Category: اطلاعیه ها

کتاب کارگاه آموزشی هتلداری

کارگاه آموزشی مدیریت هتلداری اردبیل بر گزار شد

اطلاعیه ژیان دربندی کارشناس و متخصص امور هتلداری

اطلاعیه مهم اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری

آمادگی ناجا برای برخورد با کتابهای غیرمجاز

برگزاری ورک شاپ work Shop امور هتلداری دریزد

اولین کتاب های هتلداری که در ایران بچاپ رسیده

اطلاعیه برای هتل های سراسر ایران

قیمت نرم افزار هتلداری چند است ؟

کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی آماده توزیع می باشد

جلسه کارگروه میراث فرهنگی وگردشگری مازنداران برگزار شد

گروه مشترک مشاورین هتلداری آلمان – ایران

اطلاعیه بسیار مهم

حضوراصغرژیان دربندی دراستان لرستان

آموزش رايگان هتلداري براي جوانان بي سرپرست