يخسازهاي هتل

اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص هتلداری
ارزش يخ از نظر پولي چقدر است ؟معمولاً جواب اين است كه يخ ، قيمت قابل ملاحظه‏اي ندارد . يعني مي توان گفت در مقابل سايرهزينه هاي گزاف هتل، يخ به تنهايي بهايي نداردوارزش آن رقمي را نشان نمي دهدمگربسياراندك ودرحدهيچ .ماشينهاي يخسازي كه خريداري ودرهتل ها نصب شده است ، در بدو امر سواي بهاي اصلي خريد آنها ، چنين تصور مي شود كه ديگر مستلزم هزينه مستمر بعدي نيست ،يا خيلي كم است و يا قابل اغماض ، اما اگر لحظاتي فكر كنيم و درباره مخارج آن بينديشيم متوجه مي شويم كه ازهمان لحظه اول، يعني از آغاز نصب و شروع به كار ، هزينه هاي مداوم و غير قابل اجتناب در حد چشمگيري در پي دارد كه با تأمل دقيق ، رقم قابل ملاحظه أي را نشان مي دهدوجز تحمل چاره اي نيست .مصرف آب ،برق ،نگهداري ،سرويس ،تعمير و استهلاك ، تعهد مخارجي را ايجاب مي نمايد . اگر فرض كنيم در روز حد اقل يك هزار ريال و ماهي سي هزار ريال هزينه در بر داشته باشد ، مي توانيم با رعايت اصول و فنون و اعمال روشهاي معمول و متداول و آگاهي از طرز كار و ايجاد محيط و وسايل مناسب براي استفاده از ماشين ها ، هزينه آن را لا اقل به نصف تقليل دهيم .يك ماشين يخساز متناسب با درجه آب و محيط اطراف، يخ مي سازد . هر يك از ماشين ها درمدت 24 ساعت كار،ظرفيت مشخص ومعيني دارد،هنگامي كه درجه آب وهواي اطراف ماشين درسطح ايده آل باشد، توليدآن در حد ماكزيمم (يعني بالاترين مقدار) خواهد بودممكن است برچسب ماشيني ظرفيت توليد آن را در روز 100كيلو نشان دهد.اين بدان معني نيست كه در هر شرايطي توليد روزانه آن 100كيلو باشد ، بلكه موقعي مي توانيم اين انتظار را داشته باشيم كه مقدمات كار با اسلوب صحيح فراهم شده باشد و محيط مناسبي براي ماشين ايجاد گردد.
عوامل گوناگون در توليد يخ مؤثر است كه بايد بدانها توجه داشت . درجه هواي موجود دراطراف ماشين نسبت مستقيم با كار و توليد آن دارد . توليد ماشين هاي يخساز  در آشپزخانه ها در كنار اجاقهاي گاز ، با وجود توده هاي هواي گرم و دود آلود ، يقينا كمتر از توليد ماشين هايي خواهد بود كه در اتاقي با دستگاه تهويه قرار داشته باشد و آب سردي كه به يخساز وصل است چنانچه از نزديك موتورخانه يا از جوار لوله هاي آب گرم بگذرد ، مسلما آب نسبتا گرم به يخساز خواهد رسيد و بازده آن را تقليل خواهد داد .بزرگترين اشتباه اين است كه باور كنيم يك ماشين يخساز درهرشرايطي ظرفيت مشخص ومعين خود را در برابر برچسب كارخانه ، توليد خواهد كرد  .
اگر يك آشپز قادر باشد ساعتي صد عدد كباب تهيه كند ، دليل بر آن نيست كه بتواند اين كار را با همين تعداد در يك آشپزخانه محدود پر از بخار و هواي گرم بدون تهويه و با وسيله كم، يا با كارد كندي ، از عهده آماده كردن صد عدد كباب برآيد ، يا با مشاهده اينكه در صفحه كيلومتر شمار اتومبيلي حد اكثر سرعت را در ساعت تا 200 كيلومتر مجاز و ممكن دانسته اند ، نبايد تصور كنيم كه در هر جاده و هر شرايطي بدون توجه به دستگاههاي فني داخلي و قدرت كشش موتور مي توان با همان سرعت حركت كرد .به همين ترتيب چنانچه از ماشين يخساز حداكثر توليد را انتظار داشته باشيم بايد حتماً آب و هوا و محيط مناسب و مساعد را فراهم كنيم تا به نتيجه مطلوب برسيم و اگر يك روز دستگاه تهويه اتاقي كه  ماشين يخساز درآن قرار گرفته خراب شود و از كار بيفتد و درجه حرارت به 90 درجه فارنهايت يا بالاتر برسد ، بدون ترديد توليد آن آشكارا زير ظرفيت معين خواهد بود .
علاوه بر مراتب اشاره شده ، بهتر اين است كه بجاي يك ماشين يخساز بزرگ با ظرفيت بالاتر، چند ماشين كوچك با ظرفيت كمتر در هتل ها مورد استفاده قرار گيرد . مزيت اين كار اين است كه چنانچه يك ماشين بزرگ عيب و نقص فني پيدا كند ، كار بكلي لنگ مي شود و تا تعميرو اصلاح آن ، اختلالي به وجود مي آيد و ناراحتي هاي حاصل ازآن را درهواي گرم تابستان كاملا مي توان پيش بيني كرد و در صورتي كه دچار نقصي هم نشود اين عيب پيش مي آيد كه پرسنل تمام قسمت ها به يكجا مراجعه كنند و يخ مصرفي را بردارند كه خود موجب رفت و آمد زياد و صرف وقت پرسنل مي شود . ولي چنانچه چندماشين كوچك آماده باشد ودرقسمت هاي موردنيازمستقرشود، پرسنل هم به سهولت مي توانداستفاده كنند وناچارنخواهندبود فقط به يك  محل مراجعه كرده بي جهت معطل شود.وچنانچه يكي ازماشين ها به علل فني ازكاربيفتد، سايرماشين ها آماده كارخواهدبود.
اگرضايع شدن وقت پرسنل و دستمزد يا حقوقي كه مي گيرد و همچنين ريخت و ريز و آب شدن يخ ها تا رساندن به محل مصرف در نظر گرفته شود ، بخوبي پي خواهيم برد كه داشتن چند يخساز كوچك و كم ظرفيت چقدر مقرون به صلاح و صرفه و باعث سهولت و سرعت انجام كار مي باشد و اين صرفه و صلاح موقعي علني و آشكار مي شود كه انساني به پاي جزئيات محاسبه بنشيند و آن را با مقياسي دقيق بررسي كند و به نتيجه كلي برسد . شرايط حفظ و نگهداري  ماشين هاي يخساز نيزحائز دقت و تأمل است و مسامحه دراين كار به هيچ وجه جايز نيست و رعايت نكاتي چند در اين زمينه در بهره برداري و راندمان كار ماشين ها اثر مطلوب و قطعي خواهد داشت .از آنجمله :
مدير هتل كه بنا به وظيفه اصلي ، همه روزه از قسمت هاي مختلف هتل بازديد مي كند كار ماشين هاي يخساز را هم جزو برنامه بازديد خود منظور كند و از جهات گوناگون كه ذكرآن گذشت ، توجه لازم را مبذول دارد و با استحضار از طرز كار و توليد ماشين ها چنانچه مواردي پيش آيد ، چاره انديشي نمايد .اگر اين رسيدگي ها و سركشي‏ها به خوبي انجام پذيرد ، مدير هتل با صداي ماشين ها كه بطور عادي و منظم و نرمال كار مي كند ودر دفعات بعد چنانچه از كار ماشين ها صداي غير عادي و ناهنجار بشنود بخودي خود متوجه خواهد شد كه نظم كار ماشين به هم خورده و تعادلي ندارد و فورا در صدد بر مي آيد كه چاره جويي كند تا كار ماشين به حال طبيعي و معمولي بر گردد . يعني متصدي سرويس را توجه دهد كه در رفع نقص ماشين اقدام نمايد .
چه بسا عيبي كوچك و كم اهميت در ماشين پيدا مي شود كه در نتيجه عدم توجه و رسيدگي ، مشكل بزرگي را پيش مي آورد و مستلزم پرداخت هزينه گزافي مي شود .
ديگر اينكه گاه گاه به اطراف يخ سازها كه در اتاقي آزادانه قرار گرفته و كار مي‏كنند. نظري بيفكند تا مبادا چيزي يا وسايلي مانع ورود هوا بشود. مثلاً اتفاق مي افتد كه كارتن يا جعبه اي، درست در محل پنجره مشبك يخساز كه كشنده يا گيرنده هوا است قرار گرفته و با نرسيدن هوا ، كار يخساز را مختل ساخته است . در اين قبيل موارد ، يك نگاه سبب مي شود مشكل حل گردد والا در صورت غفلت ، زحمت زيادي ايجاد خواهد شد .
مطلب ديگري در مورد نگهداري و نظم كارماشينهاي يخساز قابل ذكر است و آن اينكه هر چند وقت يكبار وسيله جارو برقي پنجره مشبك ماشين را تميز كنيد تا گرد و غبار يا خاشاك و چيز هاي ديگر جلو آن را مسدود نكنند و مانع كار منظم ماشين نشود .
بطور كلي توجه به نكات يادآوري شده و رعايت آنها براي جلوگيري از هزينه‏هاي زايد و خسارات احتمالي و هم به جهت صرفه جوئي در وقت و پرسنل هتل ضروري است و به نظم كارها كمك مؤثري خواهد كرد
مقاله ای ازکتاب اصول هتلداری چاپ 1365
نظربه اینکه کتاب اصول هتلداری “ویرایش سوم ” چاپ  1365  تالیف اینجانب نایاب است و تنها منبع ،مرجع ،ریشه وپایه و اطلاعات صنعت هتلداری وکترینگ درکشوراست ومنابع دیگری وجود نداردومورد استفاده  مدرسین و دانش پژوهان  ، صاحبان و کارکنان هتلها  می باشد
بنا به درخواست افرادبسیارزیادی دربخش تازه های سایت دردسته بندی ها فهرستی دیگری بازشده بنام”ازکتاب اصول هتلداری” که هرچندوقت یک مطلب ازکتاب اصول هتلداری بدون هیچ تغییری عینادرسایت قرارخواهدگرفت امیداست رضایت آنها جلب وموردتوجه علاقمندان قرارگیرد
واز سوی دیگر ایمیل هاوجزوات فراوانی روزانه  بدست اینجانب میرسدکه حکایت ازآن داردکه با معرفی پایان نامه ها، جزوات افراد و سایت های اینترنتی زیادی را معرفی می کنندکه از پارگراف ها ویا ازمقالات کتاب ها ی اصول هتلداری یا تکنیک هتلداری تالیف اینجانب و یاسایت علمی هتلداری ویا دیگر مقاله های اینجانب با زیرکی استفاده کرده اندونامی ازمنبع یا نویسنده  نبرده اند ،مایل بوده اند که نام آنها را در سایت قراردهم از آنجائیکه مقاله های اینجانب بدلیل نبود منبع دیگر برای کلیه آنهایی که در این صنعت فعالیت می کنند کاملا آشناست نیازی به معرفی نیست همانطوریکه ایمیل های که بدست اینجانب می رسد نشان ازاینست که همه این افرادوسایتهای متقلب و بی مایه را خوب می شناسندوازناآگاهی این افراداست که دست به سرقت ادبی میزنندوخودرا رسوا میکنند بخصوص با انتشارمجدد مقالات کتاب درسایت افراددیگری هم رسواخواهند شد با تشکر فراوان   ژیان دربندی
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ 23/06/1384 می باشد هرگونه انتشارنقل قول وکپی برداری ، استفاده مجدد درسایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها و غیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *