پذيرش در رستوران Captain order

اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص هتلداریhotel-man-woman_u14328342.jpg
يكي ازكارهاي مهم واساسي هتل ،طرزپذيرش مشتريان يا ميهمان ،دررستوران هتل است كه بايدموافق اصول اخلاقي وروش انساني وميهماندوستي انجام پذيرد .
درموقع ورود مشتري به رستوران ، فردي كه عنوان سرپرستي گارسن ها را به عهده دارد وCaptain order ناميده مي شود، بايد ازمشتري استقبال كند و اداي احترام نمايد ، زيرا مشتري دربدوورود به سالن با نوعي ترديدودودلي به اطراف نگاه مي كندوانتظارداردكسي به سوي اوبيايد وضمن خوش آمد گفتن،او را براي نشستن درسرميز نهاريا شام راهنمايي كند. كاپيتان درهمين حين بايدازمشتري سؤال كندكه ميزرزرو كرده اندياخير؟اگر رزرو شده است، نامشان را پرسيده وآنها را به ميزشان هدايت كند،واگررزرونشده،ازتعداد نفرات اطلاع حاصل كرده وبه ميزي هدايتشان بكند كه تعداد صندلي به اندازه تعدادآنها باشد.بااين خصوصيات ،ميهمان احساس مي كندكه با يك آشنا يا دوست روبروشده است .
بعدازهدايت ميهمانان به سرميز،كاپيتان صندلي ها را ازپشت ميزعقب مي‏كشد تا ميهمانان بنشينند،اين نخستين عمل كاپيتان است . دربدو ورود مشتري ، وظايف وآداب ديگري نيز به عهده دارد كه به نكات مهم آن اشاره ميشود .
1-وقتي كه كاپيتان ازتعدادميهمانان اطلاع حاصل كرد،آنان را به سوي ميزي هدايت مي كندكه دراطراف آن،به تعدادميهمانان صندلي قرارداردزيرا درغيراين صورت مشكلاتي پيش خواهد آمد.مثلاً اگرعده ميهمانان ،دونفرباشدوآنان را به ميزي كه داراي شش صندلي است راهنمايي كند،ازنظرتعدادصندلي درسالن ،احساس كمبود خواهد شد وجابجايي بي جهت صندلي هانيزنوعي زحمت وبي نظمي ايجادمي كند .
2-رفتارمؤدبانه واحترام آميز نسبت به ميهمانان ، احترام متقابل را در پي خواهدداشت ويكي ازعلل موفقيت رستوران،در همين نكته نهفته است .
3-تقسيم كاربين گارسن ها،به نحوي كه همه گارسن ها به نسبت تقريبا مساوي مشغول كارباشند.چنانچه يك قسمت سالن پرازميهمان ومشتري،ودرنتيجه شلوغ باشدوقسمت هاي ديگرخالي بماندوگارسن هاي آن ،بيكاربايستند،درسرعت عمل وراندمان كار،خللي ايجادخواهدشد.دراين مواقع كاپيتان بايددقت نمايدمشتريان جديدي را كه واردرستوران مي شوند،به قسمتي هدايت كند كه گارسن هاي آن قسمت بيكارهستند.
4-چون تقسيم كارميزهاي رستوران بين گارسن ها به عهده او مي باشد، بايد با دقت وتعمق ، ميهمانان معين و شناخته شده را به طرف ميزهايي راهنمايي كند كه گارسن‏هاي ورزيده و مجرب و مؤدب تري در آنجا مشغول كار باشند ، تا بهتر از عهده پذيرائي برآيند.
5-درمواقعي كه مشتريان مشغول خوردن غذا هستند وميهمانان جديدي ازدرب وارد نمي شوند نبايد كاپيتان بي كارو بي توجه بايستد، بلكه بايدجوانب رستوران رازيرنظربگيردتادرصورتي كه مشتري به چيزي نيازداشته باشد وگارسن متوجه نشده ،به گارسن اشاره كندكه فلان ميزكاري دارد،تابدينوسيله سفارش مشتري انجام پذيرد .
6-مراقبت نمايدكه هرگارسن نزديك ميزهاي مربوط به خودقرارگرفته باشد،نه اينكه همه ياعده اي ازگارسن ها درگوشه اي جمع شوندومشغول صحبت گردند.
7-گارسن ها نبايدميزهاي خود را ترك كنند، مگردرمواقع كار و انجام سفارش مشتري .
