Category: پرسش و پاسخ

چه کنیم که رومیزی ها را درفضای باز باد نبرد ؟

MDF اصلی تلفن در تلفن خانه هتل باید قفل داشته باشد یا خیر؟

تلفنخانه هتل باید دررسپشن قرارگیرد یا اتاقی جداگانه ؟

دوره تخصصی مدیریت هتل یکروزه !!!

چگونه درجشن ها ومیهمانی ها ازتعداد شرکت کننده مطلع شویم ؟

انبه را چه گونه باید در کافی شاپ هتل سرو کرد ؟

Six Sigma شش سیگما چیست ؟

LAUNDRY لباسشوئی هتل

برای درست کردن نیمرو شکیل چه باید کرد ؟

وندینگ ماشین vending machine چیست ؟واستفاده آن درهتل

تشک های غیراستاندارد وبدون کیفیت وغیربهداشتی درهتل ها

اشتباه درسروشنیتسل درهتل ها