کاست کنترل را درست اجرا کنید.

اصفرژیـــان دربنــــدی  کارشناس و متخصص هتلداری یکی ازواحدهای درسی مدیریت هتلداری کاست کنترل COST CONTROL است (قیمت تمام شده )با وجود تکنولوژی و کامپیوتر که تمام هتل ها در اختیار دارند و نرم افزار های هتلداری گوناگون که هتل ها با قیمت های  هنگفتی خریداری کرده اند و نصب کرده اند،تاکنون درهیچ هتلی در ایران … ادامه خواندن کاست کنترل را درست اجرا کنید.