Category: فعاليتها Activities

دوره آموزشی هتل‌داری دراردبیل برگزارشد

مشکلات هتلداری ایران از زبان اصغر ژیان دربندی

کتاب کارگاه آموزشی هتلداری

کارگاه آموزشی مدیریت هتلداری اردبیل بر گزار شد

باز سازی کامل یک هتل 5 ستاره با مشاوره، مسئولیت، طراحی و اصلاح پلان توسط اصغر ژیان دربندی

اطلاعیه مهم اصغرژیان دربندی کارشناس ومتخصص امورهتلداری

اولین کتاب های هتلداری که در ایران بچاپ رسیده

یکی از پروژه های در دست اجرا

مصاحبه زنده با رادیو اقتصاد در امور هتلداری

کتاب دانش هتلداری تالیف اصغرژیان دربندی آماده توزیع می باشد

بازسازی اساسی یک هتل 5 ستاره

مشاورهتلداری را چگونه باید انتخاب کرد Consultant & Expert hotel

فعاليت ها Activities

فهرست بعضی ازمصاحبه هاومقالات اصغر ژیان دربندی درنشریات کشور