ایمیل رسیده به اصغرژیان دربندی

ایمیلی مفصلی پراز محبت از آقای فرشید . م  بدست سایت علمی هتلداری ایران رسیده است  که بعضی از عنوان ها ی محبت آمیزکه به اینجانب داده اند حذف شده و در زیر انتشار داده شده است 
استاد محترم وبزرگوارجناب آقای اصغر ژیان دربندی
شما تنها فرد شناحته شده و تنها نویسنده مقالت ارزنده مدیریت هتلداری  در ایران می باشید که طی حدود ۴۰ سال در ایران در امور هتلداری  فعالیت میکنید وبنیان گذار تنها سایت مرجع و منبع هتلداری ایران بوده اید ،آنهایی که  در این صنعت فعالیت می کنند چنانچه  با خود شما آشنا نباشند با نام شما و مقالات ارزنده شما بخوبی آشنا هستند این نادانان و نا آگاهان که مقالات ارزشمندومفید شما که طی ۴۰ سال تجربه با گذاشتن وقتی که برای  تالیف آنها می گذارید و رایگان  دراختیارعموم قرار می دهید را  بدون اجاز ه و یا با نام های دیگران در سایت های بی اعتبار و غیر تخصصی خود انتشار میدهند با صنعت هتلداری کاملا بیگانه هستند زیرا هر کجا نامی از هتل یا مقاله ای در امور هتلداری بیاید نام شما  بعنوان پیشکسوت و استاد مسلم این صنعت در ایران را بدنبال خواهد داشت
افراد نادان ونا آگاه که از سایت پر بار و مفید شما مطالب و مقالات ارزشمند شما را در سایت های غیر تخصصی وغیرعلمی دوباره انتشارمیدهند افراد، تنگ نظروبخیلی هستندکه حرفی برای گفتن ندارند با  سواستفاده از سایت های اینترنتی وبا انتشار مقالات تخصصی دیگران برای خودافتخارکسب میکنند، خوب می دانیدوهمه آگاه هستند،آنهای که مقاله ویا مطلبی ازنویسنده ای  صاحب نامی بر میدارند قطعا  دست نوشته های آن متخصصی برایشان بسیاربسیارارزشمند وقابل اعتماد بوده است وافتحار و اعتباری برایشان داشته که چنین مقاله ای در سایتی که نه تخصصی نه اعتباری و نه مطلبی ازخودداشته انتشار داده اند
وچنانچه نام نویسنده ومنبع را نوشته اندولینک سایت را نگذاشته اند فکر می کنند با اینکار وجهه ای وشهرتی برا ی خودبدست خواهندآوردومی خواهندجای کسی باشندکه نیستند
وآنهای که مقالات جنابعالی را بنام خودانتشارمی دهندازسارقین ادبی زیرک ونادان و بی سوادی هستند که نمی دانندآنها که در این صنعت سال هاست  فعالیت میکنند با تمام مقالات هتلداری ودست نوشته های جنابعالی کاملا آشنا هستندونت برداری کرده اند حتی دانشجویان رشته هتلداری که هنور اول راه هستند  وخوب تشخیص میدهندکه مطلب ازکجاست سایت های را مشاهده کرده ام که بیشترمقالات ارزنده جنابعالی را دوباره درسایت قرارمیدهند،این افرادآنقدرنادان وناآگاه هستندکه درک نمی کنند یک سایت اینترنتی بایدکاملا مشخص باشددرچه رابطه ای فعالیت می کند اگر بمنظور برداشتن از مطالب و مقالات سایت دیگران باشدکه کارکاملا بیهوده وبی ارزشی است مسئولین این  سایت ها نمی خواهند قبول کنندوقتی درحرفه ای تخصصی وآشنایی ندارند هرگزنمی توانند با انتشار مقالات تخصصی دیگران برای خود وجهه یا شهرتی و اعتباری کسب کنند ، مردم بخوبی درک میکنند مسئولین  این سایت ها از حسادت ، ناتوانی و نادانی که نمی توانند هیچ اطلاعاتی و یا مطلب و یا  مقاله مفیدو ارزشمندی تالیف کنند برای گمراه کردن  مردم لینک سایت های که ارتباطی با سایت آنها ندارد وهیچ مطلبی یا مقاله ای مفیدی درآن سایت مشاهده نمی کنید قرار میدهند و لینک سایت های مورد اعتمادی که مقاله ها را بر می دارند را نمی گذارند فکر میکنند فقط آنها هستندکه سایت های مرجع و منبع را می شناسند
بایدازاین افرادنا سالم ،نادان ومریض سئوال کرداگرمقاله های جنابعالی بی ارزش است چرا درسایت گذاشته اندواگرمقاله و مطلب بی ارزش بوده برندارید،قطعا مطالب  سایت هتلداری آنقدرارزنده بوده که شما افتخارکرده ایدوبرای اعتباردادن به سایت خودآنرا بر داشته ودوباره انتشار داده اید پس چه دلیلی داردکه لینک سایت را قرارنداده اید چه چیزی را ثابت میکند؟بی اعتباری سایت ؟ یا حسادت مدیرمسئول سایت را؟
امیداست دانشجویان و دانش پژوهان با استفاده از امکانات وسیع این سایت در ارتقاء علوم هتلداری ایران بکوشندواز این طریق به میهن خدمت نمایند.از اینکه عده ای از مطالب شما سوء استفاده نموده و بدون نام بردن از مولف مطالب را استفاده کرده اندیا می کنند باید بگویم متاسفانه همیشه این افراد در جامعه  وجود دارند.ولی خورشید برای همیشه پشت ابر نمی ماند  همانطوریکه این سایت ها برای همه شناخته شده هستند این افراد هستند که چگونه از این فرصتی که جنابعالی دراختیار آنها گذاشته اید استفاده کنند به عنوان یک ایرانی از جنابعالی قدر دانی می نمایم  آرزوی سلامتی و سعادت شما را دارم  موفق و پیروز باشید. با تقدیم احترام . فرشید – م
با تشکر فراوان ازتوجه عمیق وایمیل مفصل شما ازاینکه چندسایت اینترنتی که نام برده بودیدوقسمتهای ازایمیل شما بدلیل عنوان های محبت آمیزی که به اینجانب داده بودیدو اینجانب را شرمنده محبت خود کرده بودیدحذف شد پوزش می طلبیم ولی امانت داری دراصل مطلب ایمیل شما کاملا حفظ شد  سلامتی و موفقیت برای شما خواستاریم     ژیان دربندی

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

12 comments on “ایمیل رسیده به اصغرژیان دربندی

 1. نیما گفت:

  جناب آقای اصفر ژیان دربندی 
  افرادی که درک نمی کنندسایت های اینترنتی گوناگون به چه منظوروهدفی راه اندازی می شودافرادنا آگاه وبی فرهنگی هستندکه با تکنولوژی آشنا نیستندوفاصله زیادی با دانش راه اندازی سایت های اینترنتی دارندبه همین دلیل درایران سایت های مرجع و  تخصصی وعلمی مثل سایت شما بسیارکم است زیراهرفردی بدون تخصص که آشنایی اندکی بااینترنت داشته باشدمی تواندیک وبلاگ درست کندومقالات ومطالب سایت های  دیگران را بدون زحمت دوباره کپی وانتشاردهد دارندگان این سایت هاافرادی هستندکه   ازسایت های اینترنتی سواستفاده می کنندوسرقت های اینترنتی رارواج می دهند

 2. سعید گفت:

  افراد مبتدی که فقط کار با کامپیوتر را  Copy   و Paste   می دانند وسرقت اینترنتی انجام میدهند تخصص وسواد لازم نداردکپی از هر سایتی وچسبا ندن  درسایتشان راحترین کار ممکن است سایت های گستاخ وزیرک که کپی و چسباندن را خوب یادگرفته اند وحرفه ای شده اند در سایتشان قفل می گذارند که نتوانند کپی کنند یکی نیست از این آقایان سئوال کند اگر سرقت اینترنتی بد است قفل  به چه منظوری است ؟ وقتی تما م مطالب سایت سرقتی است صاحب مطلب نیستید از همان سایت که شما سرقت (کپی )کرده اید افراد دیگر هم می توانند ولی فرهنگ و سواد اینرا دارندکه نباید سرقت اینترنتی انجام دهند

 3. ساناز گفت:

  هیج عقل سلیمی سرقت های اینترنتی را تائید نمی کندبی سوادی ونادانی افراداست که مقالات سایت های دیگران رادوباره انتشارمی دهنداین سایت ها  آنقدرنادان و نا آگاه هستند که هنوز پی نبرداه اند که سرقت اینترنتی بخصوص از سایتهای تخصصی بی سوادی و بی فرهنگی آنها را نشان میدهد

 4. افشین گفت:

  عزیزمن سایت های که سرقت میکننداگرسواد داشتن که سرقت نمی کردندهرسایتی که مقاله ای راازسایتی برمی داردودرسایتش میگذارددارداعلام میکنند که بی سواد  هستیم هرچه مطالب سرقتی بیشترباشدمیخوادنشان بده که بی سوادتر است حالا متوجه شدید؟

 5. کریم گفت:

  مردم به سایت ها و آنهایی که از نشریات و سایتهای اینترنتی سرقت میکنند به چشم یک متقلب نگاه می کنند نه  به چشم یک متخصص .

 6. سارا گفت:

  سایت های که ازنشریات وسایت ها مطلب بر می دارند(سرقت می کنند)آدم های مریض وخطرناکی هستندبایدچهارچشمی مواظب این افرادبوداگرموقعیتی بدست بیاورندازکیف ویااتومبیل شما هم سرقت میکنند

 7. یوسف گفت:

  افرادی که  مطالب مربوط به خودشان نیست وازهرسایت ونشریه ای مطلبی را درسایتشان میگذارند کاملا مشخص است که درهیچ زمینه ای  تخصص ندارداینرا همه می دانند فقط خودشان نمی دانند که … هستند    

 8. کریم گفت:

  آقاي ژیان دربندی من ودیگر همکاران به نگارش مقالات تخصصی شما درزمینه هتلداری واقعا” ايمان داریم .هرفردی با مطلعه مقالات بسیار ارزشمندشما متوجه تحصص شما می شود ولی ای کاش وقت می گذاشتیدباقلم شیوای که دارید مقاله ای برای آموزش به دانشگاهیان و دانشجویان ،مطبوعات وهمکاران ومسئولین سایت های اینترنتی که یادبگیرند که برای نویسنده مطلب بایدحق وحقوقي قايل شوند شایداین ناآگاهان آگاه شوند.باعث تاسف است که افرادوسایتهای اینترنتی که ادعای با فرهنگ بودن می کنندمطالب را از سایت های دیگر برمی دارند این پدیده زشت کپی‌رایت را رواج می دهند

 9. مژگان گفت:

  اگرموضوعی را درسرچ گوگل درجندسایت مشاهده کردیدازسات های بی ارزش وبی اعتباروغیرقابل اعتماداست سایتی  که مطالب سایت دیگران ونشریات را بر نداشته باشد از معتبر ترین سایتها است 

 10. داریوش گفت:

  هربی سوادی می داندسایتی که مطالب ازسایتهاونشریات گوناگون باشدازبی مطلبی هرمطلبی رادرسایت می گذارندنشان ازبی ارزش بودن سایت است.مسئولین این سایت ها تخصص واطلاعاتی ندارندکه بتوانندتشخیص دهندکدام مقاله یامطلب مورد تائیدکارشناسان یامتخصصین است اگرتخصص یااندک اطلاعاتی درزمینه ای داشتندازخودمطلب یامقاله درسایت می گذاشتندوچون هیچ متخصصی راضی نیست مقاله اودرچنین سایتهای بی ارزشی قرارگیرددست به سرقت ادبی یا کپی رایت می زنند

 11. آناهیتا گفت:

  بزرگترین سایتی که هیچ مطلبی ازخود ندارد سایت آ  است که معلوم نیست حرف این سایت چیست سرقت از سایت های دیگر!! تمام مقالات مجله ها سایت های اینترنتی را برداشته ودر سایت قرار داده معلوم است که مسئولین این سایتها سوادی ندارند واز بی فرهنگترین افراد جامعه هستنداین سایت های اینترنتی مقاله های ومطالب سرقتی را که به راحتی از سایت های اینترنتی کپی کرده اند طوری در سایت قرار می دهند که نشود کپی کرد آنقدرنادان  و نا آگاه هستند که نمی دانند همانطور که آنها از سایت های اینترنتی کپی کرده اند همه می توانند کپی کنند

 12. ناصر گفت:

  افراد حسود و بی مایه و بدون تحصص بدنبال افرادی هستند که همیشه دارای جذابیت بوده یا در شغلی مشهور و یا مطرح میشوند یا تخصصی دارند که کمتر افرادی در حد آنها است برای مطرح کردن خود سعی در انتقاد یا بد گویی از افراد مطرح و مشهورمیکنند که نام خودرا مطرح کنند ولی نمی دانند که این تبلیغات منفی باعث می شود که افراد مطرح بیشتر مطرح و معروف شوند و انتقاد کننده جسادت و بی مایه بودن خود را معروفی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *