ساختمان دارد را از قبل پیش‌بینی ‌‌كنند، این تیم بایدباهمكاری هم طی جلساتی نظرات خود را اعلام كنندزیرا حركات این تیم شدیداً ازدیدگاه معماری، ابعاد،ارتباطات، دسترسی ها، تاسیسات، BMS و EMS وHMS،سیستم‌های صوتی، ایمنی در برابر حریق، طراحی داخلی، نور پردازی، مبلمان و… بر یكدیگرتاثیرمی‌گذارد. وبایدكاملا نحوه مدیریت هتل، فضاها واندازه مورد نیازوتفاوت بین انواع هتل، انواع ساختمان ،سالن‌های مختلف، اتاق‌های مختلف برای انواع هتل،آشپزخانه، Pantry (آبدارخانه)را بداندوبرای انتخاب هریك از تجهیزات ووسایل هتل ویژگی‌های آنها آگاهی كامل داشته باشد به عبارت دیگر اطلاعات كاملی از تكنولوژی، سیستم‌های هتل چه ازنظر فنی مهندسی، معماری، طراحی، نور پردازی،كامپیوتر، ابعاد تجهیزات، طرز محاسبه، تعداد سفارش میزوصندلی و مدل‌های مختلف چیدن آن برای سالن‌های گوناگون با متراژمختلف داشته باشد.خلاصه از كلیه قسمتهای هتل سردربیاورد تابتواند به مهندسین اطلاعات درست، صحیح و مفیدی بدهد. وكنترل روی هزینه‌هایی كه می‌شود داشته باشد. متاسفانه امروزه درایران افرادی ناآگاه وبدون تجربه كه با چند سال كاردرهتل به عنوان مشاورهتلداری خود را معرفی ومشغول به كارندكه اگراین چنین كسانی نبودند، هتل بهتر،كم هزینه تروبدون نقص ترساخته می‌شد. شایددرایران به دلیل راهنمایی‌های غلط چنین افرادی است كه تعدادی ازانواع هتل‌های گوناگون كه ساخته شده نه تنها فرقی با یكدیگرندارند بلكه ویژگی‌های هتل بخصوصی را هم ندارند.(مقاله انتخاب مشاورهتلداری را مطالعه کنید) بطورمثال تعداد زیادی هتل آپارتمان درایران ساخته شده است كه از نظرمعماری وتجهیزات تفاوتی باآپارتمان‌های مسكونی ندارد،درصورتی كه تفاوت بسیارزیادی بین آپارتمان مسكونی با هتل آپارتمان وانواع هتل وجود دارد كه بایدموقع ساخت درنظرگرفته شود.(برای نام انواع هتل وانواع ساختمان هتل ومتل به تالیف ها ومقالات اینجانب مراجعه کنید) كه هركدام در موقع ساخت و طراحی وموقعیت محلی، ویژگی‌های خاص خود را دارد. این مهم نیاز به مطالعات كارشناسی،كه ابتدا در روی نقشه بایددرنظرگرفته شود، دارد.
مهندسین مشاورهرچندقوی وآرشیتكت هرقدرخلاق وبا تجربه باشد بدون دستیابی به اطلاعات وآگاهی های ویژه، نمی‌تواندبه طراحی هتل بپردازد مهندسین که برای ساخت هتل فعالیت دارندمی بایست نیازها وتوقعات میهمان ومدیریت هتل راکاملا درک کنندتابتوانندبه درستی طرح بدون نقص ارائه دهند ،مهندسین داناخوب می‌‌دانندچنانچه درهتلی فضاهای مورد نیاز وضروری پیش بینی نشده باشد، غذایی که سرومی‌شود سردباشد یاسرعت درسرویس دهی و خدمات کند باشدیاکارکنان رفتاردرستی نداشته باشند و نظافت اتاق بدباشدهر چقدرساختمان زیباومجلل وتجهیزات کامل باشدپرستاره بودن هتل ارزش چندانی ندارد،مهندسین با تجربه و تیزبین بعدازجلسات متعدد با متخصص هتلداری (مشاور هتلداری) وجمع آوری اطلاعات كامل،از تفاوت بین انواع هتل، انواع رستوران، انواع تخت ودسترسی‌ها و فضاهای مورد نیاز، شروع به طراحی نقشه هتل می‌‌كنند.زیرا مهندسین تفاوت بین انواع هتلهای گوناگون را با یكدیگر وهمچنین ویژگیها و اندازه بسیاری از فضاهای مهم مورد نیاز ضروری، تجهیزات وحجم كار یك هتل بخصوص، مشكلات هتلداری، نحوه اداره كردن هتل را لمس نكرده وازآن اطلاعی ندارند به همین دلیل هتلهایی كه بدون مشاور هتلداری با تجربه وآگاه ورزیده و ساخته شده یا می‌‌شود برای اداره آن ضمن صرف هزینه‌های بسیارسنگین با مشكلات فراوانی روبرو می‌ ‌شوند،ازجمله مجبور به استخدام تعداد بیشتری پرسنل یا خرید وسایل و تجهیزات سرسام آور بیشتری شده‌اند ،جای تعجب است این سرمایه عظیم را چطور جرائت می‌كنند به خطر بیاندازند.مالكین اینگونه هتل‌ها شاید هرگز بعد از افتتاح هتل هم متوجه نشده‌اند كه چرا تعداد پرسنل استخدامی هتل از حد معمول بیشتر است؟ چرا باید هزینه بیشتری برای تجهیزات هتل بپردازند؟ چرا بسیاری از نكات ضروری و مهم در معماری و تجهیز پیش‌بینی نشده است؟ چرا كنترل درستی بر امور ندارند؟ چرا هزینه‌های سربار زیاد و راندمان كم است؟ چرا بعد از افتتاح مجبور به دوباره كاری وتغییرات شده‌اند و… جواب این سوال‌ها مشخص است:زیرا در ابتدا از ارتباط و دسترسی و فاصله بخشهای هتل، نیازروم سرویس، آشپزخانه، خانه‌داری، لباسشوئی، رستوران، Pantry ، نصب وسایل ثابت، سیستم و گردش كار هتل و نیازهای بخش Front Office و ویژگی‌های وسایل و تجهیزات هر بخش هتل كه چه مشخصاتی باید داشته باشد اطلاعات درستی نداشته اند. واین اطلاعاتی است كه مشاورهتلداری بایددراختیار مهندسین بگذاردتا سرمایه گذاری كمتری صورت گیرد.
متأسفانه الگوی مهندسین هتل ساز،مدیران یا صاحبان هتل ومشاوران هتلداری بی تجربه، هتلهای قدیمی است كه درحال حاضردر ایران مشغول فعالیت هستند.گواه این مطلب این است كه در هتلهای تازه بنا شده دركمد لباس اتاقهای هتل را قفل نصب نموده اند،درانبار بادرهای دیگرتفاوتی ندارد، در توالتهای عمومی درست نصب نشده (به داخل بازمی شود)یاسالهاست اكثر هتل‌ها برای سیستم وگردش كارخود ازكامپیوتر سود می‌‌برند، ولی هنوز طراحی میز رسپشن كلیه هتلهای ایران مدل قدیمی است كه ازRoom Rack استفاده می‌‌كردند، جعبه كلید اتاقها به شیوه قدیم ساخته می‌‌شود و… یا دیده شده به غلط ازنام هتل بزرگ یا ازنام اتاق Cabana استفاده می‌‌شودونكات دیگری كه با اطمینان باید بگویم هیچ هتلی را ندیده ام كه درآن به این نكات بسیار كوچك و به ظاهر پیش پا افتاده توجه شده باشدپس طبیعی است اگرموارد مهمتری در نظرگرفته نشده باشد به همین دلیل كیفیت مطلوبی نیز به دست نخواهند آورد،امروزه طراحی کل مجموعه Front Office و Cash Desk یامیزرسپشن تفاوت بسیارزیادی باگذشته دارد. در هتلهای جدید، دیگر فضا برای صندوقهای امانت مسافرین درFront Office درنظرنمی گیرندكه هم وقت پرسنل رسپشن برای دریافت وتحویل امانات به مسافران گرفته شودوهم فضای مفیدبخش رسپشن را اشغال كند.درهتل‌های مدرن و جدید برای صندوق امانت میهمانان مكانهای دیگری به غیرازFront Office پیش‌بینی می‌‌كنند یابه عنوان مثال قسمتی ازبالای یخچال اتاقها را برای این منظوردرنظرمی‌‌گیرندكه باكد مخصوص هر میهمان قفل آن بازمی‌‌شود ودیگر نیازی نیست بعداز ترك میهمان مسؤول رسپشن كد قفل صندوق امانت را بپرسد. بنابراین چنانچه همه موارد روی اصول و داشتن اطلاعات كامل برنامه ریزی شود می‌‌توانیم مطمئن شویم كه با رعایت نكات ایمنی، افزایش راندمان، صرفه جویی درهزینه‌ها، از دست ندادن فضاها، افزایش سرعت عمل و در نهایت آسایش میهمانان فراهم خواهد شد،در طراحی ساختمان هتل ضمن اینكه توسعه آتی را در نظر می‌‌گیرند، مناظر اتاقهای خواب و دسترسی به بخش‌ها را باید طوری طراحی كرد كه در بیشتر بخشها از مسافت‌های پیمودنی توسط میهمانان بخصوص كاركنان كاسته شود، همانطوری كه در طراحی قسمت رسپشن بایدمسئول امر،درامورمربوط به رسپشن بتواند وظیفه خودرا بدون برداشتن قدمهای اضافی واتلاف وقت وگردیدن به اطراف خود یا پشت كردن به مسافر،به راحتی و باسرعت عمل انجام دهد. همینطوردرآشپزخانه باید معماری وچیدمان طوری باشد که آشپزبتواند به سرعت عمل سرویس دهی را انجام دهدوضمن کنترل همه بخشهای زیرنظرازقدم های اضافی جلوگیری شود ازآنجایی كه خدمات و معماری یك هتل با هتل دیگرتفاوت بسیارزیادی دارد، پیچیدگی و اهمیت هركدام نیزمتفاوت است. درسایر كشورها، شركتهای ساختمانی سازنده هتل، مدیران و مشاوران حرفه‌ای هتلداری رادراختیاردارند چون دراغلب موارد ساختمان واماكن عرضه غذا، سالنهای بزرگ جشن، سالنهای جلسات كوچكتروسالنهای متعدد ضیافتها به گونه‌ای است كه بسته به موقعیت محلی هتل ونحوه اداره كردن آن باید تغییراتی درآن ایجادكردكه نیازبه تخصص دارد. باید توسط مدیران حرفه‌ای یا همان مشاورین هتلداری با اطلاعات كاملی درخصوص ارتباط ودسترسی معماری ساختمان كه كدامیك از فضاها باید به دلیل ارتباط درمجاورت هم قرارداشته باشند ویاچه فضاهایی و با چه ابعادی مورد نیاز است ، به مهندسین آرشیتكت ارائه گردد.نكته بسیارمهمی كه هرگزنباید فراموش كرد برآورد هزینه ساختمان درطراحیهای مختلف، مخارج مربوط به مصرف تجهیزات، انرژی و همچنین رضایت میهمانان است كه از اهمیت خاصی برخوردار می‌‌باشد. امروزه به منظور مشخص كردن روشهای افزایش و به حداعلی رساندن مزایا وبازده، میزان سود را در متر مربع كل مساحت هتل مورد محاسبه و بررسی قرارمی‌‌دهند، اتاقها بیشترین سطح ازكل مساحت هتل را اشغال می‌‌كند. (حدود 60 تا 85 درصد ازكل مساحت كه بستگی به نوع هتل دارد) پس لازم است هتلهای چند طبقه كه دارای طبقات تیپ هستندصرفه جویی درطراحی طبقات را به نحومطلوب انجام دهند،زیراهرگونه صرفه ‌جویی منطقی، به تعداد طبقات در هتل صرفه جویی خواهد شد. درطراحی ساختمان هتل چندنوع ازانواع اتاق را پیش ‌بینی می‌‌كنند. اتاق‌های سوییت بهتراست در یك طبقه ازساختمان جدا ازاتاقهای دیگرساخته شودولی ممكن است بخاطرمعماری ساختمان و ازدست ندادن فضاها مجبور شونداین اتاقها را درطبقات مختلف بسازند، موقع ساخت وتجهیز هتل بایدازوسایل ودكوری استفاده شودكه دربرابرحریق مقاوم باشدوبایدآنطوركه در طراحی وآرایش اتاق‌ها پیش‌بینی شده، پریزهای برق، روشنایی، چراغ مطالعه، ونوع خاموش و روشن كردن چراغ‌ها، سیم كشی آنتن مركزی، رادیو مركزی، یا هرگونه كابل كشی یا نصب آب فشان و… درمحل‌هایی كه پیش‌بینی شده انجام گیرد وازآنجایی كه تعداداتاقها زیاد است وهزینه سنگینی برای تجهیزاتاق‌ها مورد نیاز می‌‌باشد، باید طرحی ارائه شود كه ضمن زیبایی و هماهنگ بودن با دیگر بخش‌ها، مقرون به صرفه و ضد حریق، ایجاد فضای خوب وآسایش میهمان درنظرگرفته شده باشد.امروزه به خاطرپیشرفت تكنولوژی دراداره هتلهامدیریت هتل مجبور به استفاده از روش وسیستم‌های جدیدوابتكاری می‌‌باشدکه بتواندبدون حضورفیزیکی هتل راکنترل کند و باید قبل از ساخت، متخصص هتلداری تمام برنامه‌های اداره نمودن با سیستم‌های مختلف راازقبل بطور كامل بداندتادرساختمان و خرید تجهیزات لحاظ شود موقعیت هتل، ابعاد و تعداد اتاقها، سالنها و اینكه هتل برای چه منظوری ساخته شده است. درجه، و بزرگ و كوچكی هتل و تعداد بخشهای هتل و اندازه آشپزخانه، انبارها، رستوران، لاندری، رختكن، غذاخوری كاركنان و امکانات هتل و… از این موارد می‌‌باشد.در طراحی كافی‌شاپ ورستوران بهتراست ضمن این كه در یك طبقه وهم سطح قرارمی‌‌گیرندآشپزخانه طوری طراحی شود كه بتوان به هردوبخش خدمات داد،این كارسبب می‌‌شودكه درمتراژ زیربنا،تعدادpantry ، وسایل وتجهیزات، تعداد پرسنل آشپزخانه، قفسه‌ها، تأسیسات، مصرف انرژی،صرفه‌جویی قابل توجه ای بشود که ازنظرکنترل ها وسرویس دهی راندمان بهتری خواهد داشت.پیش‌بینی پیش فضا ی مناسب (بین آشپزخانه ورستوران) را حتماً بایددرنظرگرفت (به دلیل وجود سروصدا، بوی آشپزخانه، رفت و آمد كمتر گارسنها به آشپزخانه، وجود سس‌ها، نان، دستگاه یخ ساز، ظروف تمیز، رومیزی و… در این محل)نكته دیگری كه باید برآن توجه داشت این است كه درساختمان هتل باید بخشهای دور ازدید میهمان (بخش پنهان هتل) را طوری طراحی كردكه كاركنان این بخش‌ها بدون این كه از فضاهایی كه محل عبورمیهمان است (بخش آشكار هتل) رفت وآمدكنند،بتوانند به كلیه بخشها دسترسی داشته باشند ،بایدساختمان هتل به گونه‌ای طراحی شودكه با توجه به فضا ها، دسترسی ها،تجهیزات وتأسیسات وامکانات هتل از كمترین تعداد پرسنل استفاده شود. رستوران هتلها بایدآمادگی پذیرایی مطلوب ازحداكثر میهمان را داشته باشند،اگرچه ممكن است این كار نیز فقط 5 یا 6 باردرماه باشد. هتلها می‌‌توانند چندین رستوران داشته باشند كه هریك دارای سبك منحصر به فرد خودویا چندمنظوره ‌‌باشندواین سالن‌هابهتراست ازاتاقهای خواب فاصله داشته باشند،اصولاً كلیه اماكن عرضه نوشیدنی وغذا بایددسترسی راحت و مستقیم به آماده سازی ،آشپزخانه وانباریا آبدارخانه داشته باشدكه بتوان سرویس وپشتیبانی آنها را تأمین نمود. (برای كافی‌شاپ و رستوران نمایشی باید حتماً هودپیش‌بینی نمایند)سروصبحانه معمولاً درهتلها مشتری زیادی دارد بخصوص درهتل‌ها یی كه قیمت اتاق با صبحانه می‌‌باشد (American Plan)اگر قراراست روم سرویس (Room Service) سروصبحانه را انجام دهد باید درمعماری ساختمان درطبقات باید پیش بینی های لازم بشود وحتماً در آشپزخانه اصلی هتل قسمتی را برای خدمات روم سرویس اختصاص بدهند.(در ایران شاید 3 یا 4 هتل محلی اصولی برای خدمات روم سرویس درنظرگرفته‌اند)امروزه برای آسایش میهمانان وهمچنین كاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدروم سرویس از دستگاههای اتومات سكه‌ای در طبقات استفاده می‌‌كنند، در هتلهای بزرگ در طبقات یا لابی، محلی برای فروش انواع اجناس توسط Vending machineدستگاههای سكه‌ای (اتومات) ازقبل پیش‌بینی شده كه از چند نظر مفید است و ضمن این كه در تمام 24 ساعت رضایت میهمانان را جلب می‌‌كند از تعداد پرسنل نیزمی كاهد. لازم به ذكر است ارتباطهای معماری و دسترسی‌های ساختمان هتل، تعداد اتاقها، بخشها، فضاهای ضروری،موقعیت محلی، نوع هتل و تجهیزات آن ونوع سیستم وگردش كار هتل، تعیین كننده چارت سازمانی یك هتل نیزمی‌‌باشد و نكته دیگر این كه مسأله زیبایی را نمی‌توان نا دیده گرفت، طرح و نقشه‌ای كه هم انواع مختلفی از مشتریان را به خود جلب می‌كند و هم لازمه‌های فعالیتی هتل را در بر داشته باشد با توجه به توجیه اقتصادی، یكی از رقابت بر انگیزترین جنبه‌های طراحی یك هتل است.هریك از طرحهایی كه با هم در تضاد باشند و هزینه تأمین نمودن هر یك از ملزومات ساختمان یا تجهیزات آن سر سام آور باشد، باید كنار گذاشته شود.شرح فعالیتهای هتل باید همچنین شامل یك برنامه كلی برای تأمین كاركنان بخشهای مختلف باشد.در هتلهای تفریحی و تعدادی از هتل‌های بین المللی یا متلهای خارج از شهر، ممكن است لزوم اسكان دادن به كاركنان نیز وجود داشته باشد كه باید در نظر داشت.
نكته دیگر این كه باید قبل از ساخت هتل بودجه مربوط را پیش‌بینی كنند. برای سیستم‌های مختلف كه بستگی به موقعیت هتل، محل هتل، درجه هتل و بزرگ و كوچكی هتل دارد هزینه‌های ساخت توسط مجری پروژه در طی مشاوره با متخصص هتلداری وسایر مشاورین برحسب برنامه‌ریزی فضاهای هتل ومشخصات فنی بودجه ساخت تعیین می‌‌شودكه معمولاً با تجربیات درپروژه‌های مشابه مقایسه می‌‌نمایند. بودجه برای تجهیز هتل با در نظر گرفتن بودجه مالكین یا شركاء توسط مشاور هتلداری برآورد می‌‌شود و طراح داخلی، بودجه‌ای مطابق با اهداف پروژه پیشنهاد می‌‌دهد تا كلیه نكات صرفه جویی برای ساخت درطراحی وارتباطات معماری، فضاهای مورد نیاز، تجهیزات با ویژگیهای خاص هربخش با دقت و پیش بینی‌های صحیح و منطقی انجام شود،هتلها می‌‌توانند چندین نوع سالن رستوران داشته باشندكه هریك به سبك منحصربه فردباشدونباید فراموش كردکه هریك ازنظرطراحی واندازه، نور پردازی، دكور، تجهیزات، موقعیت محلی، درجه هتل، ویژگیهای خاص خود را می‌‌طلبد،در طراحی هتلهایی كه رو به خیابان هستند، ضمن این كه از هزینه‌های ساختمان بایدكاسته شودونمای ساختمان میهمانان را جلب نماید، باید طوری طراحی شودكه ازسروصدای خیابان نیزآسوده باشندوروی تأسیسات (برودتی وحرارتی) نیزتأثیربگذاردوازپنجره‌های دوجداره استفاده كننددرهتلهای گرد همآیی برای پذیرایی چندگروه یایك گروه بزرگ مشتریان باید پیش بینی‌های لازم انجام شودودرچنین هتلهایی بایدچندین سالن درنظر گرفت. این سالنها بایدطوری طراحی شود كه یك لابی وآبدارخانه مشترك برای سالنها در نظر گرفته شود. بهتر است فضای اصلی جلسات وضیافت‌ها ازهم تفكیك شود تا گروههای مختلف بتوانند بدون ایجاد مزاحمت یا تداخل اجتماع نمایندوبرای جشن‌ها سالنهایی پیش‌بینی شودكه عاری ازستون باشد. بجا خواهد بودكه اگردر قسمت‌های كه آسانسور‌ها قراردارند یك لابی مستقل (یاتورفتگی ) برای آسانسوررا در نظر گرفت. این لابی علاوه بر ایجاد یك پیش فضای زیبا باعث خواهد شد میهمانان كه در اتاقها مشغول استراحت هستند،ازسروصدای احتمالی میهمانان منتظرآسانسور به دور باشند.
من شخصاً برای برنامه‌ریزی افتتاح دهها هتل فعالیت كرده ام و چندمورد از مشاهداتم را در ارتباط با عملیات و ساختمان چند هتل جدیدمطرح می‌كنم. امیدوارم این نكات بتواند مورد توجه مدیران هتل بخصوص مدیران جوان هتل قرار گیرد. مهمترین عملیاتی كه قبل از افتتاح با آن معمولاً درگیرمی‌‌شوند، خرید تجهیزات راه اندازی، ملزومات دادن سیستم برای گردش كار و… است. دانستن حجم كارهتل باعث می‌شود استخدام كاركنان به بهترین نحو انجام شود، متأسفانه در این گونه مواقع اغلب سفارشاتی که از طرف صاحبان هتل یا مدیران بخش (به خاطر فامیل یاآشنا بودن) می‌شود تا پست‌های كلیدی به این افراد خاص كه هیچگونه اطلاعی هم از این حرفه ندارند واگذار شود، همین امرسبب خواهد شد هتل موقع افتتاح كاستی‌هایی را ازبرخی نظرها در بخش‌های گوناگون داشته باشد. بسیاری از هتلها خیلی قبل از افتتاح كه هنوز لازم نیست كارمند استخدام نمایندبه خاطرآشنایی دعوت به كار می‌كنند، ضمن این كه هزینه‌ای را متقبل می‌شوند،كارمند تازه كارو بی ‌تجربه برنامه‌ریزی افتتاح هتل را مختل خواهد كرد و یا برای خرید تجهیزات هتل به خاطر بی‌اطلاعی از ویژگی وسایل هتل یا آشنا بودن با فروشنده یا شرایطی كه فروشنده برای فروش كالا پیشنهاد می‌دهدكارفرما وسایلی انتخاب می‌كندكه به هیچ عنوان به درد هتل نمی‌خورد ودرنهایت مجبور شده كه آنها را دوباره خریداری كند. برای خرید تحهیزات نبایدعجله كرد، زیرا ممكن است درطرحها ونقشه‌ها تغییراتی به اجرا در آید، در نتیجه ازوسایل یا تجهیزات خریداری شده نتوان استفاده كرد ویا مواردی بروز كند كه كار فرما به علت مضیقه مالی در طرح، صرفه‌جویی‌هایی را لازم بداند و بسیاری از برنامه‌ها را حذف كند. مثلاً برای نصب وسایل ثابت مانند تغییرسرتخت یا سیم‌كشی برق یا ایجاد فضای بهترباید تغییراتی را ایجاد كردكه اجباراً روی تجهیزات و وسایل كه بایدخریداری شودمی‌بایست تجدیدنظرقرارگیردوچنانچه وسایل خریداری شده را به اجباربخواهند استفاده كنند، پس از افتتاح مدیریت هتل به شدت به زحمت خواهد افتاد.
درخاتمه وقتیكه نوع سیستم گردش كارهتل، ارتباط معماری و دسترسی‌ها، فاصله‌ها، نوع طراحی، نوع تجهیزات و تشكیلات، تعداد بخشهای هتل و ویژگی‌های انتخاب نرم افزار هتل و…بسیاری ازنكات دیگرمشخص شد می ‌توان ادامه كاررا طبق یك برنامه‌ریزی صحیح انجام داد طبیعی است که این نكات نشان‌دهنده حجم كار در آینده (بعد از افتتاح هتل خواهد بود)كه می‌تواند چارت سازمانی وتعدادپرسنل وشیفت‌بندی پرسنل را نیز مشخص نمایدبی توجهی به نكات عنوان شده درمعماری هتل، ارتباطات، ، تعداد وسایل، مدیریت زمانی، سیستم گردش كار، نوع تجهیزات دربخشهای دیگرنیزتاثیرمی‌گذاردكه در نهایت برای اداره كردن هتل با مشكلات جدی روبروخواهند شد به همین دلیل باید همه امور هتل با پیش‌بینی‌های لازم ودرست انجام شود تا بتوان هتلی با كیفیت مطلوب افتتاح كرد،چون میزان و سطح سلیقه مردم همیشه در حال تغییراست و مردم خدمات و انتظارات بیشتری از هتلها دارند به همین دلیل هتل‌ها روزبه روزتخصصی‌ترمی‌‌شوند،همانطوری كه توجه به سرویس وخدمات می‌‌كنندتوجه بیشتری به جزئیا ت دارند كه بایددرطراحی مورد توجه قرارگیرد.امید است نكات بسیارخلاصه بالا برای طراحان و سرمایه گذاران مفید واقع شود. و قبل از طراحی و تجهیز مطالعه دقیقی روی انواع هتلها، انواع اتاقها، انواع رستورانها داشته باشند.
هرگونه انتشارتغیردرویرایش کم یا زیاد کردن مقاله نقل قول وکپی برداری ، استفاده مجدد در سایتهای اینترنتی ، نشریات ، آموزشگاه ها ،وغیرو تنها با اجازه کتبی مجاز می باشد بدون اجازه از نویسنده پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

23 comments on “نكاتی در مورد طراحی و ساخت وساز هتل

 1. سها محمدی گفت:

  سلام از مطالبتون متشکرم عالی بود …. الگوی معماری هتل  رو اگه امکان داره رسم کنید لطفا

 2. افسانه ولیزاده گفت:

  با سلام.تجربه نشان میدهد که معماری به جز خلاقیت و فکر نیاز به تجربه زیادی دارد برای طراحی  هتل 5ستاره سوم در تبریز اماده شدیم و از مقالات شما استفاده میکنیم متشکریم

 3. مرتضی گفت:

  خوب وبسیارعالی بود

 4. سید محمود موسوی گفت:

  با سلام و احترام

  گروهی از فعالان تجاری بازار هستیم و به احداث هتلی چهارستاره (با استانداردهای واقعی) در محدوده مرکزی تهران فکر می کنیم ایا این تصمیم را به صلاح می دانید یا خیر؟بازگشت سرمایه در چند سال اتفاق می افتد

  با تشکر

 5. هستی گفت:

  یه لیست از فضاهای مورد نیاز داخل وخارج هتل میذاشتین والا بهتر بود باااا

   

 6. دربندی گفت:

  کتاب دانش هتلداری رامطالعه کنیدهر آنچه نیار دارید می توانید پیدا کنید

 7. حامد گفت:

  سلام برای هتل بزرگ چارت نیرو ها وواحد های مختلف فنی و مهندسی را چگونه پیدا کنم 

   

 8. دربندی گفت:

  اگرقدری وقت بکذارید ومقالات رامطالعه کنید پاسخ را پیدا میکنید چارت سازمانی هتل بستگی به عوامل زیادی دارد

 9. محمد جواد گفت:

  سلام

  در مورد طراحی هتل سنتی دنبال یک سری مطلب می گردم شما میتونید بهم کمک کنید

 10. احمد مهدی پور گفت:

  سلام وتشکر فراوان از مطالب خیلی خوبتان، ایادریک زمین800متری برخیابان12متری فرعی در مرکز شهرکرمان ساخت هتل4ستاره دوطبقه را مو جه می دانید.

 11. مهرداد إسماعيلي گفت:

  سلام وعرض ادب ميخواستم از حضرتعالي در مورد قرانين احداث هتلي ٣ يا ٤ ستاره ويا هتل آپارتمان در مركز تهران حوالي انقلاب تا فاطمي و شرايط عرض گذر و مساحت زمين  سؤال كنم..

 12. miss.salehi گفت:

  سلام و تشکر از مطالبتون

  من واسه رساله طرح 6 نیاز به یک سری مطالبتون دارم میتونم ازتون اجازه بگیرم این مطلبتون رو با ذکر منبع در رساله قرار بدم؟

 13. مریم گفت:

  با سلام من ازمطالبتون خیلی استفاده کردم باتشکر از شما لطف میکنیدکه برای اینکه بایددرمنابع بنویسم چی تو منبع بنویسم تشکر

 14. سجاد گفت:

  سلام ببخشید رشته من مهندسی صنایع هست وواسه درس طراحی ایجادصنایع میخوام روی ساخت یک تالارکارکنم.شما مطلب خوبی که درموردتحلیل بازار دررابطه با تالارها درسایت داریدکه بتونه کمکم کنه معرفی کنه

 15. علی گفت:

  جناب دربندی عزیز جهت ملاقات حضوری با شما چه باید کرد – ما در حال انجام پروژه توجیهی هتل آپارتمان در تهران هستیم – کی فرصت دارید برای ملاقات حضوری

 16. فرزین گفت:

  در حال قرارداد ساخت هتل سنتی هستیم در صورت امکان وقت ملاقات تعین کنید

 17. دربندی گفت:

  برای ملاقات حضوری یا جلسه می بایست حداقل ده روز قبل با تلفن  09204180168 تا 67 و یا 09121180996  تماس بگیرید تا وقت برای جلسه بر نامه ریزی شود

 18. zara گفت:

  سلام خسته نباشید.من به مطالبی در مورد هتل سنتی نیاز دارم میتونید به من کمک کنید؟

 19. دربندی گفت:

  مقالات سایت یا تالیفات اینجانب را مطالعه کنید

 20. شهریاری گفت:

  با سلام.ما به دنبال تاسیس یک هتل در منطقه نطنز هستیم.نحوه مشاوره شما چگونه هستش.؟

 21. دربندی گفت:

  با تلفن 09121180996 تماس بگیرید  

 22. م . گفت:

  سلام، لطف فرمایید در مورد ساخت وتجهیزات وموارد لازم تاسیس هتل در شهرهای کوچک مثلا داراب در استان فارس راهنمایی بفرمایید که آیا توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟

 23. دربندی گفت:

  برای پاسخ با تلفن ۰۹۲۰۴۱۸۰۱۶۷ تماس بگیرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *