کاست کنترل COST CONTROL

اصغر ژیان دربندی کارشناس امور هتلداری

کارشنا س و متخصص امور هتلداری

مسئولین امورمالی وبرنامه نویسان نرم افزارهتلداری ومدیران هتل بایدولازم است برای اصلاح سیستم حسابداری نرم افزاری هتل وقت بگدارند واز مدرسین، اساتید،کارشناسان ارشد،مشاورین یا آنهایی که دکترای هتلداری !!!!رایدک میکشندبخواهندبرای بدست آوردن قیمت تمام شده درسیستم حسابداری هتل(کاست کنترل)که بتوانیدنقطه تساوی یا”سربسر”راازکلیه بخشهای هتل اتاق ،لاندری،غذا،بوفه ،خانه داری،روم سرویس،وغیرورا بدست آوریدچگونه بایدعمل کنیدتا اعدادارقام گزارش های حسابداری هتل یا برنامه نرم افزارهتل واقعی شودکه بتوانیدگزارش کاملی ازکلیه بخشهای هتل برای اداره کردن هتل داشته باشید

این ازنا آگاهی افراد است که برای کاست رسیپی میگیرند،بدانید کاست در صنعت هتلداری فقط برای غذا و نوشابه نیست هرگز درامورحسابداری هتل رسیپی نمیگیرند رسیپی درامورمالی بکارنمی رود رسیپی برای دستورپخت غدا بکارمیرود همانطورکه در بالااشاره شدبرای بقیه بخشها یا بوفه صبحانه ،ناهار،شام یا جشنها چگونه می محاسبه کنند،ای کاش مدرسین که آموزش هتلداری یاکاست میدهندیاخود رامشاورهتلداری معرفی میکندابتداخودآموزش می دیدندکه متوجه می شدندودرک می کردندکه کاملا اشتباه آموزش میدهند کاست ازهزینه های ثابت ومتغیر،خرید،انبار،تولید،فروش حقوق ودستمزد وبودجه بندی و…بدست میایدنه رسیپی،افرادی که سیستم گردش کارهتل یا امور مالی که یکی ازاصلی ترین کارراه اندازی ومشاوره هتلداری است را چگونه برای هتل های در حال ساخت یا بهره برداری برنامه ریزی وآموزش می دهندکه خودهنوز هیچ اطلاعاتی اندکی ازامور مالی هتل ندارندچگونه سیستم گردش کار هتل را برنانه ریزی می کنند؟

صفحه زیرکه ازکتاب کارگاه آموزشی هتلداری تالیف اینجانب میباشددر اینستاگرام انتشارداده بودم که مشاهده میکنید

برای توضیحات بیشتر به تالیفات اینجانب ودر همین سایت “کاست کنترل را درست اجرا کنید”. را مطلعه کنید

 

 

کاست کنترل را درست اجرا کنید.

درباره نویسنده
اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری بابیش از50 سال سابقه در صنعت هتلداری/اولین نویسنده کتابهای هتلداری تاریخ انتشاراولین کتاب سال 1349تنهامنبع ومرجع امورهتلداری٬نویسنده 6جلدکتاب درامورهتلداری بیش از2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشوروتنهامتخصص در ایران برای اصلاح تخصصی پلان هتل متل ورستوران بیشترین وبزرگترین هتل های خصوصی ودولتی توسط اینجانب اصلاح پلان یاراه اندازی شده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *