Category: مقالات اصغر ژیان دربندی

آموزش هتلداری از هتل کم ستاره شروع می شود یا هتل 5 ستاره ؟

کافه مکسی یارستوران چایخانه های غیرسنتی و بهداشتی در هتل های پرستاره

پیشرفت یاموفقیت درصنعت هتلداری وکترینگ

خلاقیت یا تقلید درهتل Creativeness

هتل ها ازچه راههایی سود می برند

رزروهای گارانتی چگونه انجام میشود

چیدن میزبوفه و شرایط آن

طراحی داخلی کم خرج و درآمد زا برای هتل

چه نکاتی باید برای مدیران هتل با اهمیت ومهم باشد

نشان لیاقت یا نشان خدمات در صنعت هتلداری

برگزاری بوفه BUFFET در هتل یا رستوران

رستوران ومديريت رستورانهاي شلوغ

تاثیرمحیط کار در موفقیت یک هتل

هتل هادرچه زمان هاوبه چه افرادی باید تخفیف دهند

کدام مدیران هتل موفق هستند؟