8-قبل ازشروع كار رستوران ، بايد به همه ميزها وقسمت ها سركشي كند كه سرويس ها مرتب و تميز باشد .
9-دقت نمايد كه لباس گارسن ها نظيف ومرتب واتو شده باشد .
10-مانع از آن شود كه گارسن ها هنگام كارو تحويل غذا ، با صداي بلند صحبت كنند .
11-منوي غذاي هر روز را تايپ و آماده نمايد .
12-ميزهاي رزرو شده را مشخص و معين نمايد .
13-تحويل روميزي ها ودستمال هاي سفره براي شستشو به قسمت لباسشوئي و گرفتن مجددآن به عهده اوست .
14-بازديد ميز هاي كنار رستوران (ميزهاي استيشن) كه تمام لوازم و وسايل مورد نياز روي آنها قرار داده مي شود .
15-مواظبت نمايد كه گارسن ها به صحبت هاي خصوصي مسافران و مشتريان ، بگوش نايستند و به عبارت ديگر استراق سمع نكنند .
16-خود نيز با همكاران و گارسن ها بلند صحبت نكند .
17-تذكردهد كه گارسن ها وقتي سراغ كاري مي روندولواينكه عجله دارند، از دويدن درداخل رستوران خود داري كنند .
مقاله ای ازکتاب اصول هتلداری چاپ 1365
نظربه اینکه کتاب اصول هتلداری “ویرایش سوم ” چاپ  1365  تالیف اینجانب نایاب است و تنها منبع ، مرجع ، ریشه وپایه واطلاعات صنعت  هتلداری وکترینگ درکشوراست ومنابع دیگری وجود نداردومورد استفاده  مدرسین و دانش پژوهان  ، صاحبان و کارکنان هتلها  می باشد
بنا به درخواست افرادبسیارزیادی دربخش تازه هادردسته بندی ها فهرستی دیگری بازشده بنام”از کتاب اصول هتلداری” که هرچندوقت یک مطلب ازکتاب اصول هتلداری بدون هیچ تغییری عینادرسایت قرارخواهدگرفت امیداست رضایت آنها جلب وموردتوجه علاقمندان قرارگیرد
وازسوی دیگر ایمیل هاوجزوات فراوانی روزانه  بدست اینجانب میرسدکه حکایت ازآن داردکه با معرفی پایان نامه های افراد وسایت ها ی اینترنتی زیادی را معرفی می کنند که از پارگراف ها ویا ازمقالات کتاب ها ی اصول هتلداری یا تکنیک هتلداری تالیف اینجانب ویاسایت علمی هتلداری ویا دیگر مقاله های اینجانب با زیرکی استفاده کرده اند ونامی از منبع یا نویسنده نبرده اند ،مایل بوده اند که نام آنها را در سایت قراردهم ازآنجائیکه مقاله های اینجانب بدلیل نبود منبع دیگر برای کلیه آنهایی که در این صنعت فعالیت می کنند کاملا آشناست نیازی به معرفی نیست همانطوریکه ایمیل های که بدست اینجانب می رسد نشان ازاینست که همه این افراد، سایتهای متقلب وبی مایه را خوب می شناسندوازناآگاهی این افراداست که دست به سرقت ادبی میزنندوخودرا رسوا میکنند بخصوص با انتشارمجددمقالات کتاب درسایت افراددیگری هم رسواخواهند شد با تشکر فراوان   ژیان دربندی
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ 23/06/1384 می باشد هرگونه انتشارنقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد درسایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها و غیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

2 comments on “پذيرش در رستوران Captain order

  1. محمد رضا -ب گفت:

    با سلام ازاینکه با شخصیت ایرانی و بزرگی درموضوع هتلداری آشنا شدم خیلی خوشحالم.امیدوارم هرچه زودتر زمینه ملاقات با شما استادعزیز برایم فراهم شود.

  2. منصور گفت:

    EXELENT

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *