نیروی انسانی کسب درآمد ورضایت مهمان درهتل

استاد ارجمندم جناب ژیان دربندی
در واقع بعنوان مقدمه این مقاله بهتر دیدم یک بار دیگر ارادت قلبی خود را خدمت شریفتان اعلام دارم و به خودم ببالم که با پدرهتلداری ایران ومعلم بزرگ این رشته درارتباط هستم …درواقع مطلبی که خدمتتان ارائه می دارم چیزی نیست جزآموزه هایی که از شما دارم وفعلا هم سعی دارم درس های یاد گرفته ونگرفته را برایتان باز گو نمایم  با احترام کروب رضایی
همیشه در طول سالهای متمادی کار در هتل ها و نیم نگاهی به هتل های هم جوار و احتمالا رقیب در فکر این بودم که آیا طرق مختلف کسب در آمد برای روشن نگه داشتن چراغ هتل مهم است؟( تا حدی که در حق مهمان اجحاف شود)آیا رضایت مهمان دراین فرایند نه چندان زیبا مورد توجه قرار گرفته ؟آیا شرایط فصلی بودن بعضی هتل ها تنها ملاک بالا بردن قیمت ها است ؟که مورد اعتراض گروه کثیری از مسافران قرار گیرد تا جایی که عده ای که اصحاب قلم بوده اند با بدست گرفتن ابزاری که ذکرش رفت نامه های سرگشاده ای به مسئولان ذیربط از جمله تعزیرات حکومتی جامعه هتل د اران سازمان میراث فرهنگی  گردشگری حتی درج درنشریات اقدام نمایند! که به انحا مختلف یا پاسخ های محترمانه ای ارائه شده یا بسیار زیرکانه سرکوب شده اند والبته بعضی هم فکر می کردند ذکر نام  آن هتل در جراید نوعی تبلیغ رایگان برایشان می باشد! با این مقدمه که حرف های زیادی درکلمه به کلمه آن نهفته یا کلا حرف زیادی است می خواهم کمی در حوالی فضای سنتی هتل هاو روحیه کارکنان وانگیزه آنها درکارکردن در چنین هتل هایی قدم بزنم:در  واقع زمان مدیریت سنتی سالهاست که به پایان رسیده و هتل داران چه بخواهند و چه نخواهند در مرحله گذراز سیستم کهنه به نو می باشند…….و تنها بسنده کردن به اینکه فردی که قراراست به عنوان مدیر هتل انتخاب شود جزوافراد طراز اول شهریا شرکت یا سازمانی بوده و یا یکی از بستگان مالک و حتی مالک هتل می باشد نمی تواند دلیل برانتخاب او به عنوان مدیر باشد چنین فردی همیشه دست به عصا راه می رود وازنمایش قابلیت ها وتوانایی های خود هراس دارد و همیشه پشت کسی یا چیزی یا گروه خاصی پنهان شده وهمیشه برای اجرای ایده ها ی خود نگران و مضطرب  به نظر می رسد مدیرهتل باید توانایی تشخیص کارمند خلاق را داشته باشد چه بسا دربسیاری ازمصاحبه ها که منجربه استخدام نیروی کار می شود بسیاری از نیروهای انسانی بالقوه بدلیل عدم آشنایی مدیران با خلق و خوی کارمندان که از هوش و ذ کاوت قابل توجهی برخوردار اند از بدو شروع از دست می روند یا اینکه مدیرنگران آینده ای است که توسط همین فرد منجربه فرو پاشی پایه های مدیریتی خودوی خواهدشدکمی دورتر برویم و پهنای قدم زدن را بیشترنماییم مدیر مدرن به دنبال کارمندی است که خلاق ترازدیگران با انگیزه های کافی در اداره  امور بتوان پست های کلیدی را به او سپرد و یا اینکه در بین کارکنان انگیزه خلاقیت ونوآوری ایجاد نمایدتا کارکنان دیگرتشویق شوندابتکارعمل را بدست گیرندوناگفته پیداست فرایند کارهتل فرایندی تیمی است که با ضعف یا کم کاری یکی از کارکنان به دیگربخش های هتل آسیب جدی وارد خواهد آمددراین زنجیره چنانچه  حلقه ای ضعیف داشته باشیم نه تنها باعث حذف شدن و پاره شدن خود حلقه خواهد شد بلکه در نهایت منجر به تفکیک حلقه ها از یکدیگر می شود.
مدیربا تجربه و با منطق پس ازارزیابی وبررسی تمام گزارشات واعداد وارقام واقعی که توسط کارکنان فهیم ازسیستم استخراج شده ابتکارو نوآوری خود را به اجرا می گذارد کارمندانی که روحیه وانگیزه انجام کاردر هتل را داشته باشند رمز موفقیت یک هتل را رقم می زنند درست در همین نقطه از فرایند کاری هتل”مدیران با واسطه” دست به ابتکار عمل خطرناکی می زنند ” افزایش سرسام آور قیمت ها”در فصل کاری high season به جهت پوشش فصل رکود بازار low season. رمز موفقیت یک هتل دار تنها کسب درآمد درهتل نیست چه بسا از طرق مختلف هم  بتوان کسب درآمد نمود ولی آیا رضایت مهمان نیز مورد توجه قرارگرفته است؟محور وشاکله اصلی موفقیت یک هتل بررسی رضایتمندی مهمانان است و این مسئله ارتباط تنگاتنگی با انتخاب کارمندان مدیروفضای هتل دارد هنگامی که کارمندی وارد فضای هتل می شودودرچندروزاول محیط درونی هتل را مورد بررسی وقضاوت قرارمی دهد بایستی با افرادی مواجه شودکه با انگیزه کار می کنند واگر احیانا تفاوتی بین خودودیگران احساس نماید و چنانچه علاقه ای به این کارنداشته باشد کار را ترک خواهد نمودیا خود مجموعه باعث ترک کاراو خواهد شد حتی اگر این کارمند مشکلات مالی فراوانی داشته باشد. سیستم هتلی که به دنبال ایجاد انگیزه درکارکنان است به این کارمند اجازه نخواهد داد تا دراین مجموعه به فعالیت ادامه دهد.
سالها طول می کشد تا هتلی با آموزش های فراوان و گلچین نمودن نیروهای انسانی و بیدار نمودن حس تعاون و روح همکاری درون کارکنان به تیمی منظم و مرتب تبدیل شود ولی همین که هتل به آن مرحله ازشکوفایی خود می رسد و یا درراه رسیدن به آن مرحله است بسیاری به گمان خود با کاستن هزینه های آموزش و تعدیل نمودن نیروهای غیر ضروری و افزایش سر سام آور قیمت ها خواستار پیمودن ره صد ساله در یک شب می باشند .آیا شما که یکی از هتل داران یا یکی از فعالان بخش هتل داری می باشید هدفتان کسب در آمد است یا رضایت مهمان؟!درست در همین جاست که نیروی انسانی فهیم و آموزش دیده که پس از گذشت سالها کار و آموزش درهتل هاکه خود صاحب نظرومنتقدی بسیارحرفه ای است به فکر فرو می رودآیا آموزش ها و تجربیات او نقصی داشته اند یا اینکه این ره که می رویم به ……است. عمیق تر فرو می رود ایراد و منشا گل آلودی آب درکجاست؟ سئوال های متفاوتی به ذهن وی خطور می کند جایگاه ما درصنعت هتل داری دنیا درکجا قرارگرفته ؟تفاوت ما با کشورهایی که حرف اول رابه روایت نشریات که همه روزه بسیاری از آزانس ها درآن تبلیغات متفاوتی به راه انداخته اندکه گردشگران داخلی را به خارج ازکشورببرندکجاست؟آن کشورها هم همین رویه ها را دنبال نموده اند ؟ آیا برای آنها هم رضایتمندی مشتریان مهم نیست ؟ و بسیاری سئوالاتی که به این مخاطب خاص که خود درگیر در متن داستان است و خود سرد و گرم هتل ها را شاید اگراغراق نباشد از بسیاری ازکارشناسان دیگر بهتر می داند پس چرا مدیریا بهره بردار یا مالک چنین می کنند؟آیا مقصر بهره بردارو مدیریا مالک است؟ یا ایراد کار را درجای دیگرباید جستجو کرد آیا خط و مشی های سازمان هایی که خطوط اصلی را ترسیم می کنند درنرح گذاری ها تاثیردارندیا صرفا تمام دستگاههای مرتبط بصورت گروهی درحال گذرازسنت به سمت مدرنیته هستندواین ها همه نتایج وزاییده همین دگراندیشی هاست کروب رضایی عضوانجمن بین المللی هتل داری کیان    karobrezai@yahoo.com

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

3 comments on “نیروی انسانی کسب درآمد ورضایت مهمان درهتل

  1. Rasool گفت:

    عرض سلام دارم خدمت حضرتعالی ، عالی بود استفاده کردم. دانشجوی مدیریت هتلداری هستم.

  2. کریمی گفت:

     .سلام با تشکر از زحمات شما منتظر مقالات بعدی شما هستیم  

  3. پیمان گفت:

    سلام;جناب آقای کروب رضایی ومدیریت محترم سایت هتل داری جناب اقای ژیان دربندی بنده به عنوان دانشجوی این رشته ازشما عزیزان سپاسگزارم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *