کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی آماده توزیع می ...

کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی با1650 صفحه قطع A4آماده توزیع وثبت نام می باشدتنهاکتاب منبع و مرجع تخصصی ومنحصربفرددرجهان بعلت گران بودن کاغ...

دوره آموزشی هتل‌داری دراردبیل برگزارشد...

معاون گردشگری اردبیل با اشاره به برگزاری دوره آموزش هتل‌داری در این استان بر ضرورت ارتقای آموزش‌های حوزه گردشگری تاکید کرد. به‌گزارش میراث‌آریا به‌...

آیاهتل های ایران بااستاندارد فاصله زیادی دارندیاندارند ...

اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری دربسیاری ازمصاحبه هاوآموزشگاه هامدرسین،مدیران ،هتل ونشریات ومشاورین هتلداری دائما مطالعه می کنیم یا می ...

مقالات اصغر ژیان دربندی

آیاهتل های ایران بااستاندارد فاصله زیادی دارندیاندارند ؟

اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری دربسیاری ازمصاحبه هاوآموزشگاه هامدرسین،مدیران ،هتل ونشریات ومشاورین هتلداری دائما مطالعه می ک...

از کتاب اصول وتکنیک هتلداری

کاست کنترل COST CONTROL

اصغر ژیان دربندی کارشناس امور هتلداری کارشنا س و متخصص امور هتلداری مسئولین امورمالی وبرنامه ن...

مقالات اعضاءو ترجمه ها

رستوران‌هاوهتل‌های آلمانی،تشنه نیروی کارمهاجر

آمارها نشان می‌دهد مهاجران در آلمان بیش از پیش جذب بازار کار می‌شوند اما صاحبان صنایع همچنان از دولت می‌خواهند نیروی کار بیشتری فراهم کند. ...

پرسش و پاسخ

سئوال های کاربردی وآموزشی هتلداری

اصغرزیان دربندی کارشناس و متخصص امورهتلداری سئوال های کاربردی وکلیدی آموزشی هتلداری که کلیه فعالان درصنعت هتلداری وکترینگ بایدبدانند ...

متفرقه

دوره آموزشی هتل‌داری دراردبیل برگزارشد

معاون گردشگری اردبیل با اشاره به برگزاری دوره آموزش هتل‌داری در این استان بر ضرورت ارتقای آموزش‌های حوزه گردشگری تاکید کرد. به‌گزارش میرا...

کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی آماده توزیع می باشد

دوره آموزشی هتل‌داری دراردبیل برگزارشد

مسافرین نوروزی حتما بخوانند

آیاهتل های ایران بااستاندارد فاصله زیادی دارندیاندارند ؟

سئوال های کاربردی وآموزشی هتلداری

هتل فروشی چالوس

طراحی هتل

خطراستفاده ازفویل آلومنیوم درمواد غدایی

معرفی سایت بی اعتبار

نبودابتکاروخلاقیت درصنعت هتلداری

هتل بوتیک چه تعریفی دارد ؟

بخشی ازنکاتی که برای شروع کارامورهتلداری لازم است بدانید

آموزش مقدماتی کلیه کارکنان هتل قبل ازافتتاح

اهدا جایزه  برای ایده و خلاقیت در هتلداری

کاست کنترل COST CONTROL

مدیرکیفیت،مدیر فروش،بازاریاب درصنعت هتلداری نداریم