نمایشگاه هتلداری بدون بازدید کننده

اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص هتلداری
نمایشگاه صنعت هتلداری ولی شکست خورده و ناموفق ترازهمیشه پنچشنبه ۰۸/۰۷/۱۳۸۹ که باید پر بازدیده کننده باشد نمایشگاهی که با هزینه های سنگین با این همه جمعیت درمشهد برگزارشد که بالاترین هتل وهتل آپارتمان وزائرسرا را درسطح کشور داردآنقدرنا موفق بودکه می توانستید به راحتی تعداداندک بازدیدکننده گان را بشماریدوافرادی که مشاهده می کردید اغلب آنها همان غرفه دارانی بودند که ازاینطرف به آن طرف میرفتند حتی آنهایی هم که ارتباطی با صنعت هتلداری نداشتند ابرازمیداشتند وعده ای محدودکه برای بازدیدازنمایشگاه آمده بودن از پرداخت ۵۰۰ تومان ورودی وگذاشتن وقت برای بازدیدازنمایشگاه که در۱۵ دقیقه میشدبازدیدکرد  پشیمان بودند حتی غرفه داران از شرکت دراین نمایشگاه راضی نبودند،نمایشگاهی عاری ازغرفه دار متخصص یا بازدیده کننده متخصص که با عدم استقبال هتل ها برگذارشد، ما هرساله ميليون‌ها تومان هزینه مي‌كنيم اما نه دربعد بين‌المللي نه دربعد داخلی كوچكترين بهره‌اي نمي‌بريم.  اين به خاطرعدم برنامه‌ريزي مناسب توسط متخصصین است
که بیشتر به نمایشگاه های مبلما ن یا فروشگاه های لوازم منزل شباهت دارد چه گونه می توانند موفق باشند برگزار کنندگان این نمایشگاه ها چه کسانی هستند فروشنده گان مبلمان و لوازم منزل نه وسایل و تجهیزات مخصوص هتل هدف از برگزاری این نمایشگاها چیست ؟ چه اجباری برای برگزاری این نمایشگاهای نا موفق است که باعث  بدنامی و تبلیغ بد وگمراه کردن مشتاقان به سرمایه گذاری به این صنعت است وقتی یک کارشناس هتلداری از این نمایشگاه ها بازدید می کند با خود فکرمی کند که آیا اینقدرازصنعت هتلداری بی اطلاع ودورهستندهرسال نمایشگاه هتلداری درشهرهای مختلف ایران برگزارمی شود یا در نمایشگاهای خارج از کشورشرکت میکنیم ولی آیا از این نمایشگاه ها که تا کنون برگزارکرده ا ند به اهدافشان رسیده اند؟ اینکه بازدیدکننده زیاد بود کافی است ؟آنهای که در نمایشگاه های هتلداری خارج ازکشور شرکت داشته اند بگویند تا بحال  چه آموخته اند یا از بازدید نمایشگاه های خارج از کشور چه تجربیاتی را کسب و بکار بسته اند،چه نکات مثبتی ویا به چه اهدافی رسیده اند بحزهزینه کردن سودی بدنبال داشته است ؟ با این هزینه ها نه تنها پیشرفتی نداشته ایم بلکه نزول هم کرده ایم یکی از دلایل آن استفاده نکردن ازافرادکارشناس و متحصص این صنعت است ،معلوم نیست چرا از وجودکارشناسان این رشته استفاده نمی شود،دراین نمایشکاه های تخصصی هتلداری ،کترینگ،گردشگری ازنظر کدام کارشناسانی استفاده کرده اند ،ای کاش درآینده از کارشناسان با تجربه ومتخصص استفاده کنند نتیجه استفاده یا مشاوره با کارشناس  های فله اي بهتر ازاین نخواهد شد .اینهمه نمایشگاه برگزار شده هنوز نیاموحته ایم چگونه باید برکزار کنیم جه گونه باید اطلاع رسانی کنیم جه گونه باید جاذبه ایجاد کنیم جه گونه باید درآمد ایجاد کنیم ،چه کمکی  به صنعت هتلداری و گردشگری کنیم چگونه باید با بازدیده کننده  برخورد کنیم ،هنوز یاد نگرفته ایم چه غرفه های در نمایشگاه تخصصی در ارتباط اجازه دارند شرکت کنند؟ از چه افرادی برای بازدید در نمایشگاه دعوت کنیم  برای راهنمایی از بازدید کنندگان از چه افرادی استفاده کنیم ،سمينارهايي آموزشی و تخصصی مرتبط با صنعت هتلداري که درکنار نمایشگاه برگزارمی شود سرفصل آموزش ها چه نکاتی باید باشد که برای مدیران با تجربه هتل جداب باشد وبرای اولین بارمطرح شودوقتی سمینارهای آموزشی توسط افراد گم نام یا آنهایی که هیچ تخصص یا تجربه ای درهتل ندارند وحرفی برای گفتن ندارند.اگرمطلبی راعنوان میکنند مطالب دست چندم است که حتی برای هتل های کم تجربه جالب نیست بعنوان سخنگودعوت می شوند چگونه می توان انتظار داشت که مردم استقبال کنند لازم است ازافراد شناحته شده متخصص وآگاه و اطلاع رسانی صحیح بعنوان سخنگو در ساعاتی مشخص دعوت کنند، برای تزئین غرفه نمایشگاه از چه طراحانی و جه نمادهایی استفاده شود؟نیاز های نمایشگاه تخصصی چیست؟ بهتراست ازاین گونه نمایشگاه ها ی تخصصی که نشانی ازتخصص دیده نمی شود فقط نام نمایشگاه را دارد صرف نظر کنیم . نمایشگاه گه باید تولید کننده اصلی غرفه دار باشد نماینده های دست چندم ازغرفه داران هستند درنمایشگاه هتلداری مشهدچند تولید کننده اصلی شرکت داشته اند ؟ آیا بیشتراز۲ یا۳ شرکت بوده اند؟بیشتر غرفه داران واسظه شرکت دیگری هستند دست اول نیستند معلوم نیست جرا تولیدکنندگان اصلی شرکت نکرده اندهتل ها ازواسطه ها خریداری نمی کند هتل ها به دلیل خریدکلی ازتولید کننده دست اول خریداری می کند. درصنعت هتلداری تخصصی واسطه ها نقشی ندارند .
کارت دعوت به افرادی ارسال میشود که در این صنعت فعالیتی ندارند آنها که فعالیتی در این صنعت دارند مثل افراد عادی باید بلیظ بخرند برای هیج کدام از افراد فعال در صنعت هتلداری  نه کارتی دعوتی ارسال شده نه اطلاع رسانی شده
تاکنون دیده نشده در این نمایشکاه های هتلداری ازکارکنان کلیه بخشهای هتل ها دعوتی بعمل آورده  باشندکه با وسایل وتجهیزات روزآشنا ترفروشتدگان هستند ویا با تجهیزات جدیدآشنایی پیدا کنند، برای باز دید ازافرادی دعوت شده که اصلا ارتباطی با صنعت هتلداری ندارند ،آیا نباید به کارکنان زحمت کش هتل ها که گردانندگان اصلی صنعت هتلداری هستند بهایی داده شود اگراز کارکنان تما م هتل ها دعوت کنندکه تعدادآنها بسیارزیاد است  نمایشگاه جالبتر وجذاب تر و حرفه تروتخصصی تر نخواهد بود ؟وآیا همین افراد مبلغ تولید کنندگان نخواهند شد؟ یا غرفه داری که فردی را برای توضیح دادن انتخاب کرده درصدد انتخاب فرد کاردان ومتخصص برنخواهدآمد؟ که توضیحات درست وتخصصی تربدهد واگرمسئول غرفه شرح درستی ندهد این کارکنان خوب متوجه می شوند که توضیحات اوواظهارنظراوفاقد ارزش و اعتبار است و باعث خواهد شد که غرفه دار یا تولید کننده  مطالعه بیشتری روی ویژیگی تجهیزات و وسایل هتل انجام دهد تا بتواند مشتریان را قانع کند ، وسرمایه گذاران را گمراه نکنند واز وجود یک متخصص درغرفه برای توضیح دادن یا نمایش دادن آنلاین دستگاه یا وسایل استفاده کند مدیران آگاه هتل های با تجربه می دانند کلیه وسایل و تجهیزات هتل با وسایل وتجهیزات منزل یا اداره اززمین تاآسمان تفاوت داردوآنچه درهتل بکارمی آید تفاوت های زیادی با دیگروسایل و تجهیزات منزل یا اداره دارد
دراین نمایشگاه ها چه اطلاعات تازه ای آموختند؟ ازچه نکاتی یا تجهیزات جدیدی آگاهی پیدا کرده اند؟چقدر  پیشرفت کردند؟ چه تجربه ای ازنمایشگاهای قبل بدست آوردند؟که درنمایشگاهای جدید استفاده کنندکه اینطورناموفق نباشند. آیا این نمایشگاها ویا شرکت درنمایشگاهای خارج در ورودتوریست به کشورموثربوده  است؟یا با چه تکنولوژی جدیدی آشنا شدند هیچ نشانی از تکنولوژی درصنعت هتلداری دراین نمایشگاه دیده نشدهمه چی سنتی بودهنوزدرهتل ها ازکارت مزاحم نشوید یا اتاق نظافت شود صحبت است ،سالهاست که می شنویم تعدادی ازهتل ها استاندارد شد
آیا هتل های استاندارد شده جه کار نوعی ارائه داده اند که ادعا می کنندهتل استاندارد دارند یا چه حرفی تازه ای برای گفتن داشته اند یا چه چیزی تازه ای را بنمایش گذاشتن یا از تکنولوژی چه استفاده ای کرده اند؟هنوزآموزش آشپزی، قنادی،انواع نان، یا طرزکارکردن با دستگاه بصورت آنلاین با وسایل وتحهیزاتی که بنمایش گذاشته اند مرسوم نیست لازم است اگرتجهيزات آشپزخانه رابه نمايش گذاشته‌انديک آشپزحرفه‌اي نيزدرحضورمردم با لباس مخصوص با آن،تجهيزات پختن چند غذا،دسر ،سس‌ها وسالادهاي مختلف را به نمايش بگذاردوآموزش دهد ،درهیچ کدام ازغرفه هاحتی از یونیفرم  هیچ بخشی از هتل ها که  باید تن یکی از توضیح دهندگان یا پذیرائی کننده باشد دیده نشد و با توجه به اینکه بازدیدکننده می داندبه نمایشگاه هتلداری آمده هیچ احساسی نمی کندکه ازنمایشکاه هتلداری در حال بازدید است،نظم وترتيب در نمايشگاه صنعت هتلداری وگردشگری که باید درهمان ابتدا توجه همه را به خود جلب کند مشاهده نمی شود .درنمایشگاه چیزی که زیاد به چشم میخورد تعدادزیادی غرفه آموزشگاه هتلداری بودکه برای ثبت نام آموزش هتلداری  افدام میکردند پس اینهمه دانشجو هتلداری چه آموزشی دیده اند چه نکاتی آموزش داده اند که آنها آموخته اندوازاین تعداد بیشمارحتی یکنفر هم دیده نشد فقط ثبت نام درآموزشگاه ؟ افرادی که آموزش دیده بودند کجا بوده اندکه نه جذب کار شده اند نه از وجودآنها در نمایشگاه ها می توانند استفاده کنند،یا این آموزشگاه ها چه حرف وگفته ای ازآنچه آموزش می دهندرا بنمایش گذاشته بودند درهیچ غرفه ای  متخصص هتلداری نیافتم آنچه توضیح میدانند غیر کارشناسی بود فقط برای فروش دستگاه دستگاهای که اصلا ویزیگی هتلی نداشت وقتی هنوزنمی دانند ویژیکی تجهیزات و وسایل هتل  چیست ؟ و مسئول نمایشگاه که کالای را توضیح میدهد که اصلا  وپژیگی وسایل و تجییزات هتل را نمی داند چگونه نمایشگاه تخصصی است  ؟افرادی که توانائی وتخصصی درامور هتلداری ندارند چگونه اجازه دارند تا نمایشگاه هتلداری برگزار کنند برای  برگزاری نمایشگاها حتی تاریخ برگزاری نیز باید با مطالعه انجام شود برگزاري چنين نمایشگاه ها ویاسمینارهای درارتباط درنمايشگاه‌هاي هتلداري، هتل‌ها بايدهنرسرویس دهی وهنرو خدماتي که ارائه مي‌دهند وخلاقيت و ابتکارشان  جاذیه های خود را برای جلب گردشگررا به نمايش بگذارند. نشان دادن دو تخت خواب يا يک ميز با روميزي به تنهائي کافي نيست. هتل ها با فولدرهاي رنگارنگ که آرم هتل چاپ شده  باید خدمات وامکانات هتل را در اختيار بازديد ‌کنندگان قرار دهيد يا هتلها از يک روز پر کار هتل که تمام بخشهاي هتل درحال فعاليت هستند فيلم تهيه کنند و به نمايش بگذارند
درنمایشگاه صنعت هتلداری گردشگری هیچ پیشنهاد ( offer )از طرف هتل ها یا فروشندگان دیده نشد بلکه میخواهند بیشتر پیشنهاد offer دریافت کنند هنوز تفکیک روز های باز دید تخصصی با غیر متخصص انجام نشده  هیچ سخاوتمندی از طرفه عرفه داران فروش تجهیزات یا هتل ها نبود حتی هتل های هم گروه که در چنین موقعیت های باید به میهمانان امکانات خود را بنمایش بگذارندو امتیاز  بدهند و این امتیاز یا تخفیف ها در تمام هتل های هم گروه لازم بود لحاظ شود دیده نشد بخصوص که فصل خلوتی هتل ها است جه اشکالی دارد مثلا هتل های که دارای سونا هستند چند کارت بعنوان بازدید از هتل تعدادی کارت رایگان به تماشاچیان بدهندکه باعث شود بدین وسیله ازهتل آنها بازدیدی داشته باشد و اطلاع پیدا کند که چنین مکانی هست ؟و اگر فردی یک کارت رایگان داشته باشد مسلما بدنبال یک دوست میگردد تا از کارت رایگان خود استفاده کند در نتیجه چند نفر مشتری برای هتل برده که آنها مجبور به پرداخت ورودی هستند آیا ازاین راه هتل سود بیشتری نمیبرد؟ آیا نبایدنمایشگاه غرفه های اختصاصي به صورت رايگان براي اصحاب فرهنگ و انتشارات فعال در عرصه هتلداری وگردشگري براي تبليغ واطلاع رساني درنظربگیردیا بلیط رایگان دراختیارآنها قرار دهد یا فقط برای تعدادی محدود و مشخص صورت گیردویا محلی برای خبر نگاران وفیلم برداران با امکانات اینترنت و فکس قرار دهند تا به راحتی با غرفه داران یا بازدید کنندگان مصاحبه یا از نظرات آنها جویا شوند 
برای نمایشگاه هتلداری فرانسه (پاریس )وایتالیا (ریمینی)از۳ ماه قبل ازبرگزاری دعوت داشته ام وهیج هزینه ای نپرداخته ام وبلیط هواپیما ونمایشگاه رایگان دراحتیارم گذاشته بودندولی درایران ازتاریخ برگذاری نمایشگاه های صنعت هتلداری وگردشگری نیزبی خبرم آنهم ازطرف تعدادی ازدوستان یا غرفه داران که تلفن کردند به نمایشگاه رفتم  صنعتی که تاثیر عمیق روی  بيکاري و رفع مشکلات اجتماعي دارد وازطريق توجه به صنعت هتلداری وگردشگری میتواند بدون صادر کردن متاعی درآمد هنگفتی داشته باشد چرا نمایشگاه ها بدون مطالعه و برنامه ریزی انجام می شود وازوجود متخصصین استفاده نمی شودومنافع فردي را بر مبناي کشورترجيح مي دهيم.در نمایشگاه ها ی داخلي ترجيح  داده میشود که در اعمال سليقه يک يا چند نفرکه تخصص هم در این صنعت ندارند استفاده شود برگزاری این نمایشگاه ها چه کمکی به فعالان این صنعت داشته است، در نمایشگاه های هتلداری وگردشگری باید هركدام از کشورها یا استان های شرکت کننده در نهايت سليقه سعي  کنند كه درنگاه اول با غرفه‌آرايي مهمترين نماد و يا نشانه كشوریا استان خود راخودرا به نمايش بگذارند.که هربيننده‌اي دراولين نگاه با توجه به معماري خاص غرفه بتواند تشخیص دهد با يكي ازجلوه‌هاي گردشگري وهتلداری آشنا شود.  غرفه داران بایدبا هماهنگي وهارموني غرفه وابتکارات ونوآوری برای هرچه بیشترازبازدید کنندگان راجذب وجلب نماید ومسابقات علمی وآموزشی را تشکیل دهدوجایزه ای درنظربگیرندتا بازدید کنندگان را بیشترعلاقمندکنند نه اینکه از بازدید نمایشگاه پشیمان شوند     كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴ می باشد  استفاده مجدد فقط این مطلب درسایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها و غیرو باذكر نام نویسنده ومنبع مجاز مي باشد

درباره نویسنده
اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری با 50 سال سابقه درصنعت هتلداری / مولف کتابهای تکنیک هتلداری٬اصول هتلداری.دانش هتلداری تنها منابع هتلداری٬بیش از 2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشور و ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *