صنعت هتلداری چگونه صنعتی است؟

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری
۱.تنها صنعتی که بالاترین تعدادمشاغل و اشتغال را ایجاد می کند

۲.تنها صنعتی که باسلایق وفرهنگ های گوناگون وبا مشاغل مختلف وتمام افراد جهان ،درتماس است وباعث تغییرفرهنگ ها می شود
۳.تنها صنعتی است که متاعی صادر نمی کند ولی ارز واردکشور میکند
۴.تنها صنعتی که درهرکجا بنا شودزمین اطراف آن قیمت بالایی پیدا میکند وباعث رونق کسب کار آن شهر می شود
۵.تنها صنعتی که مورد نیاز تمام افراد یک جامعه است واستفاده از کلیه امکانات آن با هرملیتی زن یا مرد بدون محدودیت سنی می توانند از آن استفاده کنند
۶.تنها صنعتی که رفاه ،آسایش ، ونیازمسافران را درسفرازنظرخواب وخوراک تامین می کند
۷.تنها صنعتی که مشتریان با اطمینان به آن وارد میشوند برای زمان استراحت ،تفریح ،آرامش ومنزل خود میدانند ورازدار مسافرین ومیهمانان است
۸.تنها صنعتی که به مسافرین ناآشنا به آن شهرتمام اطلاعات مورد نیاز رامی دهد وکلیه نیازمسافرین را ازهرنظر تامین می کند
۹.تنها صنعتی که با بیشترین تعداداقلام موادغذایی گوناگون سرکار دارد.
۱۰. تنها صنعتی است که بیشترکارکنان آن بالاترین تماس را بطورمستقیم رو دررو با مشتریان در تماس هستند.
۱۱.تنها صنعتی که بیشترین توجه را به بهداشت محیط و فردی باید داشته باشد
۱۲.تنها صنعتی است که کارکنان آن کار۲۴ ساعته وشبانه روزی وبدون تعطیلی دارند وروزهای تعطیل روزهای پرکار تری را دارد
۱۳.تنها صنعتی که احتکارنداردواحتکاربه ضررهتل تمام می شود یعنی امشب اگراتاق را فروخت درآمدی حاصل شده است ولی اگر بفروش نرفت نمی تواندروز بعد اتاق راگرانتریابا قیمت بالاترفروخت.
۱۴.تنها صنعتی که هریک ازکارکنان بخشهای مختلف هتل مسئولیت خود را ندانند و به وظا یف خود آشنا نباشند ودرست عمل نکنند تاثیرعمیقی روی نارضایتی مشتریان می گذارد
۱۵.تنها صنعتی که هرگز نمی توان مشتریان را در هیچ موردی به انتظارگذاشت .
۱۶.تنها صنعتی که بسیاری ازموادمصرفی آن باید روزانه تهیه ویا تولید شود
۱۷.تنها صنعتی است ازنظرایمنی مشتریان ،بهداشت محیط وفردی، ایمنی ساختمان ، ایمنی تاسیسات ، و آتش نشانی ،ایمنی مواد غذایی ، بطورکامل بایدرعایت و تضمین شود
۱۸.تنها صنعتی است که کارکنان آن بایدازسلامت کامل جسمی وروحی برخوردار باشند
۱۹.تنهاصنعتی که حتی برای مدت کم چنانچه تاسیسات ، سیستم گرمایش وسرمایش آن از کار بیفتد  مشتریان را از دست خواهد داد.
۲۰.تنها صنعتی که درتمام نقاط جهان کوچک و بزرگ امکاناتی که دراختیار عموم قرار می دهند به  یک گونه عمل می شود ویک شغل بین المللی است
۲۱.تنها صنعتی که نمیتوان پیش بینی کرد که هرروزباچه اتفاقاتی روبروخواهد شد(درصنعت هتلداری هرروز اتفاقاتی رخ می دهدکه روزقبل نبوده )
۲۲.تنها صنعتی که خساست باعث نارضایتی وسخاوتمندی باعث رضایت مشتریان می شود.(این موضوع را مشتریان بخوبی درک میکنند)
۲۳.تنها صنعتی که مدیرآن می بایست به چند زبان خارجی آشنایی داشته باشدواطلاعات کاملی از انتخاب مواد غذایی سالم ، امورمالی، انتخاب وسایل وتجهیزات با ویژیگی خاص هتل، تکنولوژی ، تاسیسات ، قوانین جاری کشور برخورد با مشتریان وکارکنان و…باید داشته باشد .
۲۴.تنها صنعتی که مشتریان آن رضایت یا شکایت یانا رضایتی خود را مستقیما ورودر رو به هتل عنوان میکنند .
۲۵.تنها صنعتی است که درمقابل جان و مال مشتریان مقیم خود مستولیت دارد
۲۶.تنها صنعتی که اجازه فاش کردن اسرار خصوصی  مشتریان خود را ندارد.
۲۷.تنها صنعتی است که برای هر خدماتی که انجام میدهد وجهی دریافت می کند .
۲۸-تنها صنعتی که بالا ترین اشتغال را ایجاد می کند(از تولیدکننده گان تجهیزات وکشاورزی تا تولیدکننده مواد غذایی )
۲۹.تنها صنعتی است که هرگزدرهیچ کجای جهان ۲هتل مشابه هم ارهرنظرمعماری ودسترسی ها ، ساختمان، موقعیت محلی ،تشکیات وتجهیزات،نیرو انسانی،سیاست های مدیریت برای اداره کردن وسرویس دهی،امکانات و خدمات هتل وبودجه ،بهداشت ،ایمنی،و… عین هم وجود ندارد..
۳۰.تنها صنعتی که معیاراندازه گیری کیفیت رانمی توان تعریف کردوبرای آن نمی توان استانداردی تعریف کرد(وقتی۲هتل مشابه هم درهیچ کجای جهان عین هم وجود نداردنمی توان استانداردی تعین کرد)
۳۱.تنها صنعتی که نیازی به کارشناس وکارشناس ارشددکترومهندس نداردصنعت هتلداری یک صنعت خدماتی است بیشتربه خدمت گذاران وبه افراد فعال،خلاق وباتجربه کاری درکلیه بخشهای هتل نیازدارد
درپایان سرمایه گذاری درصنعت هتلداری یک سرمایه گذاری ملی است سرمایه رامی توان به هرکجا  انتقال داد ولی ساختمان هتل رانمی توان انتقال داد ازاینرولازم است هرکشوری نهایت مساعدت همکاری و تسهیلانی رابرای سرمایه گذاران صنعت هتلداری فراهم کند
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴ می باشد هرگونه انتشار نقل قول و کپی برداری،استفاده مجدددرسایتهای اینترنتی،نشریات،آموزشگاه ها  وغیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجا زمي باشد بدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری با 50 سال سابقه درصنعت هتلداری / مولف کتابهای تکنیک هتلداری٬اصول هتلداری.دانش هتلداری تنها منابع هتلداری٬بیش از 2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشور و ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *