گرد هم آيي پرسنل درهتل

اصغرژیان دربندی کارشناس و متخصص هتلداری
هرموسسه اي كه داراي تشكيلات سازماني است وعده أي در قسمت هاي مختلف آن مشغول كارند،نياز مبرم دارد كه طبق برنامه معين و تعيين وقت مشخص براي تبادل نظر وتباني افكاردرجهت بهبود وضع موسسه و پيشرفت كار وحل مشكلات و استحضار از چگونگي جريان كارها و كسب اطلاع از نظرات پرسنل سازمان ،هرچندوقت يكباربا اعلام وقت قبلي ،جلسات عمومي تشكيل دهد وموضوعات لازم را مطرح سازدودرمعرض افكار همه كاركنان دستگاه قراردهدوازطريق شورومذاكره وهمفكري وكسب نظرهمه همكاران ،در رفع مشكلات وپيشبرد اهداف وارائه برنامه هاي آتي گامهاي مؤثري بردارد.
اجراي اين برنامه درامورمربوط به هتل ها بسيارمفيدوضروري وغيرقابل اجتناب است . يعني درغيراين صورت انتظار پيشبرد اهداف ونظم و انضباط كار و حسن جريان امور كاملا بي جا و بي ثمر است .
در امر هتل داري ،سرمايهه هنگفتي براي احداث آن به جريان گذاشته شده و به اميد اينكه ضمن خدمت به جامعه در سايه گردش صحيح كار وجلب خشنودي و رضايت كامل مسافران و ميهمانان ، نتايج مطلوبي در بر داشته باشد كه مشوق ادامه كار و موجد علاقه و دلبستگي تلقي شود ودراين كار موقعي مي توان اميدواروموفق بودكه همه اعضاء وكاركنان هتل درحكم يك خانواده بزرگ ، سعي كافي مبذول دارند تا به هدف مورد نظرنائل آيندواين منظور حاصل نخواهد شد مگر از طريق دلسوزي و مشاورت و همفكري و تبادل نظر مستمر و دائم . همين مساله است كه لزوم تشكيل جلسات گردهم آيي را ايجاب مي كند.
در اين جلسات ، كليه پرسنل هتل از رده پائين تا كادر مديريت بايد شركت جويند و دور هم بنشينند و مشكلات كار را مطرح سازند و مورد بررسي قرار دهند . مدير هتل بايد ضمن تشريح  فوايد گردهم آيي ها و تبادل نظر ها و بحث و انتقاد ها و ادامه طرق و شيوه هاي حل مشكلات و طرح پيشنهادهاي لازم و ضروري از فرد فرد كاركنان بخواهد نظرات خود را بدون هيچگونه ابهام و ايهام و پرده پوشي و ملاحظات ديگر به صراحت ابراز دارند تا درمعرض افكار حاضران قرار گيرد و آنها را وادار سازد كه در مورد هريك از مسايل طرح شده اظهار نظر كنند و راههاي مختلف را ارائه دهند.
مسلما وقتي كه كادر مديريت ، روابط همكاري نزديك و صميمانه و حس همدلي در هتل بوجود آورد ، آنها خواهند توانست مثل اعضاء و افراد يك خانواده احساس مسئوليت كنند و در اداره كردن كليه كارهاي مربوط به خود به عبارت ديگر مربوط به خانه خود ، دلسوزانه اشتراك مساعي نمايند .
وقتي كه نقايص و مشكلات كار هتل مطرح شد و همه حق داشتند براي حل آن آزادانه اظهار نظر كنند ، قطعا راههاي بهتر و مختلفي ارائه خواهد شد و بهترين آن مورد نظر قرار خواهد گرفت . چه بسا كارگر جزء يا كارمند رده پائين پيشنهادي بدهد يا راه حلي ارائه نمايد كه بسيار مقبول و مورد پسند واقع شود . از طرفي آگاهي مدير هتل از جزئيات كارها و موانع موجود بسيار ضروري است . اين جلسات فرصت مناسبي به دست مي دهد كه كادر مديريت اطلاعات بيشتري در هر زمينه بدست آورد و با مشورت و صلاحديد خود كاركنان در صدد اقدام لازم بر آيد .
در خلال مذاكرات اين گرد هم آيي ها ،علاوه برذكر مشكلات كار ، برنامه ريزي و خط  مشي آينده هتل نيز  از جانب مدير، مطرح واز كاركنان خواسته مي شود كه با آمادگي كامل براي اجراي برنامه هاي پيش بيني شده همكاري نمايند .
پرسنل هتل هنگامي كه از حسن نيت و خير خواهي و بي نظري و صميميت مدير آگاه  شوند . با جان و دل كوشش مي كنند كه امور مربوطه را آبرومندانه به بهترين وجهي انجام دهند و نواقص كار را مرتفع سازند و آنچه كه به نظر مشكل مي رسد از پيش پاي خود مجدانه بردارند . كارگران و كاركنان هتل موقعي به وظايف خود علاقه وافر پيدا مي كنند كه روابط صميمانه و حسن همكاري در محيط كار وجود داشته باشد و هيچ نوع نگراني از عدم اعتماد و سوء ظن و بد بيني و يا احساس نا امني در بين نباشد تا ايجاد ناراحتي نكند و بازده كار و سرويس هتل به علت بي رغبتي و دلسردي كاركنان پائين نيايد و اين ، بالاترين ضرري است كه ممكن است يك هتل دار با آن مواجه شود .
مساله ديگري كه در اين جلسات اهميت خاص دارد ، جرأت دادن به كاركنان هتل است براي انتقاد و بيان آنچه را كه در مورد كارشان در دل دارند و به لحاظ معذوراتي . خودشان را مجاز به اظهار مطلب نمي دانند.
اصولا انتقاد ،برازنده شأن يك مؤسسه زنده وفعال است. از انتقادات بايد با قيافه باز استقبال كرد و مدير هتل بايد به هر نوع انتقادي توجه كند و حوصله كافي بخرج دهد تا كاركنان مطالب خودربگويند.زيرا انتقادهاي سازنده به كارها جهت ميدهد  و به تشكيلات، تحرك مي بخشد و موجب فعاليت بيشتر مسئولان امر مي شود و در آنان ايمان به كار و روح فعال ايجاد مي كند و بجاي ركود و جمود، جاني تازه جايگزين مي گردد و مجال مي دهد آنچه راكه مفيد مي دانند بگويند و پيشنهادهاي سازنده و مؤثر خود را با ذوق و شوق ارائه دهند. با اين وسيله كاركنان و مسئولان همواره درصدد آن خواهند بود كه در فاصله يبن دو جلسه بيشتر به كارهاي خود برسند و موارد و پيشنهادهايي را كه لازم بدانند يادداشت كنند و اگر معايبي در جلسه قبل بنظر رسيده و مطرح شده رفع نمايند و خود را براي حضور در جلسه آينده و گفتگو و اظهار نظر آماده سازند زيرا اطمينان يافته‏اند كه به بيانات آنان توجه ميشود و براي شخصيت آنان ارزش قائل شده اند و در پيشرفت كار مؤثر و سهيم دانسته اند، مسلما با اين روش، همه كار كنان فكر وابتكار و اثر وجودي خودر انشان خواهند داد. اثر كار پرسنل هتل، خوب يا بد به مسافران و ميهمانان هتل عايد مي گردد. يعني اگر خوب كار كنند، رضايت  خاطر مسافر آشكار ميشود و اگر بد كار كند موجبات ناراحتي و نارضايتي مسافران فراهم خواهدشد. با اين حساب كاركنان هتل آگاه مي شوند كه چه چيزهايي باعث خشنودي و خرسندي مسافر مي شود و چه چيزهايي آنها را ناراضي مي كند. وقتيكه مدير هتل و كاركنان آن در خود همكاري نزديك و صميمانه و يكرنگي و وحدت نظر احساس كنند، بي ترديد درجلسات متشكله مواردقوت و ضعف سرويس را صريحا خواهند گفت و در صورت وجود ضعف و نقص به فكر چاره جويي خواهند افتاد. كسي كه نقصي را يادآوري مي كند ممكن است خود نيز پيشنهادي براي رفع آن در نظر داشته باشد، بايد نظر او را پرسيد و در صورتي كه مفيد تشخيص داده شد، به مورد اجرا گذاشت  .
مديرهتل بايد دراين جلسات، مقررات وقوانين مربوط به هتل را براي كاركنان بازگو نمايد و به آنان  توجه دهدكه چنانچه مسافران از قسمتهايي اظهار گله و شكايت نمايند، يادداشت كنندكه اگرمطلب فوري باشد، بلافاصله اطلاع دهد و اگر موضوعي باشد قابل طرح و بررسي بعدي، حتماً بايد در جلسه متشكله ارائه دهدتا مورد رسيدگي قرارگيرد وهرگونه نارضايتي مسافران رفع و جبران گردد.
ممكن است در جلسه اي از يك قسمت هيچگونه انتقاد و شكايتي نرسيده باشد، ولي چند قسمت ديگر مورد انتقاد قرار گرفته باشد. بديهي است كه قسمتهايي كه ضعف و نقص دارند سعي خواهند نمود با علني شدن موضوع تاتشكيل جلسه بعد آنها را رفع و ترميم نمايند و مديران هتل نيز بر اين نكته تأكيد خواهند داشت كه سهل انگاري و سستي و كم كاري از بين برود و اگر اشتباهي رخ داده جبران شود. به اين ترتيب نوعي فعاليت و حس رقابت بوجود خواهد آمد و اين همچشمي وآگاهي متقابل از طرز كار قسمتها، سبب پيشرفت وسرعت بخشيدن به كار ها خواهد شد و پرسنل را وادار خواهد كرد كه با كار بيشتر و بهتر به موقعيت شغلي خويش نيز استحكام بخشند. مديريت هتل در جلسات متشكله شخصي و فردي آنان نيز بكوشد و نوع غذاي آنها را بررسي نمايد كه چنانچه مورد علاقه و رضايت آنها نباشد نسبت به تغيير آن با رضايت و تمايل كاركنان، دستور لازم بدهد. ميتواند در مورد صرفه جوييها و جلوگيري از حيف و ميل وضايعات وحفظ اموال و نگهداري وسايل هتل و بسياري موارد ديگر صحبت كند.
چون كاركنان هتل ضرورتاً و به انحاء مختلف تغيير مي كنند، تشكيل اين جلسات به كاركنان جديد امكان مي دهد كه زودتر و بهتر با وظايف خود آشنا شوند. در اين جلسات همه كاركنان احساس مي كنند كه عضوي از كادر مديريت هستند، در نتيجه بيشتر احساس مسئوليت مي كنند و خود را مانند مدير هتل موظف ميدانند از روي كمال علاقه و دلسوزي كار كنند و با  اعتماد به نفس، مهارتهاي كاري خود را نشان دهند.
بطور خلاصه مي توان گفت منظور از تشكيل اين جلسات و گرد هم آيي، كسب آگاهي بيشتر از چگونگي گردش كار هتل و اطلاع از عيوب و نواقص كار، كسب نظروتوجه به پيشنهادهاي كليه كاركنان هتل درجهت بهبود وضع امورجاري، ايجاد صميميت و يگانگي دربين پرسنل، رسيدگي به وضع كار و گرفتاري آنان از هر لحاظ، استحضار از نظرات مثبت يا منفي، رضايت يا ناخرسندي ميهمانان و مسافران كه در درجه اول اهميت قرار دارد، حفظ مصالح و منافع كلي هتل، ايجاد روح همكاري و همفكري و اشتراك مساعي بين كاركنان هتل، اهميت دادن به خواسته ها و نظرات و پيشنهادهاي اصلاحي و سازنده آنان، آشنا ساختن آنان به وظايف و مسئوليتهاي شغلي، جلب توجه همه پرسنل به رعايت حقوق و احترام ميهمانان و رفاه و آسايش آنان و بحث در خط مشي كلي هتل و توجه به انتقادات و ارائه طرق وشيوه هاي مناسب براي حل مشكلات با مشورت و صلاحديد كاركنان هتل كه همه در حكم واحد ومدافع حقوق حقه هتل هستند و موارد ديگري كه ذكر آن گذشت.
بديهي است در جلسات گردهم آيي، نظم كلي جلسه در حدي كه رئيس جلسه انتظار  دارد بايد حفظ شود، صرفا مطالبي مطرح و عنوان شود كه بدانها اشاره شد، وقت صحبت هر كسي بايد به نوبت محفوظ باشد. نبايد از هر دري سخن گويند و موضوع به خارج از مسائل مورد نظر كشيده شود و هدف اصلي تحت الشعاع قرار گيرد.
مطالب عمده و پيشنهادها و نكات مهم بوسيله منشي جلسه در دفتري ثبت و وقت جلسه آينده نيز قيد گردد و از جانب كادر مديريت براي رفع نقايص و عملي كرد ن پيشنهادهاي مصوبه ، پيگيري لازم بعمل آيد تا به اخذ نتايج مطلوب منجر گردد.
مقاله ای ازکتاب اصول هتلداری چاپ ۱۳۶۵
نظربه اینکه کتاب اصول هتلداری “ویرایش سوم ” چاپ  ۱۳۶۵  تالیف اینجانب نایاب است و تنها منبع ،مرجع ،ریشه وپایه و اطلاعات صنعت هتلداری وکترینگ درکشوراست ومنابع دیگری وجود نداردومورد استفاده  مدرسین و دانش پژوهان  ، صاحبان و کارکنان هتلها  می باشد
بنا به درخواست افرادبسیارزیادی دربخش تازه های سایت دردسته بندی ها فهرستی دیگری بازشده بنام”ازکتاب اصول هتلداری” که هرچندوقت یک مطلب ازکتاب اصول هتلداری بدون هیچ تغییری عینادرسایت قرارخواهدگرفت امیداست رضایت آنها جلب وموردتوجه علاقمندان قرارگیرد
واز سوی دیگر ایمیل هاوجزوات فراوانی روزانه  بدست اینجانب میرسدکه حکایت ازآن داردکه با معرفی پایان نامه ها، جزوات افراد وسایت های اینترنتی زیادی رامعرفی می کنندکه ازپارگراف ها ویا ازمقالات کتاب ها ی اصول هتلداری یا تکنیک هتلداری تالیف اینجانب و یاسایت علمی هتلداری ویا دیگر مقاله های اینجانب با زیرکی استفاده کرده اندونامی ازمنبع یا نویسنده نبرده اند ،مایل بوده اند که نام آنها را در سایت قراردهم از آنجائیکه مقاله های اینجانب بدلیل نبود منبع دیگر برای کلیه آنهایی که در این صنعت فعالیت می کنند کاملا آشناست نیازی به معرفی نیست همانطوریکه ایمیل های که بدست اینجانب می رسد نشان ازاینست که همه این افرادوسایتهای متقلب وبی مایه را خوب می شناسندوازناآگاهی این افراداست که دست به سرقت ادبی میزنندوخودرا رسوا میکنند بخصوص با انتشارمجددمقالات کتاب درسایت افراددیگری هم رسواخواهند شد با تشکر فراوان   ژیان دربندی
كليه حقوق اين سايت متعلق به موسسه مدیریت هتلداری کیان شماره  ثبت ۱۶۵۷ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۸۴ می باشد هرگونه انتشارنقل قول وکپی برداری ،استفاده مجدد درسایتهای اینترنتی، نشریات ،آموزشگاه ها وغیروتنها با اجازه كتبي وذكرماخذ مجاز مي باشدبدون دریافت مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد

درباره نویسنده
اصغر ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری با 50 سال سابقه درصنعت هتلداری / مولف کتابهای تکنیک هتلداری٬اصول هتلداری.دانش هتلداری تنها منابع هتلداری٬بیش از 2000 صفحه مقاله درارتباط باصنعت هتلداری وکترینگ درنشریات کشور و ...

One comment on “گرد هم آيي پرسنل درهتل

  1. سمیرا گفت:

    از آقای ژیا ن دربندی بخاطر مطالب بسیار مفیدشون در سایت متشکرم باعث شدید به هتلداری علاقمند بشم موفق باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *