هتل را با مدیریت سنتی اداره نکنید

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص امورهتلداری

درصنعت هتلداری هرکس زيروخم اين حرفه را بشناسد و بخواهد موفق باشد و خوب هم زندگی کند ديگر بهانه هايی چون بازار سرد/ بازار کم رونق/ خرابی بازار/ و. . . برای او قابل قبول نيست بلکه او بايد ابتداجايگاه مخاطبين خود را به خوبی بشناسدوآن ها را در دايره بازار فروش خود لحاظ کند. بديهی است اين مخاطبين کسی نيست جزمشتريان و ميهمانان هتل که پرداخت ها را انجام می دهند وخون اين صنعت را دردرون آن به گردش درمی آورند،متاسفانه نگاه قبلی هتلداران به رقبای خودهمواره نگاهی مشکوک و توام با بدگمانی بوده است و اين را نمی توان منکر شد که انسان ها خواهی نخواهی بايد با يکديگر زندگی کنندوانسان بايد روز به روز به اين درک نزديکتر شود. مدیر هتل می بایست با اين نگاه که هتل او درمنطقه از نظر امکانات و تجهيزات بدون رقيب است بنابراين درراستای کسب موفقيت بيشترمی بايد بیشتر تلاش کند واین زقابت هارا بسوی کیفیت مطلوبتروخدمات وسرویس دهی بهترو قیمت های مناسب تر ادامه دهد و همیشه باید ابتکار تازه ای انجام دهد تا ازرقبا پیشی بیگیردواز تمام امکانات بهره جويی کند. اگراو در ابتدا کنگره و سالن های کنفرانس هتل را فعال نموده وبا فروش آن ها وبرگزاری سمينارها وکنفرانس ها ونيزبرگزاری نمايشگاه های کوچک درآن درآمد های خوبی را کسب نمود، باید از نوآوری های دیگری نیزاستفاده کندکه در طول روزودر تمام ساعات ازسالن ها درآمد ایجادنماید به عنوان مثال اگرسالنی برای شب بناست استفاده شودآن سالن رادرصبح برای نمايشگاه های زيورآلات قراردهداین برنامه ها فقط دراثرتجربه ومدیرت آگاه بدست می آید،وهرگزنبایدمدیریت هتل به دليل ناموفق بودن یک برنامه فعاليت هايش به حالت تعطيلی درآورده بسیاری از برنامه هاکه ظاهرا ناموفق بوده دردراز مدت آشکارشده وباتغییراتی موفق شده اندکه سودسرشاری نصیب هتل گردیده مدیریت هتل می بایست بطوردائم در پی ابتکارونوآوری باشد مدیرانی که سالهاست مدیریت هتل را انجام میدهندوهیچ تغییری در سیستم مدیریتی آنها مشاهده نمی شود عقب ماندن از رقبا و فراموش شدن نام و شهرت و آوازه هتل خواهند بود ،در حالیکه این مدیران با تجربه ای که دارند چنانچه تغییراتی در اداره کردن هتل و هدف دارانجام دهند باید اطمینان داشته باشند که موفقيت و سودآوری هتل را تضمین کرده اند ،مدیریت هتل یاید با طرح ها و برنامه های گروهی و از طريق استراتژی های بازاريابی اختصاصی و هدف دار قدم های موثرتری در راستای کسب سود بيشتر بر دارد.وازقبل بایدرقمی رابرای فروش تا پايان سال وسال های آینده را پیش بینی نمایند ودرسیستم گردش کارهتل بودجه وبودجه بندی کمک میکندبه این پیش بینی هاکه چه تعداد سرویس غذا بفروش برسانندوچه مبلغ ازرستوران وکافی شاب وسالن ها درآمد داشته باشدومشخص کنند چه درصدی ازدرآمدمربوط است به فروش غذا وچه درصدی مربوط یه فروش رستوران و یا برگزاری سمينارها و کنفرانس ها و در پایان سال متوجه خواهند شدتاچه حدموفق بوده اندکه قبلاً هرگزتصورآن هم نمی رفت وهمین پس که میزان موفقیت گروه مشخص می شودکه سرمايه درگردش هتل چه مبلغی بوده است
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره ثبت ۱۶۵۷مورخ 23/06/1384 می باشدهرگونه انتشار نقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد درسایتهای اینترنتی، نشریات ، آموزشگاه ها وغیرو تنهابا اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشد بدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *