نکاتی مهمی درمورد درجه بندی و استاندارد سازی هتل ها

ISO2اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری

پیرومصاحبه اینجانب با نشریه کسب وکار پیرامون استاندارد سازی هتل ها و نامه اداره استاندارد به اینجانب  نکات زیربطورخلاصه به  اطلاع میرسد

 هتلداری  رشته  بین المللی است و درجه بندی نیز بین المللی انجام می شود درجه بندی هتل براساس 5 قاره جهان صورت می گیرد نمونه پرچم المپیک که از5دایره  تشکیل شده است به همین دلیل از5 ستاره بالا ترهتل نداریم حال درایران درجه بندی2 ستاره  TAP یا4 ستاره A  یا 3 ستاره B و… اضافه کرده اند یعنی بخشی از یکی از دایره را ندا ده اند یا به دایره دیگری چیزی اضافه کرده اند بعبارتی نمی شود از دایره ها چیزی کم یا زیادکننداینکه بعضی هتل ها عنوان می کنند هتل6 یا7 ستاره درست مثل اینکه درتبلیغات بعضی هتل ها مشاهده میکنید"بهترین هتل" بهترین خدمات "و… آیاواقعا این تبلیغات را مردم درک نمی کنندکه هرکزنمی توانند بهترین باشد ازبهتربهترهم هست ویامعیار اندازه گیری بهترین آنها چیست؟یا استفاده ازهمچون نام های هتل بین المللی هتل بزرگ که ازهمان نوع تبلیغات است که مشتری راگمراه میکندوترفندیست برای کسب درآمدآیااین هتل ها هنوزنمی دانندکه هتل با داشتن  پنج هزارو سی پنج  اتاق در امریکا یا بیشتر ازآن درکشور های دیگروبا هتل با داشتن چندین هکتارزمین فضای سبزوداشتن دریاچه درکشور های جهان هرگز از نام بزرگ استفاده نکرده اند یا هتل های که در اغلب کشورها شعبه دارند مثل هتل رامادا این ؛ هتل هیلتون ،هتل اینترناشنال ، هتل شرایتون و… نام بین المللی ابتدای  نام هتل نکذاشته اند ولی هتل های ایران  که حتی در ایران شعبه ندارند هتل بین المللی را قبل ازنام هتل عنوان می کنند ویا با قرارداد بستن با چند آژاس مسافرنی درخارح از کشورکه هر هتلی می تواند انجام دهد میگویند هتل بین المللی آیا نباید ابتدا نام و درجه بندی  هتل ها را براساس اصول فنی وواقعی و بین المللی ؛کارشناسی اصلاح کنندکه هنوز هیچ اقدامی نکرده اند وچند هتل را استانداردسازی کرده اندکه اصلا توجهی به این نکات ابتدایی نکرده اند و آنها که استاندارد شده اند هیج فرقی با هتلی که استاندارد را نگرفته ندارند وهرگز اعلان نکرده اند چه تغیراتی این هتل ها داده اند ؛هتل های هستندکه استاندارد را نگرفته اندولی از هتل های که استاندارد سازی شده اندازهرنظربسیاربهتر وبالاترو به استانداردنزدیکترهستند(البته شاید معنی استاندارد رانمی دانند استاندارد بمعنی حداقل امکانات که هرمسافرخانه ای می تواند استانداردباشد) هنوز نام هتل و درجه بندی هتل استاندارد نیست ، چگونه  استاندار سازی را تدوین کرده اندکه نکات که دربالا بطورخلاصه عنوان شد و نکات ابتدایی بسیار دیگری را در نطر نکرفته اند

عوامل بسیارکلیدی ومهمی برای تدوین استاندارد سازی  لازم است  که به هیچ عنوان نتوانندافرادی که برای استاندارد سازی  انتخاب میشوند حتی اگر متخصص امور هتلداری نیستند بتوانندسلیقه ای انجام دهنددرهیج کجای جهان استانداردی برای هیچ کالایی  نوشته نشده که بتوان سلیقه ای  انجام دادخودتدوین استاندار سازی باید استانداردنوشته شودکه متاسفانه تدوین کلیه برنامه استاندارد سازی هتل ها که نوشته شده کاملاغیرکارشناسی وتمام بندهای آن راه را برای سلیقه ای انجام شود کاملا بازگذاشته که نشان ازغیر کارشناسی است گه قطعا مورد تایید قرارنخواهد گرفت کارکارشناسی و استاندارد سلیقه ای نیست که باعث  ضربه زدن به صنعت هتلداری  شود همانطوریکه تعدادی هتل را که سلیقه ای استاندارد سازی کرده اند که تخصصی هم درامورهتلداری نداشته اند وهرگزاعلام نکردند که چه تفاوتی با هتلی که استاندارد سازی نشده کرده است فقط اعلان میکنند که فلان هتل استاندارد شدونرخش ازاد است. آیا نباید ابتدا پایه وریشه که درجه بندی ونام هتل است اصلاح شود؟ بعد به نکات اصلی پرداخت  استاندارد سازی بر اساس  اعداد وارقام ؛ فرمول و علمی باید تدوین گردد نه سلیقه ای که به بحث بسیار مفصلی نیاز داردکه دراین مقاله نیامده  شاید در فرصتی دیگرالبته برای نکات کلیدی وعلمی ودادن فرمول برای تدوین برنامه استاندارد سازی هتل هابا مسئولین  آمادگی کامل دارم که درصورتیکه طبق برنامه علمی وکارشناسی استانداردسازی صورت گیرددرجه بندی نیزکه اکنون سلیقه ای انجام میشودخودبخود روی اصول صحیح انجام خواهدشد و سرویس و خدمات دهی نیزاستاندارد خواهد شد چنانچه این برنامه رابا فرمول های که خواهم دادکه ازابداعات اینجانب است انجام دهندهیچ فردی نمی تواندسلیقه ای عمل نمایندکه بنام کشور ایران به ثبت خواهدرسید، اطمینان می دهم درآینده کشورهای دیگرازتدوین چنین برنامه منظم  فرمول شده برای استاندارد هتل ها استفاده خواهندکرددرخاتمه لازم است درتدوین برنامه استاندارد سازی هتل ها تجدیدنظر کنند وبطورکامل آنچه نوشته شده را تغییردهندواگربخواهند سلیقه ای انجام دهندوحق را ناحق کنند ضربه زدن به صنعت هتلداری و دور شدن از امور بین المللی وفساد در برنامه استاندارد سازی خواهدبود وقتی تدوین  استاندار سازی روی اصول فنی؛علمی و کارشناسی نوشته شود سرمایه گذاری که بخواهدهتلی بسازد ازابتدا می تواندمحاسبه کند هزینه ساخت و تجهیزو برگشت سرمایه گداری ودرجه هتل چه خواهد بود.و اصولا توجیه اقتصادی دارد یاخیر.

برای اطلاعات بیشتربه لینک های زیر مراجعه کنید

http://hoteldari.com/net/blog/?p=1766

http://hoteldari.net/blog/?p=۱۴۴۹

http://hoteldari.net/blog/?p=۱۷۴۰

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

7 comments on “نکاتی مهمی درمورد درجه بندی و استاندارد سازی هتل ها

 1. هنسا قادری گفت:

  جناب آقای ژیان دربندی 

  با سلام 

  گمان می کنم مباحث استاندارد سازی و بخشی که برعهده کمیته متناظر است نیاز به توضیحات بیشتری دارد که درنشستی حضوری بهتر می توان آن را تشریح کرد. بنابراین برای جلسه آتی کمیته ازجنابعالی دعوت به عمل خواهد آمد یا چنانچه تمایل داشته باشید نشستی جداگانه با شما برنامه ریزی خواهد شد. اضافه می نماید کمیته متناظر 228  زیر نظر سازمان ملی استاندارد ایران وظیفه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی را عهده دار است و همزمان تدوین استاندارد های ملی گردشگری را هم در دستور کار .دارد ولی وظیفه اجرای استانداردها را برعهده ندارد همچنین نامه ارسالی از سوی سازمان ملی استاندارد نبوده بلکه از سوی کمیته .  متناظر ارسال شده است.پیشنهاد می کنم تعامل درخصوص فعالیت های کمیته به جای درج در سایت از طریق مکاتبه دوجانبه صورت پذیرد زیرا برای خوانندگان سایت که درجریان مباحث کامل نیستند ممکن است ابهام آمیز شود.

  با احترام 

  هنسا قادری

  دبیرکمیته متناظر استاندارد سازی گردشگری و خدمات وابسته

  ISIRI/TC228

 2. دربندی گفت:

  نظر باینکه برنامه استاندارد سازی را باید هتل ها همکاری لازم را داشته باشند وبعضی ازمدیران یا مالکین هتل ها تجربیات بسیارخوب و ارزشمندی  دارندکه میتواند اظهارنظرآنها تاثیرگذارباشد لازم بود به  نامه استاندارد سازی نه متن نامه اشاره شود ومی بایست هتل ها در جریان کامل قرار گیرند لازم بیاد آوریست برای هرکار تخصصی حتما می بایست و لازم است از متخصصین با تجربه استفاده کرد نه اینکه از افرادی که تخصصی وتجربه ای ندارد البته برای تدوین برنامه ریزی اصولی ومنطقی استاندارد سازی که بخواهند از متخصصین با تجربه استفاده کنند قطعا باید هزینه کرد بدون هزینه کردن راه بجای نخواهد رسید   

 3. امین حق شناس گفت:

  درود بر شما استاد محترم

  امین حق شناس هستم دانشجوی مدیریت هتلداری دانشگاه علامه طباطبایی ترم 5 قبل از ورود به دانشگاه وارد بازار کار شدم و 3 ساله مهماندار تشریفاتم و الان با نهاد ریاست جمهوری کار میکنم.اینو گفتم برای اونایی که میگن هتلداری بازار کار نداره.عذر میخوام استاد من شاگرد شمام ولی بدون شک یکی از بزرگای هتلداری آینده میشم خواستم فقط اسممو به خاطر داشته باشید.

  و اما غرض از مزاحمت دو راهنمایی میخواستم:به نظر شما در همین زمینه تشریفات و برگذاری ضیافت ها و همایش ها ادامه کار بدم یا به هتل استقلال برم؟

  با توجه به اینکه رشته ما ارشد و دکتری نداره (البته شنیدم که یک دانشگاه غیر انتفایی کارشناسی ارشد هتلداری داره)و اینکه من حتما باید دکترامو بگیرم شما چه رشته ایو برای ادامه پیشنهاد میکنید؟

  با تشکر از شما استاد محترم

  امین حق شناس

 4. علی گفت:

  باسلام:بحث استاندارد سازی فقط یک هزینه اضافی است که هتل ها باید بپردازند و اصلا هیج توجیه علمی و کارشناسی نداره و فقط جهت آزاد سازی نرخ هتل ها می باشد کما اینکه آقای دکتر دربندی به نکات بسیار تخصصی وخوبی اشاره کردند که بعضاً هتل هایی هستند که استاندارد نشده ولی ازلحاظ کیفیت و خدمات بهتر از هتل های استاندارد شده است و نکات ایمینی بهتری دارند. ضمناً برای گردشگر ملاک استاندار بودن هتل مهم نیست در درجه اول قیمت و سپس خدمات و کیفیت اتاق می باشد. وهنوز هتل ها استاندارد نشده دستور استاندار سازی مهمانپذیرها را داده اند که شرکت های خصوصی استاندار سازی سوء استفاده از لحاظ قیمت را می برند

 5. حمیدرضا منصورسمایی گفت:

  سلام و عرض ادب و احترام  خدمت حناب  آقای دربندی از زحمات فراوان و خستگی ناپذیرتان در عرصه,و صنعت هتلداری شخصا کمال تشکر را دارم من خود وابسته به این موسسه هستم و تمام نکات مهم و کتابهای خوب شما رو دنبال میکنم و از اینکه شاگرد و مرید شما هستم افتخار میکنم امیدوارم که با وجود استادی چون شما بتوانم در حد توانم در این عرصه خدمت کنم.با آرزوی سلامتی شما استاد عزیز

 6. هتل آپارتمان مشهد گفت:

  ممنونم از سایت بسیار خوبتون

 7. س م ح گفت:

  باسلام از نشریه …….مزاحم میشم درخواست مصاحبه با جنابعالی رو را دارم اگر امکانش هست شماره تماسی جهت برقراری ارتباط به من بدهید تا بتوانیم از اطلاعات ارزشمند شما استفاده کنیم تشکر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *