کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی آماده توزیع می ...

کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی با1650 صفحه قطع A4آماده توزیع وثبت نام می باشدتنهاکتاب منبع و مرجع تخصصی ومنحصربفرددرجهان بعلت گران بودن کاغ...

خطراستفاده ازفویل آلومنیوم درمواد غدایی...

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری دربسیاری ازهتل هابرای برگزاری انواع جشن هایابوفه مهمانی هازیرظروف یاسینی های غذاهای پخته شده انواع کبا...

معرفی سایت بی اعتبار

معرفی یکی از سایت های بی اعتبار وبی ارزش که از خودش هیج حرفی برای گفتن نداردکه باکپی برداری بامطالب سایت های اینترنتی ویامقالات دیگران رابدون اجاز...

نبودابتکاروخلاقیت درصنعت هتلداری...

نبودابتکاروخلاقیت درصنعت هتلداری   اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری نویسنده اولین کتاب های هتلداری در ایران نظربه اینکه برای اولین باردر...

مقالات اصغر ژیان دربندی

خطراستفاده ازفویل آلومنیوم درمواد غدایی

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری دربسیاری ازهتل هابرای برگزاری انواع جشن هایابوفه مهمانی هازیرظروف یاسینی های غذاهای پخته شده...

از کتاب اصول وتکنیک هتلداری

کاست کنترل COST CONTROL

اصغر ژیان دربندی کارشناس امور هتلداری کارشنا س و متخصص امور هتلداری مسئولین امورمالی وبرنامه ن...

مقالات اعضاءو ترجمه ها

رستوران‌هاوهتل‌های آلمانی،تشنه نیروی کارمهاجر

آمارها نشان می‌دهد مهاجران در آلمان بیش از پیش جذب بازار کار می‌شوند اما صاحبان صنایع همچنان از دولت می‌خواهند نیروی کار بیشتری فراهم کند. ...

پرسش و پاسخ

هتل بوتیک چه تعریفی دارد ؟

سئوال : هتل بوتیک چه تعریفی دارد ؟ اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری بوتیک  Boutique یک لغت فرانسوی است وبمعنی دکان، لوکس ...

متفرقه

معرفی سایت بی اعتبار

معرفی یکی از سایت های بی اعتبار وبی ارزش که از خودش هیج حرفی برای گفتن نداردکه باکپی برداری بامطالب سایت های اینترنتی ویامقالات دیگران ر...

کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی آماده توزیع می باشد

خطراستفاده ازفویل آلومنیوم درمواد غدایی

معرفی سایت بی اعتبار

نبودابتکاروخلاقیت درصنعت هتلداری

هتل بوتیک چه تعریفی دارد ؟

بخشی ازنکاتی که برای شروع کارامورهتلداری لازم است بدانید

آموزش مقدماتی کلیه کارکنان هتل قبل ازافتتاح

اهدا جایزه  برای ایده و خلاقیت در هتلداری

کاست کنترل COST CONTROL

مدیرکیفیت،مدیر فروش،بازاریاب درصنعت هتلداری نداریم

هنر و مهارت آشپزی

انتخاب نرم افزار هتلداری وکاست کنترل

رستوران‌هاوهتل‌های آلمانی،تشنه نیروی کارمهاجر

مشکلات هتلداری ایران از زبان اصغر ژیان دربندی

مصاحبه با روزنامه قدس

کتاب کارگاه آموزشی هتلداری