مینی بارهتل MINI BAR

اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص هتلداری
به یخچالی که در اتاق های هتل  قرار می دهند مینی بارMINI BAR   می گویند
یخچال در اتاق یکی از خدمات بخش  روم  سرویس ROOM SERVIS است که قبل ورود مسافربه اتاق خوراکی ازقبیل انواع شکلات،انواع نوشابه ها,تنقلات که معمولا مورداستفاده مسافرین قرارمی گیرددرآن قرارمیدهند 
این مواد خوراکی درهمه اتاق ها یکسان است فقط برای مسافرین VIP موادخوراکی متفاوت ورایگان خواهد  بود گه مواد خوراکی اختصاصی یا گل رایگان حتما همراه با کارتی که از طرف چه شخصی  برای اتاق اوارسال شده همراه است بستگی به ستاره هتل وسخاوتمندی مدیریت هتل دارد دراتاق های غیرVIP چنانچه   هریک ازمواد خوراکی را مسافراتاق استفاده کندوجه آن به حساب مسافر وارد می شود امروزه مینی بار در اتاق ها را برای سود دهی بیشتر طوری طراحی میکنندکه در قفسه ای که یخچال را قرار میدهند در کنارآن چندکشوطراحی میشود برای کذاشتن موادی که نیاز به یخچال ندارد مثل انواع خشکبارو.. یا اسباب بازی های برای کودکان  مینی باردرهتل ازیک طرف برای رفاه حال مسافران وسوی دیگر برای سودهتل در نظرگرفته میشود که در زیربظور خلاصه شرح داده می شود
مینی بار چه سود های دارد ؟ :
از فروش مینی بار هتل سود خواهد برد و باعث فروش بیشتر خواهد بود
مینی بار باعث کم کردن تعداد پرسنل روم سرویس خواهد شد
مینی بار عمل سرویس دهی روم سر ویس  را سرعت می بخشد
رفاه میهمانان  از این جهت است که در هر زمان از ۲۴ ساعت که میهمان نیاز به خوراکی داشته باشد بدون اینکه برای سفارش اقدامی بکندبه راحتی می تواندازیخچال داخل اتاق خود استفاده کند
معمولا وقتی میهمان برای استراحت در اتاقش است وانواع مواد خوراکی به راحتی در اختیارش باشد استفاده  خواهد کرد بخصوص میهمانانی که کودک همراه دارند که باعث  فروش بیشتر مواد خوراکی خواهد شد
درصورتیکه مینی باردراتاق پیش بینی نشودمسافری که دراتاق سفارش یک نوشابه می دهدمی بایست برای این منظوریک کارمند ازآسانسوراستفاده کندتا نوشابه را به اتاق مسافربرساند که برای هتل سودی دربرنخواهد داشت زیرا چنانجه پیک مصرف برق و استهلاک آسانسورمحاسبه شود برای هتل فروش این نوشابه سودی نداشته است درنتیجه بهتراست مینی باردراتاق هتل ها پیش بینی شود
مینی بار در اتاق هتل ها باعث صرفه جویی در ترافیک آسانسور های هتل خواهدبوددرنتیجه مصرف برق واستهلاک کمتر است و همجنین کمترشدن پرسنل روم سرویس از این جهت که چنانچه تعداد زیادی اتاق در یک زمان خاص بخواهند آب و یا نوشابه سفارش دهند چند پرسنل مورد نیاز است وچند آسانسور درگیرروم سرویس خواهد بود درصورتیکه هتل آسانسورجداگانه ای برای خدمات روم سرویس نداشته باشد یا درنظر نگرفته باشد با کمبود آسانسور مواجه خواهند شد زیرا آسانسورهای مخصوص مسافرین  بیشتر در اختیار خدمات روم سرویس خواهد بود و مسافر یا کارمند روم سرویس  برای احضار آسانسور باید مدتی زیادی معطل بماند  وکارمند خدمات روم سرویس ومیهمان دریک آسانسورقرار می گیرند که جالب نخواهد بود
وجود مینی باردر هتل ها یک منبع درآمد محسوب میشوددربعضی از هتل ها در تمام اتاق ها  یخچال قرارداده اند ولی فاقد هرگونه خوراکی است ودربعضی هتل ها فقط یک پارچ آب نوشیدنی که   معلوم نیست چند وقت است در یخچال مانده ومسافراعتمادی نداردکه این آب داخل پارج قبلا استفاده شده یا خیر؟ واگر هم استفاده نشده باشد آب بوی خوشایندی ندارد
چنین هتل ها ی بهتراست حداقل چند بطری آب معدنی یا نوشابه رایگان در یخچال قرار دهند بعنوان خوش آمد گویی به میهمان  همانطوریکه یک دستگاه چای ساز با تعدادی تی بگ یا چند بسته قهوه را رایگان در اتاق قرار می دهند  
مواد خوراکی که از قبل در این یخچال ها قرار میدهند بستگی به فرهنگ و قوانین هر کشوری فرق می کند در بعضی ازکشور ها شکلات های مختلف ، میوه ، آب معدنی ، انواع آب میوه ، تنقلات ، شیر ، پسته ، ونوشابه های گوناگون و بسیاری ازکشور ها سوغات و یا خوراکی معروف آن کشور را نیز قرار میدهند ودربعضی از کشور ها اضافه برموادگفته شده انواع مشروبات الکلی نیز قرار می دهند
نحوه حساب کردن از مواد مصرفی درداخل یخچال ها به گونه های مختلفی عمل می شود در بعضی ازکشور ها هتل ها از تکنولوژی بسیار پیشرفته استفاده میکنند وبمجرد استفاده کردن از مواد خوراکی اتومات بحساب منظور می گرددوبعضی کشورها یا هتل ها توسط مسئول روم سرویس یا وارد کردن کد مواد خوراکی  توسط  paket pici انجام می شود مستقیم بحساب مسافر منظور می گردد
بزرگنرین اشتباه هتل آنست که  میهمان را موقع ترک هتل  معطل کنند تا خانم خانه دار یا مسئول روم سرویس از اتاق بازدید کند و صورت مصرفی را FRONT OFFICE CASHIER ارسال کند تا بحساب مسافر منظورنمایدکه حکایت از بی سیستمی هتل است  مسافری که عجله دارد تا خود را به فرودگاه برساند معطل کردن او به دلیل بی سیستمی از نواقص بزرگ یگ هتل است
هتل ها هر ماه مبلغی را برای مصرف برق اتاق ها میپردازد حتی اتاق های که مسافر یخچال آن اتاق ها که فاقد مواد خوراکی است نیز دائم روشن است و هزینه ای را باید بپردازد بهتراست حداقل چند بطر آب معدنی یا نوشابه را در یخچال رایگان دراختیارمسافرین قرار دهند تا اینکه یخچال خالی روش باشد 
وامروزتکنولوژی کمک شایانی برای رفع مشکلات وهزینه های سرسام آوربه هتل ها میکندازجمله اینکه برای سیستم یخچال دراتاق های هتل بگونه ای طراحی میشود که بمجرداینکه مسافر REGISTRATION ثبت نام شد یخچال اتاق روشن می شود و بمجرد اینکه صورت حساب را پرداخت کرد یخچال اتاق خاموش میشود در واقع لازم نیست اتاق های خالی یخجال ها روشن باشد اگر هتلی دارای ۳۰۰  اتاق باشد و ۲۵۰ اتاق خالی یخچال  تعداد اتاق های خالی خاموش است که در مصرف برق صرفه جو.یی بسیار زیادی میشود  همانطوریکه بمجرد REGISTRATION  ورود مسافر تلفن اتاق فعال میشود و بمجرد پرداخت صورت حساب CHECK OUT تلفن اتاق قطع میشود بطور مثال کارمند هتل نمی تواند از اتاق مسافر تلفن شخصی انجام دهد
متاسفانه هتل های تازه تاسیس از وجود تکنولوژی بی خبرند اگر به هتل های تازه تاسیس یا هتل هایی قدیمی که بازسازی می کنند بجای مینی باز از دستگاه های Mini Vending Machine  که مخصوص اتاق های هتل طراحی و ساخته  شده استفاده کنند که بمجرد انتخاب هر یک از مواد خوراکی از دستگاه Mini Vending Machine ابتدا قیمت آن نمایش داده میشود در صورت تائید مواد خوراکی را بطوراتومات دریافت می کند ومبلغ آن به حساب اتاق منظور می گردد و زیر این دستگاه ها کشویی کوچکی به اندازه ای که حدود ۴ قوطی نوشابه جادارد پیش بینی شده که مسافر میتواند نوشابه ای که همراه دارد یا از دستگاه دریافت کرده ونصف آنرا مصرف کرده برای سرد نگهداشتن بقیه نوشابه که بعدا میل کند درداخل این کشوبرای سرد نکاه داشتن قراردهداین دسنگاه ها بسیاری ازمشکلات مینی بار را نخواهند داشت بطور مثال: بسیاری از میهمانان اتاق هتل ها مثلا نیمه شب از مینی بار ۲ عددنوشابه را مصرف میکنند و بعلت اینکه نوشابه داخل یخچال اتاق های هتل گرانتر از بیرون است روز بعد ۲ عدد نوشابه را ازفروشکاه نزدیک به هتل با قیمت بسیارارزانتراز بیرون خریداری میکند وبجای آن دو نوشابه که مصرف کرده دریخچال قرار می دهد و مسایل دیگر که دراین مقاله نیامده است 
Mini Vending Machine  ضمن چلوگبری کردن از این مسایل باعث رضایت ورفاه مشتری ازیک سوواز سوی دیگر سود هتل و سرعت در سرویس دهی کم کردن هزینه ها برای هتل خواهد بود
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴ می باشداستفاده مجدد فقط این مطلب درسایتهای اینترنتی، نشریات ، آموزشگاه ها وغیروباذكرنام نویسنده ومنبع مجاز مي باشد

 

درباره نویسنده
اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری با 50 سال سابقه درصنعت هتلداری / مولف کتابهای تکنیک هتلداری٬اصول هتلداری.دانش هتلداری تنها منابع هتلداری٬بیش از 2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشور و ...

One comment on “مینی بارهتل MINI BAR

  1. افشانی گفت:

    بسیار عالی بود ممنون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *